Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Do końca stycznia 2019 r. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych przyjmuje wnioski na projekty budowy lub przebudowy jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji. Decyzję o przedłużeniu konkursu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 podjął Zarząd Województwa Mazowieckiego.

 

 

Na co dofinansowanie?

Unijne wsparcie w trwającym naborze w ramach Działania 4.2 Efektywność energetyczna można uzyskać na prace budowlano-montażowe niezbędne do budowy lub przebudowy jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji oraz trigeneracji, która pozwala dodatkowo na wytworzenie chłodu wykorzystywanego np. do klimatyzacji pomieszczeń. W zakres projektu mogą wejść przykładowo również inwestycje polegające na budowie przyłączeń do sieci ciepłowniczej, chłodniczej lub elektroenergetycznej. Wsparcie obejmie także zakup i montaż urządzeń do magazynowania energii elektrycznej.

Każda przebudowa istniejących instalacji na wysokosprawną kogenerację musi ograniczać CO2 o co najmniej 30% w porównaniu do istniejących instalacji. Już na etapie aplikowania, wnioskodawca zobowiązany jest przedstawić audyt energetyczny lub świadectwo energetyczne. Dopuszczalna moc instalacji w projekcie wynosi do 1 MWe.

Dla kogo dofinansowanie?

O fundusze unijne w ramach konkursu mogą ubiegać się m.in. jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, przedsiębiorstwa, dostawcy usług energetycznych, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, instytucje kultury, szkoły wyższe i placówki medyczne.

Nabór trwa do 31 stycznia 2019 r. Całkowita kwota przeznaczona na projekty w tym konkursie wynosi ponad 10,7 mln zł, a minimalna wartość dofinansowania jednego projektu to 200 tys. zł.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu z Działanie 4.2 Efektywność energetyczna, Budowa lub przebudowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w Kogeneracji.

 

 

O RPO WM

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Dotychczas ogłoszono ponad 170 konkursów i naborów pozakonkursowych, a unijne dofinansowanie projektów przekroczyło 6 mld zł.

Gdzie szukać informacji?

Zapraszamy do kontaktu z ekspertami z  Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich zlokalizowanego
w siedzibie MJWPU w Warszawie lub jednego z Lokalnych Punktów Informacyjnych w Siedlcach, Płocku, Ciechanowie, Radomiu i Ostrołęce.

Zachęcamy do zapisania się do newslettera Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (najważniejsze informacje o konkursach, szkoleniach, spotkaniach informacyjnych, dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych