Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

W dniu 13 września 2017 r., do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych przyjechała delegacja z Ukrainy. Celem spotkania była wymiana doświadczeń w zakresie ewaluacji oraz jej zastosowanie w projektach unijnych. W spotkaniu uczestniczył Grzegorz Świętorecki, Zastępca Dyrektora ds. EFRR w MJWPU oraz zaproszeni eksperci z Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich.

Wizyta studyjna została zorganizowana w ramach programu „Wsparcie demokracji” Fundacji Solidarności Międzynarodowej, finansowanego ze środków polskiej pomocy rozwojowej MSZ RP oraz z programu Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności RITA – Przemiany w Regionie, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji. Projekt realizowany jest przez Fundację Towarzystwo Demokratyczne Wschód wspólnie z ukraińskim partnerem Wschodnio-Ukraińskim Centrum Inicjatyw Obywatelskich. Tematem spotkania była rola ewaluacji w projektach finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Na początku, goście dowiedzieli się czym zajmuje się MJWPU, jakie wdraża programy unijne, dodatkowo pokazane zostały wyniki i efekty Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego  2007-2013. Dyrektor G. Świętorecki zaakcentował ile środków zostało wydanych na projekty infrastrukturalne, podkreślając że Mazowsze z sukcesem wykorzystało cały budżet. Dyrektor podsumował także stan wdrażania RPO WM 2014-2020.

Następnie, Artur Waś, ekspert z Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich przedstawił, jak wygląda ewaluacja i w jakim celu jest przeprowadzana. Pan Waś poinformował zebranych, że wszystkie państwa członkowskie mają obowiązek przeprowadzania ewaluacji w zakresie wykorzystywania funduszy europejskich.

Goście z Ukrainy, którzy działają w małych oraz młodych gminach – hromadach, byli zainteresowani funkcjonowaniem samorządów.  Zadawane pytania dotyczyły także systemu instytucjonalnego Unii Europejskiej oraz działalności Mazowieckiej Jednostki. Samorządowcy pytali również o zrealizowane projekty. Najbardziej interesowała ich budowa dróg, jak wyglądają kryteria wyboru dofinansowanych inwestycji. Szukali także podpowiedzi, w jakie projekty powinni lokować zewnętrzne środki.

Wymiana doświadczeń podczas spotkania z pewnością pomoże młodym samorządowcom w planowanych zmianach w swoim regionie.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych