Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów, wyrównywanie szans edukacyjnych, a także możliwość rozwoju zawodowego nauczycieli to cele projektu, który decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego otrzymał ponad 670 tys. zł. Środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Umowę w tej sprawie podpisali Elżbieta Szymanik Zastępca Dyrektora ds. EFS w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych oraz Józef Grzegorz Kurek burmistrz Mszczonowa.

Edukacja na 6

Gmina Mszczonów stawia na edukację, a w szczególności chce zadbać o kształcenie kompetencji kluczowych uczniów, niezbędnych na rynku pracy. Przyznane dofinansowanie z RPO WM pozwoli rozszerzyć ofertę edukacyjną w Szkole Podstawowej im. 25 Pułku Artylerii Pancernej w Mszczonowie.

W projekcie udział weźmie łącznie 211 uczniów. Młodzież będzie brała udział w zajęciach dodatkowych ucząc się w nowoczesnych pracowniach. Będą to m.in. zajęcia rozwijających uzdolnienia w zakresie kompetencji cyfrowych – kodowanie, robotyka, mechatronika, programowanie. Uczniowie będą uczęszczać również na zajęcia matematyczno-przyrodnicze i z języka angielskiego.

W ramach projektu odbywać się będą zajęcia uczące kreatywności, innowacyjności, przedsiębiorczości i pracy w grupie. Dodatkowo, wprowadzone zostanie nauczanie metodą eksperymentu oraz nowoczesne i innowacyjne formy prowadzenia zajęć. Uczniów czekają również wyjazdy edukacyjne, np.: do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, do Ogrodu botanicznego w Powsinie czy na lekcje plenerowe z biologii.

 

Środki unijne wspierają nie tylko rozwój infrastruktury ale także dbają o odpowiedni poziom edukacji. Ten projekt pomoże uczniom ze szkoły podstawowej w Mszczonowie nabyć nowe kompetencje i umiejętności i być może pozwoli ukierunkować ich na dalsze życie – powiedziała Elżbieta Szymanik, zastępca dyrektora ds. EFS w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych.

 

Ze wsparcia skorzystają również uczniowie, którzy mają problemy w nauce. Wnioskodawca zaplanował dla nich zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z przedmiotów: matematyka, przyroda, biologia, chemia, fizyka, geografia. Wsparcie skierowane zostanie także do dzieci z niepełnosprawnościami. W rozpoznawaniu ich potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych pomoże doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt.

W projekcie udział weźmie 14 nauczycieli. Wsparcie będzie dotyczyło podniesienia kompetencji zawodowych. Wnioskodawca doposaży szkołę w odpowiednie pomoce dydaktyczne oraz narzędzia informacyjno-komunikacyjne, niezbędne do realizacji programów nauczania.

 

Tytuł projektu: „Pytaj, badaj, wnioskuj, działaj”

Beneficjent: Gmina Mszczonów

Całkowita wartość projektu: 843 427,74  zł

Kwota dofinansowania: 674 742,19 zł

Działanie: 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży

 

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Na 2018 r. zaplanowano 31 konkursów na ponad 600 mln zł.

Szczegółowy harmonogram naborów dostępny jest na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś