Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Kursy, szkolenia, warsztaty dla rodzin wielodzietnych, osób niepełnosprawnych czy zagrożonych ubóstwem zostaną dofinansowane ze środków unijnych. W sumie na realizację dwóch projektów prowadzonych przez ośrodki pomocy społecznej w Warszawie (dzielnica Wola) i w Lesznowoli Unia Europejska przeznaczy ponad 1,1 mln zł. Dziś umowy w tej sprawie podpisali wicemarszałek Wiesław Raboszuk, członkini zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc oraz beneficjenci – Bogusława Biedrzycka, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy i Lucyna Ołów, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznowoli. To pierwsze podpisane umowy w Warszawie subregionie okołowarszawskim w ramach RPO WM na lata 2014-2020.

To jest ważny moment ponieważ właśnie ruszamy ze wsparciem nie tylko dla trudnych, dużych projektów inwestycyjnych, ale też dla projektów społecznych. Jestem przekonana, że te środki będą nie tylko mądrze wykorzystane, ale trafią do najbardziej potrzebujących, czyli do rodzin ze środowisk wykluczonych,  aby znalazły swoje miejsce w życiu społecznym – podkreśliła członkini zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc.

fot. Michał Słaby

Wsparcie rodzin na Woli

Wsparcie rodzin na Woli” to tytuł projektu, który w 80 proc. został dofinansowany ze środków UE. Skierowany jest on do mieszkańców warszawskiej dzielnicy Woli – osób z rodzin wielodzietnych, osób niepełnosprawnych, bezdomnych, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Dofinansowanie zostanie przeznaczone na poradnictwo zawodowe, aktywną integrację społeczną oraz grupy wsparcia. Całkowita wartość projektu wynosi ponad 1,1 mln zł.

Bardzo cieszymy się z uzyskania dofinansowania naszego projektu. OPS Wola realizuje projekty współfinansowane ze środków europejskich już od 2006 roku. Projekt „Wsparcie rodzin na Woli” będziemy realizowali w partnerstwie ze Stowarzyszeniem OD-DO. Dzięki pozyskanym środkom finansowym możliwa będzie kontynuacja działań prowadzonych we wcześniejszych projektach, także współfinansowanych przez UE. Nasze doświadczenia wskazują, że projekt pomoże jego uczestnikom – klientom OPS Dzielnicy Wola w dokonaniu zmiany swojej sytuacji życiowej. Także i tym razem projekt pozwoli nam na wdrażanie nowych metod pracy – tłumaczy Bogusława Biedrzycka, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

W ramach projektu w sumie 100 mieszkańców dzielnicy Wola zostanie objętych zarówno indywidualnym, jak i grupowym wsparciem polegającym na aktywnej integracji i usługach wspierania rodzin. Każdy z uczestników otrzyma odpowiednio do jego potrzeb dostosowaną pomoc. Prowadzone będą warsztaty umiejętności wychowawczych z elementami grup wsparcia, warsztaty diagnostyczno-motywacyjne czy z przedsiębiorczości. Będzie można także skorzystać z porad tzw. asystenta rodziny. Ważnym punktem dla uczestników będą spotkania z doradcą zawodowym, który będzie ich wspierał od strony zawodowej. Taka pomoc pomoże im w dalszym rozwoju na rynku pracy.

Dziś podpisujemy pierwsze umowy w ramach RPO WM z nowej perspektywy, z tzw. części miękkiej. Środki trafią do warszawskiej dzielnicy Wola i Lesznowoli. Dofinansowane zostaną projekty, których celem jest walka z wykluczeniem społecznym, pomoc rodzinom czy aktywizacja osób długo przebywających poza rynkiem pracy To dopiero początek. Na te działania, w tym programowaniu, mamy ok. 300 mln zł. Warto podkreślić, że w poprzedniej perspektywie na działania z zakresu oświaty, opieki społecznej czy przedsiębiorczości zawarliśmy prawie 5 tys. umów – mówi Elżbieta Szymanik, zastępca dyrektora MJWPU

Tytuł projektu: Wsparcie Rodzin na Woli

Beneficjent: Miasto Stołeczne Warszawa – Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy

Całkowita wartość projektu: 1 192 050,00 zł

Kwota dofinansowania: 953 640,00 tys. zł

Działanie: 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i  przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

fot. Michał Słaby

Klub Integracji Społecznej w Lesznowoli

Dzięki środkom unijnym w Lesznowoli powstanie Klub integracji Społecznej. W jego ramach organizowane będą różnego rodzaju spotkania, warsztaty mające na celu wsparcie rodzin wielodzietnych, wychowujących dzieci niepełnosprawne oraz samotnych rodziców.

Pomysł na Klub Integracji Społecznej powstał w wyniku doświadczeń zdobytych podczas realizacji projektów systemowych, które przyniosły wiele wymiernych rezultatów i cieszyły się dużym zainteresowaniem podopiecznych naszego ośrodka. Mamy nadzieję na stworzenie miejsca dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w którym zdobędą narzędzia do samodzielnego radzenia sobie z trudnościami. Będzie też  miejscem integracji rodzin i pomoże naszym klientom zdobyć lub odzyskać umiejętności aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym – zaznacza Lucyna Ołów, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznowoli.

Rekrutację do projektu przeprowadzą pracownicy pomocy socjalnej. W ramach wsparcia organizowane będą warsztaty kompetencji społecznych i integracji rodziny – poznajmy się przez zabawę, kreowanie świadomego rodzicielstwa i budowanie własnej samooceny.

W ramach projektu odbywać się będą też warsztaty z doradcą zawodowym przygotowujące do podjęcia pracy, przygotowania profesjonalnego CV i zdiagnozowania dalszej ścieżki rozwoju zawodowego. Planowane są też staże, kursy i szkolenia powiązane z dalszym rozwojem uczestników. Kolejnym punktem projektu jest pomoc materialna w postaci zasiłków. Projekt dedykowany będzie dla 16 rodzin zamieszkałych na terenie gminy Lesznowola, a jego realizacja potrwa do końca 2017 r.

Tytuł projektu: Klub Integracji Społecznej w Gminie Lesznowola

Beneficjent: Gmina Lesznowola

Całkowita wartość projektu: 189 942,50 tys. zł

Kwota dofinansowania: 151 954,00 tys. zł

Działanie: 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i  przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś