Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Do 5 kwietnia 2019 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego wydłużył konkurs na rozwój e-usług w aptekach szpitalnych. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych przyjmuje wnioski już od 30 listopada 2018 r. ale na prośby zgłaszane przez potencjalnych wnioskodawców, termin zakończenia naboru został przesunięty o prawie 2 miesiące. Celem realizowanych projektów będzie zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji, co poprawi jakość oraz efektywność pracy tych aptek. Na wsparcie projektów przeznaczono ponad 8,5 mln zł. Środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

 

 

 

Wnioski na dofinansowanie wdrożenia e-usług w aptekach szpitalnych mogą składać podmioty lecznicze działające w publicznym systemie ochrony zdrowia i posiadające kontrakt z NFZ. Konkurs prowadzony jest w ramach Działania 2.1 E-usługi – Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów: Informatyzacja służby zdrowia, wsparcie aptek szpitalnych.

Na co dofinansowanie?

Fundusze europejskie będzie można przeznaczyć na dofinansowanie zakupu oprogramowania wraz z zakupem, rozszerzeniem lub aktualizacją licencji. Zakup środków trwałych wraz z montażem, a także modernizacja istniejącego sprzętu również będzie możliwa. Wspierane będą projekty dotyczące wprowadzenia świadczenia usług on-line, takich jak np. rejestracja wizyt, elektroniczne skierowanie, elektroniczna recepta czy elektroniczny dostęp do dokumentacji medycznej.

Finansowanie obejmie adaptację pomieszczeń i infrastruktury technicznej np.: pomieszczenia na serwery, instalacja elektryczna, okablowanie światłowodowe, wentylacja czy klimatyzacja. Możliwe będzie też uzyskanie wsparcia m.in.: na ubezpieczenie sprzętu teleinformatycznego, pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa przesyłanych informacji i kosztów prac instalacyjnych, konfiguracyjnych, optymalizacyjnych oraz wdrożeń. Maksymalny poziom dofinansowania to 80% kosztów kwalifikowalnych.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie: 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typu projektów: Informatyzacja służby zdrowia, wsparcie aptek szpitalnych – RPMA.02.01.01-IP.01-14-087/18

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji, sektora naukowego i organizacji pozarządowych. Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Na 2019 r. zaplanowano kolejne 10 konkursów na ponad 171,2 mln zł.

Gdzie szukać informacji?

Zapraszamy do kontaktu z ekspertami z  Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich zlokalizowanego w siedzibie MJWPU w Warszawie lub jednego z Lokalnych Punktów Informacyjnych w Siedlcach, Płocku, Ciechanowie, Radomiu i Ostrołęce.

Zachęcamy do zapisania się do newslettera Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (najważniejsze informacje o konkursach, szkoleniach, spotkaniach informacyjnych, dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś