Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Powiat Płocki zainwestuje fundusze unijne w dodatkowe zajęcia edukacyjne dla licealistów z Zespołu Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie. Dzięki tym środkom młodzież zdobędzie nową wiedzę i umiejętności w zakresie kompetencji kluczowych, m.in.: z języków obcych, technik informatycznych czy z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Projekt otrzyma ponad 450 tys. zł dofinansowania w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Umowę w tej sprawie podpisali marszałek Adam Struzik, zastępca dyrektora ds. EFS w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych Elżbieta Szymanik, starosta płocki Mariusz Bieniek i wicestarosta płocki Iwona Sierocka.

Projekt będzie realizowany w Zespole Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie i jest skierowany do 130 osób, w tym do 110 uczniów i 20 nauczycieli.

W ramach projektu w szkole będą organizowane dodatkowe zajęcia edukacyjne i koła zainteresowań w zakresie m.in.: posługiwania się językiem obcym, umiejętności matematyczno-przyrodniczych i technik informatyczno-komputerowych. Uczniowie będą brali udział w wyjazdach naukowych, a także w zajęciach organizowanych w instytucjach naukowych i uczelniach wyższych. Poza tym młodzież będzie uczestniczyła w warsztatach z zakresu kreatywności, innowacyjności, przedsiębiorczości, pracy w zespole czy rozwiązywania problemów.

Natomiast nauczyciele objęci projektem będą doskonalić swoje umiejętności i kompetencje zawodowe na różnego rodzaju szkoleniach i warsztatach. Środki unijne zostaną także przeznaczone na wyposażenie szkolnych pracowni w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji programów nauczania. Zakupiony sprzęt wykorzystany będzie na zajęciach matematycznych i przyrodniczych, np. do przeprowadzania doświadczeń, obserwacji lub eksperymentów.

Dzięki realizacji projektu uczniowie zdobędą wiedzę i umiejętności potrzebne do radzenia sobie w przyszłości na rynku pracy, a co za tym idzie zwiększą swoje szanse na znalezienie atrakcyjnej i ciekawej pracy.

 Tytuł projektu: Eksperyment kluczem do wiedzy i sukcesu

Beneficjent: Powiat Płocki

Całkowita wartość projektu: 483 503,47 zł

Kwota dofinansowania: 458 953,47 zł

Działanie: 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś