Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Kolejny projekt społeczny otrzymał ponad 430 tys. zł unijnego dofinansowania. Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 pomogą poszerzyć ofertę w gminnej placówce wsparcia dziennego. W ramach projektu, na opiekę i wychowanie będzie mogło liczyć 55 dzieci. Umowę w tej sprawie podpisali Wójt Gminy Michałowice Krzysztof Grabka, Skarbnik Anna Jankowska oraz Zastępca Dyrektora ds. EFS Elżbieta Szymanik.

Projekt pn. Klub Świetliki jest odpowiedzią na potrzeby zdiagnozowane w gminie Michałowice. Mieszkają tutaj rodziny, które potrzebują wsparcia w zakresie poprawy wspólnych relacji. Dzieci i młodzież zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym również wymaga pomocy o charakterze profilaktycznym, edukacyjnym i społecznym. Projekt będzie trwał 2 lata, zrealizuje go Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i ma na ten cel ponad 430 tys. zł.

 

Dodać skrzydeł

Wsparciem objętych zostanie 55 dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 roku życia, a także 20 opiekunów. Realizacja projektu przyczyni się do rozwoju placówki wsparcia dziennego. Oferta świetlicy zostanie poszerzona, czas jej funkcjonowania wydłuży się do 5 dni w tygodniu. Utworzone zostaną także miejsca dla 16 nowych uczestników. Opieka w placówce w ramach projektu, odbywać się będzie w formie opiekuńczej i podwórkowej. Za pobyt dziecka rodzice nie będą ponosić opłat. Wnioskodawca zapewni także transport, dostosowany do przewozu osób z niepełnosprawnościami. Dla każdego uczestnika zostanie opracowany plan pracy z dzieckiem i rodziną w oparciu o indywidualną diagnozę.

Opieka w formie podwórkowej będzie realizowana w sołectwach, np. na placu zabaw czy dostępnych strefach rekreacji.

Dzieci będą miały zapewnioną opiekę i wychowanie, posiłek, pomoc w nauce oraz organizację czasu wolnego. Będą zabawy, zajęcia sportowe, animacyjne, a także socjoterapeutyczne.

Elementem projektu jest również zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych i sportowych. Podczas pobytu w świetlicy, możliwy będzie udział np. w zajęciach rozwijających kompetencje kluczowe czy w zajęciach edukacyjnych wyrównujących braki w tym zakresie. Wnioskodawca zapewni:

  • zajęcia wspomagające naukę,
  • warsztaty szybkiego czytania i pisania,
  • trening pamięci,
  • zajęcia mające na celu rozwój kreatywności,
  • zajęcia z j. angielskiego, np. konwersacje,
  • zajęcia informatyczne,
  • spotkania z matematyką, chemią i fizyką,
  • spotkania i warsztaty tematyczne dostosowane do uczestników np. plastyczne, teatralne, muzyczne, sportowe,
  • wyjścia do kina, teatru, muzeum,
  • kolonie letnie – organizacja 10 dniowego wypoczynku w formie kolonii lub obozu.

 

Aby kompleksowo wspierać rodziny, projekt przewiduje udział rodziców lub opiekunów w terapii. Będą to spotkania w ramach Akademii Dobrego Rodzica wspierające umiejętności opiekuńczo-wychowawcze. Dodatkowo zaplanowano 6 jednodniowych wycieczek rodzinnych. Ich celem będzie wspieranie integracji, więzi rodzinnych oraz kształtowanie umiejętności wspólnego spędzania wolnego czasu.

 

Tytuł projektu: Klub Świetliki

Beneficjent: Gmina Michałowice

Całkowita wartość projektu: 468 217,50 zł

Kwota dofinansowania: 435 442,27 zł

Działanie: 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej

 

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Na 2018 r. zaplanowano 31 konkursów na ponad 600 mln zł.

Szczegółowy harmonogram naborów dostępny jest na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych