Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Kolejny projekt społeczny otrzymał ponad 430 tys. zł unijnego dofinansowania. Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 pomogą poszerzyć ofertę w gminnej placówce wsparcia dziennego. W ramach projektu, na opiekę i wychowanie będzie mogło liczyć 55 dzieci. Umowę w tej sprawie podpisali Wójt Gminy Michałowice Krzysztof Grabka, Skarbnik Anna Jankowska oraz Zastępca Dyrektora ds. EFS Elżbieta Szymanik.

Projekt pn. Klub Świetliki jest odpowiedzią na potrzeby zdiagnozowane w gminie Michałowice. Mieszkają tutaj rodziny, które potrzebują wsparcia w zakresie poprawy wspólnych relacji. Dzieci i młodzież zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym również wymaga pomocy o charakterze profilaktycznym, edukacyjnym i społecznym. Projekt będzie trwał 2 lata, zrealizuje go Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i ma na ten cel ponad 430 tys. zł.

 

Dodać skrzydeł

Wsparciem objętych zostanie 55 dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 roku życia, a także 20 opiekunów. Realizacja projektu przyczyni się do rozwoju placówki wsparcia dziennego. Oferta świetlicy zostanie poszerzona, czas jej funkcjonowania wydłuży się do 5 dni w tygodniu. Utworzone zostaną także miejsca dla 16 nowych uczestników. Opieka w placówce w ramach projektu, odbywać się będzie w formie opiekuńczej i podwórkowej. Za pobyt dziecka rodzice nie będą ponosić opłat. Wnioskodawca zapewni także transport, dostosowany do przewozu osób z niepełnosprawnościami. Dla każdego uczestnika zostanie opracowany plan pracy z dzieckiem i rodziną w oparciu o indywidualną diagnozę.

Opieka w formie podwórkowej będzie realizowana w sołectwach, np. na placu zabaw czy dostępnych strefach rekreacji.

Dzieci będą miały zapewnioną opiekę i wychowanie, posiłek, pomoc w nauce oraz organizację czasu wolnego. Będą zabawy, zajęcia sportowe, animacyjne, a także socjoterapeutyczne.

Elementem projektu jest również zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych i sportowych. Podczas pobytu w świetlicy, możliwy będzie udział np. w zajęciach rozwijających kompetencje kluczowe czy w zajęciach edukacyjnych wyrównujących braki w tym zakresie. Wnioskodawca zapewni:

  • zajęcia wspomagające naukę,
  • warsztaty szybkiego czytania i pisania,
  • trening pamięci,
  • zajęcia mające na celu rozwój kreatywności,
  • zajęcia z j. angielskiego, np. konwersacje,
  • zajęcia informatyczne,
  • spotkania z matematyką, chemią i fizyką,
  • spotkania i warsztaty tematyczne dostosowane do uczestników np. plastyczne, teatralne, muzyczne, sportowe,
  • wyjścia do kina, teatru, muzeum,
  • kolonie letnie – organizacja 10 dniowego wypoczynku w formie kolonii lub obozu.

 

Aby kompleksowo wspierać rodziny, projekt przewiduje udział rodziców lub opiekunów w terapii. Będą to spotkania w ramach Akademii Dobrego Rodzica wspierające umiejętności opiekuńczo-wychowawcze. Dodatkowo zaplanowano 6 jednodniowych wycieczek rodzinnych. Ich celem będzie wspieranie integracji, więzi rodzinnych oraz kształtowanie umiejętności wspólnego spędzania wolnego czasu.

 

Tytuł projektu: Klub Świetliki

Beneficjent: Gmina Michałowice

Całkowita wartość projektu: 468 217,50 zł

Kwota dofinansowania: 435 442,27 zł

Działanie: 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej

 

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Na 2018 r. zaplanowano 31 konkursów na ponad 600 mln zł.

Szczegółowy harmonogram naborów dostępny jest na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś