Przejdź do menu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

W dniu 13 września 2017 r., do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych przyjechała delegacja z Ukrainy. Celem spotkania była wymiana doświadczeń w zakresie ewaluacji oraz jej zastosowanie w projektach unijnych. W spotkaniu uczestniczył Grzegorz Świętorecki, Zastępca Dyrektora ds. EFRR w MJWPU oraz zaproszeni eksperci z Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich.

Wizyta studyjna została zorganizowana w ramach programu „Wsparcie demokracji” Fundacji Solidarności Międzynarodowej, finansowanego ze środków polskiej pomocy rozwojowej MSZ RP oraz z programu Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności RITA – Przemiany w Regionie, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji. Projekt realizowany jest przez Fundację Towarzystwo Demokratyczne Wschód wspólnie z ukraińskim partnerem Wschodnio-Ukraińskim Centrum Inicjatyw Obywatelskich. Tematem spotkania była rola ewaluacji w projektach finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Na początku, goście dowiedzieli się czym zajmuje się MJWPU, jakie wdraża programy unijne, dodatkowo pokazane zostały wyniki i efekty Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego  2007-2013. Dyrektor G. Świętorecki zaakcentował ile środków zostało wydanych na projekty infrastrukturalne, podkreślając że Mazowsze z sukcesem wykorzystało cały budżet. Dyrektor podsumował także stan wdrażania RPO WM 2014-2020.

Następnie, Artur Waś, ekspert z Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich przedstawił, jak wygląda ewaluacja i w jakim celu jest przeprowadzana. Pan Waś poinformował zebranych, że wszystkie państwa członkowskie mają obowiązek przeprowadzania ewaluacji w zakresie wykorzystywania funduszy europejskich.

Goście z Ukrainy, którzy działają w małych oraz młodych gminach – hromadach, byli zainteresowani funkcjonowaniem samorządów.  Zadawane pytania dotyczyły także systemu instytucjonalnego Unii Europejskiej oraz działalności Mazowieckiej Jednostki. Samorządowcy pytali również o zrealizowane projekty. Najbardziej interesowała ich budowa dróg, jak wyglądają kryteria wyboru dofinansowanych inwestycji. Szukali także podpowiedzi, w jakie projekty powinni lokować zewnętrzne środki.

Wymiana doświadczeń podczas spotkania z pewnością pomoże młodym samorządowcom w planowanych zmianach w swoim regionie.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2023 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych