Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego wnioski w konkursie o dofinansowanie inwestycji w centra przesiadkowe i parkingi „Parkuj i Jedź” będzie można składać do 30 kwietnia 2019 r. Kwota przeznaczona na dotacje wynosi ponad 19,4 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

 

 

Unijne wsparcie będzie można uzyskać na budowę lub przebudowę węzłów przesiadkowych i parkingów „Parkuj i Jedź”. Parkingi powstające w ramach projektu będą musiały zawierać miejsca parkingowe dla rowerów. Poza infrastrukturą drogową w centrach przesiadkowych i na parkingach „Parkuj i Jedź” (np. drogi manewrowe, zatoki postojowe dla autobusów i taxi, stanowiska postojowe dla autobusów), w ramach realizowanych inwestycji będzie można też m.in. wybudować kładki i tunele pieszo-rowerowe, chodniki i przejścia dla pieszych, zbudować lub przebudować perony czy wiaty przystankowe.

 

Dla kogo i ile?

O dofinansowanie mogą ubiegać się samorządy funkcjonujące w ramach Porozumienia gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego o współpracy w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej UE 2014-2020, a także jednostki organizacyjne tych samorządów.

Cała pula dostępnych środków wynosi ponad 19,4 mln zł. Możliwe jest uzyskanie wsparcia maksymalnie do 80% kosztów kwalifikowalnych.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu z Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałanie 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT, typ projektów: Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej – Parkingi „Parkuj i Jedź”. Konkurs ogłosiła Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

 

O RPO WM

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Dotychczas ogłoszono ponad 180 konkursów i naborów pozakonkursowych, a unijne dofinansowanie projektów przekroczyło 6 mld zł.

 

Gdzie szukać informacji?

Zapraszamy do kontaktu z ekspertami z  Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich zlokalizowanego w siedzibie MJWPU w Warszawie lub jednego z Lokalnych Punktów Informacyjnych w Siedlcach, Płocku, Ciechanowie, Radomiu i Ostrołęce.

Zachęcamy do zapisania się do newslettera Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (najważniejsze informacje o konkursach, szkoleniach, spotkaniach informacyjnych, dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych