Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Opis projektu:

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiązownie utworzono Wiązowskie Centrum Usług Społecznych, które objęło wsparciem 60 osób niesamodzielnych, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. W ramach projektu mieszkańcy gminy brali udział w zajęciach aktywizujących, integracyjnych i edukacyjnych prowadzonych przez terapeutów. Dla uczestników prowadzone były także konsultacje psychologiczne i prawne oraz zajęcia z fizjoterapeutą. Powstały kluby spotkań dla seniorów, osób niepełnosprawnych, dzieci z zaburzeniami rozwoju oraz grupa wsparcia dla osób chorujących psychicznie. Uczestnicy projektu mieli zapewniony bezpłatny transport na zajęcia, serwis kawowy lub catering w czasie trwania zajęć, a także mogli korzystać z wypożyczalni sprzętu wspomagającego.

Ponadto w ramach projektu kupiono łóżka rehabilitacyjne, wózki podnośniki, materace przeciwodleżynowe, balkoniki oraz wózki inwalidzkie. Sprzęt znajduje się w wypożyczalni GOPS-u. Wsparcie otrzymali także opiekunowie i asystenci osób z niepełnosprawnościami. Były to m.in. szkolenia z podstaw gerontologii, pielęgnacji osób starszych, elementów pedagogiki leczniczej, zasad pielęgnacji osób niesamodzielnych czy udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Realizacja projektu przyczyniła się do zwiększenia dostępności do usług opiekuńczych i asystenckich dla osób niesamodzielnych, a także do wzrostu aktywności społecznej, zawodowej i edukacyjnej opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych. Działania przyczyniły się do wzrostu udziału osób niesamodzielnych w społecznościach lokalnych, a co za tym idzie do poprawy jakości życia tych osób.

Galeria

Fot. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązownie

Informacje szczegółowe o projekcie:

Beneficjent:

Gmina Wiązowna

Projekt:

Wiązowskie Centrum Usług Społecznych

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Działanie: 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych

Fundusz:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Całkowita wartość projektu: 1 645 330,85 zł

Dofinansowanie UE: 1 525 474,81 zł (w tym 1 316 264,68 zł EFS + 209 210,13 zł BP)

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś