Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego wnioski w konkursie o dofinansowanie inwestycji w centra przesiadkowe i parkingi „Parkuj i Jedź” będzie można składać do 30 kwietnia 2019 r. Kwota przeznaczona na dotacje wynosi ponad 19,4 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

 

 

Unijne wsparcie będzie można uzyskać na budowę lub przebudowę węzłów przesiadkowych i parkingów „Parkuj i Jedź”. Parkingi powstające w ramach projektu będą musiały zawierać miejsca parkingowe dla rowerów. Poza infrastrukturą drogową w centrach przesiadkowych i na parkingach „Parkuj i Jedź” (np. drogi manewrowe, zatoki postojowe dla autobusów i taxi, stanowiska postojowe dla autobusów), w ramach realizowanych inwestycji będzie można też m.in. wybudować kładki i tunele pieszo-rowerowe, chodniki i przejścia dla pieszych, zbudować lub przebudować perony czy wiaty przystankowe.

 

Dla kogo i ile?

O dofinansowanie mogą ubiegać się samorządy funkcjonujące w ramach Porozumienia gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego o współpracy w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej UE 2014-2020, a także jednostki organizacyjne tych samorządów.

Cała pula dostępnych środków wynosi ponad 19,4 mln zł. Możliwe jest uzyskanie wsparcia maksymalnie do 80% kosztów kwalifikowalnych.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu z Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałanie 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT, typ projektów: Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej – Parkingi „Parkuj i Jedź”. Konkurs ogłosiła Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

 

O RPO WM

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Dotychczas ogłoszono ponad 180 konkursów i naborów pozakonkursowych, a unijne dofinansowanie projektów przekroczyło 6 mld zł.

 

Gdzie szukać informacji?

Zapraszamy do kontaktu z ekspertami z  Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich zlokalizowanego w siedzibie MJWPU w Warszawie lub jednego z Lokalnych Punktów Informacyjnych w Siedlcach, Płocku, Ciechanowie, Radomiu i Ostrołęce.

Zachęcamy do zapisania się do newslettera Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (najważniejsze informacje o konkursach, szkoleniach, spotkaniach informacyjnych, dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś