Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Tytuł / Project name:

Warszawska Filmówka on-line / Online Warsaw Film School

Opis projektu / Project description:

Warszawska Szkoła Filmowa działa od 14 lat i cały czas się rozwija. Stale podąża za trendami i nowinkami technologicznymi. Dzięki funduszom europejskim zyskała szanse na podniesienie dostępności, jakości i efektywności kształcenia poprzez zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych. W ramach projektu „Warszawska Szkoła Filmowa on-line” stworzona została platforma zintegrowana z autorskim oprogramowaniem do edukacji w zakresie pisania scenariuszy, tworzenia filmów i postprodukcji.

Narzędzie pozwoli na wymianę zadań między wykładowcą a studentem, umożliwi publikowanie materiałów foto, wideo i tekstu wraz z systemem weryfikacji bądź oceny przez wykładowcę. Możliwa będzie automatyczna archiwizacja prac i materiałów przygotowanych przez wykładowców oraz studentów. W ramach projektu uruchomione zostaną cztery nowe e-usługi. Na potrzeby uczelni uwzględniono zakup mobilnego zestawu do streamingu oraz sprzętu technicznego do obsługi e-magazynu i e-biblioteki.

The Warsaw Film School has been operating for 14 years, and is evolving the whole time, constantly following the trends and new developments in technology. Thanks to European funds it has the opportunity to raise the accessibility, quality and effectiveness of its education via the application of information and communication technologies. The project “Online Warsaw Film School” saw the creation of a platform integrated with original educational software for writing screenplays, creating films, and post-production.

The tool will enable the exchange of tasks between lecturer and student, and will enable the publication of photographic, video and text materials together with a system for verification or appraisal by the lecturer. The automatic archiving of works and materials prepared by lecturers and students will be possible. Four new e-services are to be launched as part of the project. The purchase of a mobile set for streaming and the technical equipment for handling the school’s e-storage and e-library for the school’s requirements was also taken into account.

Galeria / Galery

Fot. Krzysztof Chojnacki

Informacje szczegółowe o projekcie:

Beneficjent / beneficiary:

Warszawska Szkoła Filmowa / The Warsaw Film School

Projekt / project name:

Warszawska Szkoła Filmowa on-line / Online Warsaw Film School

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 / Regional Operational Program of the Mazowieckie Voivodship 2014-2020

Działanie: 2.1. E-usługi

Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego / European Regional Development Fund

Całkowita wartość projektu: 2 233 625,88 zł

Wkład UE: 1 737 700,70 zł

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś