Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Do 5 kwietnia 2019 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego wydłużył konkurs na rozwój e-usług w aptekach szpitalnych. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych przyjmuje wnioski już od 30 listopada 2018 r. ale na prośby zgłaszane przez potencjalnych wnioskodawców, termin zakończenia naboru został przesunięty o prawie 2 miesiące. Celem realizowanych projektów będzie zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji, co poprawi jakość oraz efektywność pracy tych aptek. Na wsparcie projektów przeznaczono ponad 8,5 mln zł. Środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

 

 

 

Wnioski na dofinansowanie wdrożenia e-usług w aptekach szpitalnych mogą składać podmioty lecznicze działające w publicznym systemie ochrony zdrowia i posiadające kontrakt z NFZ. Konkurs prowadzony jest w ramach Działania 2.1 E-usługi – Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów: Informatyzacja służby zdrowia, wsparcie aptek szpitalnych.

Na co dofinansowanie?

Fundusze europejskie będzie można przeznaczyć na dofinansowanie zakupu oprogramowania wraz z zakupem, rozszerzeniem lub aktualizacją licencji. Zakup środków trwałych wraz z montażem, a także modernizacja istniejącego sprzętu również będzie możliwa. Wspierane będą projekty dotyczące wprowadzenia świadczenia usług on-line, takich jak np. rejestracja wizyt, elektroniczne skierowanie, elektroniczna recepta czy elektroniczny dostęp do dokumentacji medycznej.

Finansowanie obejmie adaptację pomieszczeń i infrastruktury technicznej np.: pomieszczenia na serwery, instalacja elektryczna, okablowanie światłowodowe, wentylacja czy klimatyzacja. Możliwe będzie też uzyskanie wsparcia m.in.: na ubezpieczenie sprzętu teleinformatycznego, pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa przesyłanych informacji i kosztów prac instalacyjnych, konfiguracyjnych, optymalizacyjnych oraz wdrożeń. Maksymalny poziom dofinansowania to 80% kosztów kwalifikowalnych.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie: 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typu projektów: Informatyzacja służby zdrowia, wsparcie aptek szpitalnych – RPMA.02.01.01-IP.01-14-087/18

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji, sektora naukowego i organizacji pozarządowych. Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Na 2019 r. zaplanowano kolejne 10 konkursów na ponad 171,2 mln zł.

Gdzie szukać informacji?

Zapraszamy do kontaktu z ekspertami z  Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich zlokalizowanego w siedzibie MJWPU w Warszawie lub jednego z Lokalnych Punktów Informacyjnych w Siedlcach, Płocku, Ciechanowie, Radomiu i Ostrołęce.

Zachęcamy do zapisania się do newslettera Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (najważniejsze informacje o konkursach, szkoleniach, spotkaniach informacyjnych, dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych