Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Do końca stycznia 2019 r. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych przyjmuje wnioski na projekty budowy lub przebudowy jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji. Decyzję o przedłużeniu konkursu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 podjął Zarząd Województwa Mazowieckiego.

 

 

Na co dofinansowanie?

Unijne wsparcie w trwającym naborze w ramach Działania 4.2 Efektywność energetyczna można uzyskać na prace budowlano-montażowe niezbędne do budowy lub przebudowy jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji oraz trigeneracji, która pozwala dodatkowo na wytworzenie chłodu wykorzystywanego np. do klimatyzacji pomieszczeń. W zakres projektu mogą wejść przykładowo również inwestycje polegające na budowie przyłączeń do sieci ciepłowniczej, chłodniczej lub elektroenergetycznej. Wsparcie obejmie także zakup i montaż urządzeń do magazynowania energii elektrycznej.

Każda przebudowa istniejących instalacji na wysokosprawną kogenerację musi ograniczać CO2 o co najmniej 30% w porównaniu do istniejących instalacji. Już na etapie aplikowania, wnioskodawca zobowiązany jest przedstawić audyt energetyczny lub świadectwo energetyczne. Dopuszczalna moc instalacji w projekcie wynosi do 1 MWe.

Dla kogo dofinansowanie?

O fundusze unijne w ramach konkursu mogą ubiegać się m.in. jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, przedsiębiorstwa, dostawcy usług energetycznych, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, instytucje kultury, szkoły wyższe i placówki medyczne.

Nabór trwa do 31 stycznia 2019 r. Całkowita kwota przeznaczona na projekty w tym konkursie wynosi ponad 10,7 mln zł, a minimalna wartość dofinansowania jednego projektu to 200 tys. zł.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu z Działanie 4.2 Efektywność energetyczna, Budowa lub przebudowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w Kogeneracji.

 

 

O RPO WM

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Dotychczas ogłoszono ponad 170 konkursów i naborów pozakonkursowych, a unijne dofinansowanie projektów przekroczyło 6 mld zł.

Gdzie szukać informacji?

Zapraszamy do kontaktu z ekspertami z  Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich zlokalizowanego
w siedzibie MJWPU w Warszawie lub jednego z Lokalnych Punktów Informacyjnych w Siedlcach, Płocku, Ciechanowie, Radomiu i Ostrołęce.

Zachęcamy do zapisania się do newslettera Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (najważniejsze informacje o konkursach, szkoleniach, spotkaniach informacyjnych, dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś