Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Konkurs w ramach Działania 3.3 Innowacje w MŚP został zakończony 31 stycznia 2020 r. Obecnie trwa ocena formalna złożonych projektów. Łączna pula środków na wsparcie mazowieckiego sektora MŚP wynosi ponad 43,8 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Wydłużamy czas naszym beneficjentom, którzy składali wnioski na dofinansowanie nowych lub udoskonalonych produktów i usług, które są efektem prac badawczo-rozwojowych.

Obecnie przedsiębiorcy  mają więcej czasu, czyli o kolejne 14 dni  został wydłużony termin na poprawę wniosków złożonych w ramach konkursu nr RPMA.03.03.00-IP.01-14-102/19, Działanie 3.3 Innowacje w MŚP, typ projektów: Wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług (poprzez wdrożenie wyników prac B+R). Łącznie wydłużył się termin do 21 dni kalendarzowych.

Na co Fundusze Europejskie?

W ramach konkursu, dofinansowane będą m.in. zakup maszyn, sprzętu i urządzeń, zakup i konfiguracja oprogramowania, baz danych i licencji, tworzenie serwisów internetowych i aplikacji mobilnych, a także zakup materiałów. Finansowanie uzyskają również działania zmieniające procesy produkcyjne lub sposoby świadczenia usług (w tym usług świadczonych drogą elektroniczną), które zostały opracowane w procesie badawczo-rozwojowym. Realizacja projektów poprawi pozycję konkurencyjną firm, a także przyczyni się m.in. do zwiększenia zatrudnienia.

Większą szansę na uzyskanie wsparcia będą miały projekty, które wprowadzają w życie wyniki prac B+R finansowanych z Działania 1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, szczególnie jeżeli prace badawczo-rozwojowe realizowane były samodzielnie przez firmę. Istotnym kryterium oceny wniosków będzie pozytywny wpływ wprowadzanych nowości na środowisko. Preferowane będą rozwiązania przyczyniające się przykładowo do oszczędzania wody czy innych zasobów, zmniejszające poziom hałasu, emisję zanieczyszczeń do atmosfery lub ilość odpadów, jak również rozwiązania wydłużające cykl życia produktu.

Dla kogo?

Konkurs adresowany był do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które aktywnie prowadzą działalność gospodarczą przynajmniej od 6 miesięcy.  Wsparcie przeznaczone jest dla firm, które mają na Mazowszu przynajmniej swój zakład lub oddział. Promowane będą projekty przedsiębiorstw, które w województwie mazowieckim mają swoją siedzibę lub stałe miejsce wykonywania działalności.

Ile wsparcia?

Dotacje przyznawane będą w wysokości od 400 tys. do 4 mln zł. Minimalny wkład własny przedsiębiorstw musi wynieść 25% kosztów kwalifikowalnych projektu. Dofinansowane projekty powinny się zakończyć przed 30 czerwca 2022 r.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami o konkursie: 3.3 Innowacje w MŚP, typ projektów: Wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług (poprzez wdrożenie wyników prac B+R) – RPMA.03.03.00-IP.01-14-102/19

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś