Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów, wyrównywanie szans edukacyjnych, a także możliwość rozwoju zawodowego nauczycieli to cele projektu, który decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego otrzymał ponad 670 tys. zł. Środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Umowę w tej sprawie podpisali Elżbieta Szymanik Zastępca Dyrektora ds. EFS w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych oraz Józef Grzegorz Kurek burmistrz Mszczonowa.

Edukacja na 6

Gmina Mszczonów stawia na edukację, a w szczególności chce zadbać o kształcenie kompetencji kluczowych uczniów, niezbędnych na rynku pracy. Przyznane dofinansowanie z RPO WM pozwoli rozszerzyć ofertę edukacyjną w Szkole Podstawowej im. 25 Pułku Artylerii Pancernej w Mszczonowie.

W projekcie udział weźmie łącznie 211 uczniów. Młodzież będzie brała udział w zajęciach dodatkowych ucząc się w nowoczesnych pracowniach. Będą to m.in. zajęcia rozwijających uzdolnienia w zakresie kompetencji cyfrowych – kodowanie, robotyka, mechatronika, programowanie. Uczniowie będą uczęszczać również na zajęcia matematyczno-przyrodnicze i z języka angielskiego.

W ramach projektu odbywać się będą zajęcia uczące kreatywności, innowacyjności, przedsiębiorczości i pracy w grupie. Dodatkowo, wprowadzone zostanie nauczanie metodą eksperymentu oraz nowoczesne i innowacyjne formy prowadzenia zajęć. Uczniów czekają również wyjazdy edukacyjne, np.: do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, do Ogrodu botanicznego w Powsinie czy na lekcje plenerowe z biologii.

 

Środki unijne wspierają nie tylko rozwój infrastruktury ale także dbają o odpowiedni poziom edukacji. Ten projekt pomoże uczniom ze szkoły podstawowej w Mszczonowie nabyć nowe kompetencje i umiejętności i być może pozwoli ukierunkować ich na dalsze życie – powiedziała Elżbieta Szymanik, zastępca dyrektora ds. EFS w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych.

 

Ze wsparcia skorzystają również uczniowie, którzy mają problemy w nauce. Wnioskodawca zaplanował dla nich zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z przedmiotów: matematyka, przyroda, biologia, chemia, fizyka, geografia. Wsparcie skierowane zostanie także do dzieci z niepełnosprawnościami. W rozpoznawaniu ich potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych pomoże doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt.

W projekcie udział weźmie 14 nauczycieli. Wsparcie będzie dotyczyło podniesienia kompetencji zawodowych. Wnioskodawca doposaży szkołę w odpowiednie pomoce dydaktyczne oraz narzędzia informacyjno-komunikacyjne, niezbędne do realizacji programów nauczania.

 

Tytuł projektu: „Pytaj, badaj, wnioskuj, działaj”

Beneficjent: Gmina Mszczonów

Całkowita wartość projektu: 843 427,74  zł

Kwota dofinansowania: 674 742,19 zł

Działanie: 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży

 

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Na 2018 r. zaplanowano 31 konkursów na ponad 600 mln zł.

Szczegółowy harmonogram naborów dostępny jest na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych