Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Powiat Płocki zainwestuje fundusze unijne w dodatkowe zajęcia edukacyjne dla licealistów z Zespołu Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie. Dzięki tym środkom młodzież zdobędzie nową wiedzę i umiejętności w zakresie kompetencji kluczowych, m.in.: z języków obcych, technik informatycznych czy z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Projekt otrzyma ponad 450 tys. zł dofinansowania w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Umowę w tej sprawie podpisali marszałek Adam Struzik, zastępca dyrektora ds. EFS w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych Elżbieta Szymanik, starosta płocki Mariusz Bieniek i wicestarosta płocki Iwona Sierocka.

Projekt będzie realizowany w Zespole Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie i jest skierowany do 130 osób, w tym do 110 uczniów i 20 nauczycieli.

W ramach projektu w szkole będą organizowane dodatkowe zajęcia edukacyjne i koła zainteresowań w zakresie m.in.: posługiwania się językiem obcym, umiejętności matematyczno-przyrodniczych i technik informatyczno-komputerowych. Uczniowie będą brali udział w wyjazdach naukowych, a także w zajęciach organizowanych w instytucjach naukowych i uczelniach wyższych. Poza tym młodzież będzie uczestniczyła w warsztatach z zakresu kreatywności, innowacyjności, przedsiębiorczości, pracy w zespole czy rozwiązywania problemów.

Natomiast nauczyciele objęci projektem będą doskonalić swoje umiejętności i kompetencje zawodowe na różnego rodzaju szkoleniach i warsztatach. Środki unijne zostaną także przeznaczone na wyposażenie szkolnych pracowni w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji programów nauczania. Zakupiony sprzęt wykorzystany będzie na zajęciach matematycznych i przyrodniczych, np. do przeprowadzania doświadczeń, obserwacji lub eksperymentów.

Dzięki realizacji projektu uczniowie zdobędą wiedzę i umiejętności potrzebne do radzenia sobie w przyszłości na rynku pracy, a co za tym idzie zwiększą swoje szanse na znalezienie atrakcyjnej i ciekawej pracy.

 Tytuł projektu: Eksperyment kluczem do wiedzy i sukcesu

Beneficjent: Powiat Płocki

Całkowita wartość projektu: 483 503,47 zł

Kwota dofinansowania: 458 953,47 zł

Działanie: 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych