Przejdź do menu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego wnioski o dofinansowanie wymiany starych pieców będzie można składać aż do 7 czerwca. Kwota przeznaczona na dotacje wynosi prawie 13 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Fundusze przeznaczone zostaną na wymianę kotłów, pieców oraz urządzeń grzewczych wykorzystujących paliwa stałe, a także przyłączenia do sieci ciepłowniczej lub chłodniczej. Konkurs ogłosiła Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

 

 

Miliony na ekologiczne działania

Dzięki funduszom europejskim możliwa będzie wymiana urządzeń grzewczych w jednorodzinnych i wielorodzinnych budynkach mieszkalnych oraz kotłowniach osiedlowych. Unijne wsparcie będzie można otrzymać na zakup kotłów elektrycznych, olejowych, spalających biomasę (np. drewno, pellet) lub paliwa gazowe. Co istotne, nie ma możliwości instalacji pieców węglowych. Wymiana źródeł ciepła obejmie również budynki użyteczności publicznej. O unijne dofinansowanie mogą ubiegać się samorządy, ich związki i stowarzyszenia, samorządowe jednostki organizacyjne, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe oraz TBS-y. Wsparcie mogą uzyskać projekty planowane do realizacji wyłącznie na terenie gmin liczących do 300 tys. mieszkańców.

Co trzeba wiedzieć?

Projekty powinny być zgodne z wymogami uchwały antysmogowej Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 162/17 z 24 października 2017 r. Dofinansowanie wymiany urządzeń grzewczych będzie możliwe pod warunkiem zapewnienia znacznej redukcji CO2 w odniesieniu do istniejących instalacji (o co najmniej 30% w przypadku zmiany spalanego paliwa). Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć audyt energetyczny (obowiązkowo, gdy elementem projektu jest termomodernizacja) lub świadectwo energetyczne.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną dokumentacją konkursową z Działania 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza – Poddziałanie 4.3.1 Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej, typ projektów: Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych.

O RPO WM

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.

Gdzie szukać informacji?

Zapraszamy do kontaktu z ekspertami z  Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich zlokalizowanego w siedzibie MJWPU w Warszawie lub jednego z Lokalnych Punktów Informacyjnych w Siedlcach, Płocku, Ciechanowie, Radomiu i Ostrołęce.

Zachęcamy do zapisania się do newslettera Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (najważniejsze informacje o konkursach, szkoleniach, spotkaniach informacyjnych, dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2023 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych