Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Rozbudowa systemu alarmowania i ostrzegania ludności o zagrożeniach w stolicy oraz utworzenie portalu e-usług w urzędzie m.st. Warszawy (UM) to inwestycje, które zostaną wkrótce zrealizowane dzięki wsparciu środków unijnych. Umowy o dofinansowanie projektów podpisali członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc oraz zastępca prezydenta m.st. Warszawy Michał Olszewski. Wartość dofinansowania tych dwóch projektów wyniesie ponad 10,8 mln zł.

Mazowsze wzbogaca się o dwa dobre i bardzo ważne projekty dedykowane mieszkańcom Warszawy. Blisko 11 mln zł zasili zarówno system ułatwiający komunikację na drodze mieszkańcy – administracja, jak i wesprze bezpieczeństwo regionu – podkreśliła Elżbieta Lanc członek zarządu województwa mazowieckiego.

  

Od lewej: Michał Olszewski zastępca prezydent m.st. Warszawy, Elżbieta Lanc członek zarządu województwa mazowieckiego

 

Poprawa słyszalności sygnałów alarmowych na terenie Warszawy

Ostrzeganie i alarmowanie ludności stanowi jedno z kluczowych działań organów zarządzania kryzysowego. Dlatego tak ważne jest posiadanie sprawnego systemu wczesnego alarmowania i ostrzegania przed katastrofami. Już wkrótce dzięki unijnym środkom stołeczny system zostanie rozbudowany o 119 nowych punktów alarmowania (syren alarmowych), wspomaganych dodatkowo przez urządzenia monitorujące warunki meteorologiczne oraz poziom wody w wybranych ciekach wodnych. Rozbudowa systemu o kolejne punkty alarmowania poprawi słyszalność sygnałów alarmowych na terenie miasta, w tym szczególnie w rejonach występowania potencjalnego zagrożenia powodzią, zagrożenia ze strony zakładów wykorzystujących substancje niebezpieczne czy też w miejscach gromadzenia się dużej liczby osób. Po rozbudowie system pozwoli na przesyłanie sygnałów do około 96 proc. mieszkańców miasta. Projekt obejmuje cały powiat m.st. Warszawy.

Przewidziane też przeprowadzenie szerokiej akcji edukacyjnej, która ma poinformować mieszkańców o zagrożeniach, sygnałach alarmowych i komunikatach ostrzegawczych. Planowane jest zorganizowanie dwóch spotkań z mieszkańcami obszaru objętego projektem w ramach programu „Bezpieczne osiedle”. Aby dotrzeć do jak największej grupy odbiorców projektu zaplanowano przygotowanie materiałów drukowanych informujących o sposobie ogłaszania i odwoływania alarmów, rodzajach komunikatów ostrzegawczych, wskazówek dotyczących postępowania w przypadku ogłoszenia alarmu, danych kontaktowych do służb oraz numerów alarmowych, a także poradnik jak postępować w sytuacjach zagrożeń.

Tytuł projektu: Rozbudowa systemu alarmowania i ostrzegania ludności w Warszawie

Beneficjent: Miasto Stołeczne Warszawa

Całkowita wartość projektu: 4 520 900,01 zł

Kwota dofinansowania: 2 802 426,25 zł

Działanie: 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu

Od lewej: Michał Olszewski zastępca prezydent m.st. Warszawy, Elżbieta Lanc członek zarządu województwa mazowieckiego

Usprawnienie kontaktów z urzędem m.st. Warszawy

W ramach projektu zostanie utworzony nowy portal e-usług, dzięki któremu w formie elektronicznej udostępniony zostanie szereg wysokiej jakości, nowych lub istotnie udoskonalonych usług administracji publicznej skierowanych do obywateli i przedsiębiorców. Planowana inwestycja pozwoli na znaczne zredukowanie lub nawet całkowite wyeliminowanie konieczności osobistych wizyt w urzędzie miasta. Ponadto dzięki ograniczeniu liczby dokumentów papierowych obniżą się kosztów funkcjonowania UM i administracji publicznej.

E-usługi będą zapewniały możliwość załatwienia sprawy urzędowej drogą elektroniczną i jednocześnie wprowadzą tzw. personalizację obsługi, tzn. automatyczne dostarczenie konkretnych usług, spersonalizowanych dla użytkownika. Wykorzystane będą mechanizmy dostosowujące usługi do szczególnych uwarunkowań i potrzeb klienta (np. oferowanie częściowo wypełnionych formularzy, poinformowanie klienta sms-em o zbliżającej się potrzebie wykonania danej czynności urzędowej itp.). Jednorazowe założenie przez klienta konta na portalu (uwierzytelnionego za pomocą ePUAP lub Karty Miejskiej) pozwoli na dostęp do spersonalizowanych usług, a system jednorazowego uwierzytelniania będzie „podążać” za klientem poruszającym się w obrębie zintegrowanego portalu i katalogu usług.

Tytuł projektu: E-administracja – utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy

Beneficjent: Miasto Stołeczne Warszawa

Całkowita wartość projektu: 12 783 327,02 zł

Kwota dofinansowania: 8 000 000,00 zł

Działanie: 2.1 E-usługi

Od lewej: Michał Olszewski zastępca prezydent m.st. Warszawy, Elżbieta Lanc członek zarządu województwa mazowieckiego

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś