Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu to wyzwanie dla współczesnego świata. Do wykluczenia prowadzą niepełnosprawność, bezrobocie, bezdomność, uzależnienia, samotność i ubóstwo. Dzięki funduszom europejskim można pomagać mieszkańcom Mazowsza, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Zarząd Województwa Mazowieckiego przeznaczył właśnie na ten cel ponad 40,2 mln zł z programu regionalnego na lata 2014-2020.

Dofinansowanie ze środków europejskich trafi do 38 beneficjentów, a zaplanowane działania będą miały charakter społeczny, edukacyjny, zawodowy, a także zdrowotny.

Osoby doświadczające wykluczenia społecznego są zagubione, nie wierzą w siebie, brak im motywacji do zmian. Realizowane projekty pozwalają w indywidualny sposób zaplanować wsparcie dla każdego uczestnika. Pokonywanie własnych barier jest bardzo trudne, ale najważniejsze to zrobić ten pierwszy krok – podkreśla Elżbieta Szymanik, zastępca dyrektora w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych – Dotychczas dzięki środkom europejskim i zaangażowaniu beneficjentów, możliwa jest realizacja ponad 350 projektów na całym Mazowszu. Wartość dofinansowania wynosi przeszło 282,5 mln zł. To realna pomoc osobom wykluczonym i zagrożonym ubóstwem – dodaje dyrektor Elżbieta Szymanik.

 

Jakie projekty otrzymały dofinansowanie – przykłady

Fundacja Rozwoju Rynku Pracy „PERSPEKTYWA” zrealizuje projekt dla 48 kobiet i 32 mężczyzn. Będą to mieszkańcy powiatów przysuskiego i szydłowieckiego. Dla uczestników projektów przewidziane są m.in. porady prawne, spotkania z psychologiem, warsztaty uczące kompetencji pedagogiczno-wychowawczych, trening kompetencji i umiejętności społecznych z elementami kreowania wizerunku, a także warsztaty komputerowe. W powrocie na rynek pracy pomogą kursy zawodowe, np. pomoc kuchenna i kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej, spotkania z doradcą zawodowym oraz indywidualne pośrednictwo pracy. Uczestniczy w ramach projektu odbędą także staże zawodowe, a wcześniej będą mieli wykonane badania lekarskie.

 

Tytuł projektu: Razem przeciw wykluczeniu

Beneficjent: Fundacja Rozwoju Rynku Pracy „PERSPEKTYWA”

Całkowita wartość projektu: 1 023 679,00 zł

Kwota dofinansowania: 921 311,10 zł

Działanie: 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

 

Kolejny projekt, który otrzymał dofinansowanie z UE zrealizuje NZOZ Stężyca w partnerstwie z gminą Sobolew prowadzącą Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Do projektu będzie mogło się zgłosić ok. 130 osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem 30 osób z niepełnosprawnościami. Będą to mieszkańcy z powiatów: garwolińskiego i kozienickiego.

Zaplanowane działania dla uczestników będą polegały na usługach reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej oraz na przygotowanie osób do zatrudnienia na otwartym rynku pracy.

Dla każdego uczestnika stworzona zostanie indywidualna ścieżka reintegracji. Dzięki temu powstanie diagnoza sytuacji rodzinnej, zawierająca problemy każdego uczestnika, jego możliwości, stan zdrowia, predyspozycje, potrzeby i cele życiowe oraz kwalifikacje.

Kolejnym etapem będą spotkania z psychologiem, mające na celu wzmacnianie motywacji do zmiany swojego życia, a także pomoc w rozwiązaniu problemów rodzinnych (walka z depresją, zaburzenia emocjonalne). Indywidualny coaching, zajęcia z terapeutą od uzależnień lub prawnikiem pomogą uczestnikom walczyć ze słabościami, poszerzać horyzonty, wzmacniać swoje zachowania społeczne. Wnioskodawca zaplanował także szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji zawodowych. Tematyka szkoleń będzie zgodna z indywidualną diagnozą każdego uczestnika. Na koniec projektu przewidziane są staże zawodowe.

 

Tytuł projektu: Czas na zmiany – pomoc wykluczonym – Integracja społeczna i aktywizacja zawodowa osób oddalonych od rynku pracy

Beneficjent: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Stężyca Spółka Cywilna

Całkowita wartość projektu: 1 578 968,16 zł

Kwota dofinansowania: 1 417 407,36 zł

Działanie: 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

 

Mieszkańcy powiatu otwockiego, którzy znajdują się w trudnej sytuacji będą mogli skorzystać ze wsparcia w ramach projektu, który otrzymał dofinansowanie z funduszy europejskich. Grupą docelową będzie 51 osób, w tym 8 z niepełnosprawnością. Celem projektu będzie aktywna integracja społeczna i zawodowa. Przez ponad 2 lata uczestnicy będą zdobywać wiedzę i umiejętności w zakresie podstawowych kompetencji osobistych, pozwalających prawidłowo funkcjonować w codziennym życiu społecznym, np. praca socjalna, warsztaty motywacyjne, warsztaty dorosłości. Odpowiednia terapia z psychologiem pomoże zminimalizować problemy sfery emocjonalnej, społecznej, a także problemy dnia codziennego, które powodują ograniczenia w podejmowaniu aktywności społecznej i zawodowej. Kolejnym ważnym działaniem będzie nauka – podniesienie kompetencji i umiejętności zawodowych, aby po zakończeniu projektu znaleźć pracę, np. warsztaty pt. „Budowanie kariery zawodowej”. Uczestnicy projektu wezmę też udział w stażach zawodowych.

 

Tytuł projektu: Życiowe i zawodowe drogowskazy

Beneficjent: Powiat Otwocki

Całkowita wartość projektu: 731 756,22 zł

Kwota dofinansowania: 584 972,52 zł

Działanie: 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

 

Zapraszamy do zapoznania się z pełną listą rankingową dofinansowanych projektów w ramach Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu: https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/9-1-aktywizacja-spoleczno-zawodowa-osob-wykluczonych-i-przeciwdzialanie-wykluczeniu-spolecznemu-rpma-09-01-00-ip-01-14-095-20/

 

Fundusze Europejskie dla Mazowsza

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.

 

Gdzie szukać informacji?

Zapraszamy do kontaktu z ekspertami z  Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich zlokalizowanego w siedzibie MJWPU w Warszawie lub jednego z Lokalnych Punktów Informacyjnych w Siedlcach, Płocku, Ciechanowie, Radomiu i Ostrołęce.

Zachęcamy do zapisania się do newslettera Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (najważniejsze informacje o konkursach, szkoleniach, spotkaniach informacyjnych, dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś