Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Zarząd Województwa Mazowieckiego zdecydował o zwiększeniu zakresu 24 projektów społecznych dofinansowanych z funduszy europejskich o zadania mające na celu ograniczenie skutków epidemii COVID-19. Oznacza to jednocześnie możliwość otrzymania dofinansowania na takie działania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Dzięki unijnemu wsparciu sfinansowane zostaną koszty zakupu maseczek, gogli, rękawiczek, fartuchów ochronnych czy płynów do dezynfekcji dla osób świadczących usługi dla podopiecznych w ich miejscu zamieszkania. Z takiej pomocy skorzystają samorządy, ośrodki pomocy społecznej, domy pomocy społecznej, fundacje czy stowarzyszenia. Wstępnie wartość projektów może ulec zwiększeniu nawet o 2,4 mln zł.

 

 

Oczywiście, unijne wsparcie na walkę z koronawirusem kierujemy do szpitali, stacji pogotowia ratunkowego, ale mogą też z niego skorzystać instytucje działające na rzecz mieszkańców znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji. Analizujemy nasze możliwości i wszędzie, gdzie to możliwe, staramy się dostosować rodzaj i zakres wsparcia do nowej, trudnej rzeczywistości – podkreśla Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego.

 

W tym celu Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych przeprowadziła analizę potrzeb beneficjentów realizujących projekty w ramach Poddziałania 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych. Tego rodzaju projekty dotyczą między innymi pomocy osobom wymagającym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz osobom
z niepełnosprawnościami
.

 

We współpracy z beneficjentami przeprowadziliśmy analizę projektów, w których realizowane są usługi w środowisku lokalnym lub istnieje możliwość ich wprowadzenia. W efekcie, unijne dofinansowanie obejmie działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa osób świadczących usługi pielęgnacyjne, asystenckie czy opiekuńcze, jak i ich podopiecznych, czyli mieszkańców znajdujących się często w grupie podwyższonego ryzyka ciężkim przebiegiem choroby – zaznacza Elżbieta Szymanik Zastępca Dyrektora ds. Europejskiego Funduszu Społecznego  Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

 

W jakich działaniach pomogą fundusze europejskie?

Beneficjenci funduszy europejskich otrzymają możliwość uwzględnienia dodatkowych wydatków na wyposażenie
w środki ochrony osobistej osób świadczących usługi w miejscu zamieszkania. Mogą to być np. maseczki, gogle, przyłbice, rękawiczki jednorazowe, fartuchy ochronne, kombinezony, płyny do dezynfekcji, naczynia higieniczne i inny sprzęt potrzebny w pracy w sytuacji zagrożenia epidemicznego. Możliwe będzie także zwiększenie wydatków
na zatrudnienie osób do świadczenia usług na rzecz podopiecznych.

 

Jakich projektów dotyczy zwiększenie zakresu pomocy? 

Możliwość rozszerzenia pomocy dotyczy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych. Wśród projektów znajdą się działania Gminy Miasta Radomia, Gminy Michałowice, Gminy Stara Biała, Gminy Ciechanów, Gminy Brok, Gminy Szelków, Gminy Wołomin, Gminy Parysów, Miasta Ostrów Mazowiecka, Powiatu Zwoleńskiego, czy Powiatu Otwockiego. Z wsparcia skorzystają też: Ośrodek Pomocy Społecznej w Milanówku, Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Ciechanowie, Polski Komitet Pomocy Społecznej, Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych Malwa Plus, Fundacja Leśne Zacisze – Schronisko dla Osób Bezdomnych, Fundacja Pociechom, Dom Pomocy Społecznej „Mecenat” s.c, Fundacja Zerwane Więzi i Spółdzielnia Socjalna „Samodzielność Praca Aktywność”.

 

O Funduszach Europejskich dla Mazowsza

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów o dotacje odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy
w Warszawie. Za zarządzanie pożyczkami odpowiada Europejski Bank Inwestycyjny oraz Bank Gospodarstwa Krajowego.

 

Gdzie szukać informacji?

  • Zapraszamy do kontaktu z ekspertami Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich na Mazowszu. Z uwagi na zagrożenie epidemiczne tymczasowo zawieszone zostały usługi bezpośrednie. Osoby zainteresowane zdobyciem informacji o aktualnych i planowanych konkursach zachęcamy do korzystania z konsultacji telefonicznych oraz e-mailowych. Informacje o godzinach pracy Punktów oraz dane kontaktowe znajdują się w zakładce Punkty informacyjne.
  • Zachęcamy do monitorowania na bieżąco aktualizowanych informacji na stronie funduszedlamazowsza.eu oraz na naszych profilach w serwisach społecznościowych Facebook i Twitter. Jesteśmy również dostępni na portalach LinkedIn, YouTube oraz Instagram.
  • Zapraszamy do zapisania się do newslettera funduszy europejskich dla Mazowsza (m.in. najważniejsze informacje o konkursach i dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś