Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Zarząd Województwa Mazowieckiego zdecydował o przedłużeniu terminu składania wniosków o dofinansowanie wymiany starych pieców. Przewidziana na dotacje kwota to prawie 13 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Fundusze przeznaczone zostaną na wymianę kotłów, pieców oraz urządzeń grzewczych wykorzystujących paliwa stałe, a także na przyłączenia do sieci ciepłowniczej lub chłodniczej. Konkurs ogłosiła Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

 

 

Miliony na ekologiczne działania

Dzięki funduszom europejskim możliwa będzie wymiana urządzeń grzewczych w jednorodzinnych i wielorodzinnych budynkach mieszkalnych oraz kotłowniach osiedlowych. Unijne wsparcie będzie można otrzymać na zakup kotłów elektrycznych, olejowych, spalających biomasę (np. drewno, pellet) lub paliwa gazowe. Co istotne, nie ma możliwości instalacji pieców węglowych. Wymiana źródeł ciepła obejmie również budynki użyteczności publicznej.
O unijne dofinansowanie mogą ubiegać się samorządy, ich związki i stowarzyszenia, samorządowe jednostki organizacyjne, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe oraz TBS-y. Wsparcie mogą uzyskać wyłącznie projekty, które realizowane będą na terenie gmin liczących do 300 tys. mieszkańców.

 

Co trzeba wiedzieć?

Projekty powinny być zgodne z wymogami uchwały antysmogowej Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 162/17 z 24 października 2017 r. Dofinansowanie wymiany urządzeń grzewczych będzie możliwe pod warunkiem zapewnienia znacznej redukcji CO2 w odniesieniu do istniejących instalacji (o co najmniej 30% w przypadku zmiany spalanego paliwa). Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć audyt energetyczny (obowiązkowo, gdy elementem projektu jest termomodernizacja) lub świadectwo energetyczne.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną dokumentacją konkursową z Działania 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza – Poddziałanie 4.3.1 Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej, typ projektów: Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych.

 

O RPO WM

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.

 

Gdzie szukać informacji?

Zapraszamy do kontaktu z ekspertami z  Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich zlokalizowanego w siedzibie MJWPU w Warszawie lub jednego z Lokalnych Punktów Informacyjnych w Siedlcach, Płocku, Ciechanowie, Radomiu i Ostrołęce.

Zachęcamy do zapisania się do newslettera Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (najważniejsze informacje o konkursach, szkoleniach, spotkaniach informacyjnych, dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś