Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Działasz na rzecz dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym? Zajmujesz się edukacją? A może chcesz wprowadzić e-usługi? Sprawdź, jakie są możliwości pozyskania unijnego dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Wsparcie dzieci, młodzieży i rodzin

Fundusze ułatwią tworzenie i rozwój miejsc wsparcia dziennego dla najmłodszych mieszkańców Mazowsza.
Mogą to być świetlice środowiskowe, kluby i ogniska wychowawcze, praca podwórkowa, ale też specjalistyczne placówki. O dofinansowanie mogą ubiegać się samorządy, ich jednostki organizacyjne, instytucje zajmujące się integracją społeczną, podmioty ekonomii społecznej (np. spółdzielnie socjalne), organizacje pozarządowe, czy Lokalne Grupy Działania (LGD). Unijna pomoc obejmie programy zdrowotne dotyczące profilaktyki chorób kręgosłupa i otyłości u dzieci ze szkół podstawowych. Konkurs skierowany jest do podmiotów wykonujących działalność leczniczą lub innych w partnerstwie z nimi. Są też środki na edukację ogólną dzieci i młodzieży.
O dofinansowanie mogą starać się organy prowadzące szkoły.

Rozwój miast

Samorządy, uczelnie, instytucje kultury czy organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów z zakresu e-usług dla mieszkańców. Fundusze pomogą w tworzeniu regionalnych platform informacyjnych, gdzie znajdą się informacje o mazowieckich wydarzeniach kulturalnych. Środki zasilą także informatyzację bibliotek. Fundusze z programu regionalnego to również inwestycje w opiekę zdrowotną. Placówki medyczne oraz samorządy z subregionów mogą ubiegać się o dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego do podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS).

Rozwój biznesu

Jest też coś dla mazowieckich przedsiębiorców. Mikro, małe, średnie i duże firmy oraz powiązania kooperacyjne starają się o fundusze na eksperymentowanie oraz poszukiwanie nisz rozwojowych i innowacyjnych. Wsparcie obejmie projekty wykraczające poza inteligentną specjalizację Mazowsza (tj. wysoką jakość życia, bezpieczną żywność, inteligentne systemy zarządzania, nowoczesne usługi dla biznesu).

Co jeszcze przed nami w 2018 roku?

2018 rok to 24 szanse na sięgnięcie po unijne dofinansowanie z programu regionalnego.  Fundusze zainwestowane zostaną w rozwój miast, gmin i powiatów, wzmacnianie innowacyjności biznesu, ale też projekty edukacyjno-społeczne.

Wsparcie samorządów

Do samorządów skierowane będą konkursy dotyczące zwiększania efektywności energetycznej budynków, a przy tym sprzyjania walce o czyste powietrze. Dofinansowanie obejmie termomodernizację budynków publicznych oraz wymianę urządzeń grzewczych. Będą też środki na budowę i przebudowę jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w kogeneracji. Nie zabraknie też funduszy na rozwój e-usług.

Wsparcie biznesu

Fundusze unijne przeznaczone zostaną na m.in. wsparcie działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw. Dofinansowanie obejmie realizację projektów badawczo-rozwojowych, nawiązywanie współpracy z naukowcami w ramach bonów na innowacje, tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego oraz  eksperymentowanie i poszukiwanie nisz rozwojowych i innowacyjnych. Firmy będą również starać się o fundusze na bony na specjalistyczne doradztwo, jak i udział w międzynarodowych targach, wizytach studyjnych oraz misjach gospodarczych.

Projekty edukacyjno-społeczne

Unijne wsparcie obejmie projekty skierowane do osób szczególnie potrzebujących pomocy, np.  bezrobotnych, rodzin wielodzietnych, ubogich, a także do osób z niepełnosprawnościami. Będą środki na zwiększanie dostępności usług społecznych, zdrowotnych, a także rozwój ekonomii społecznej. Dofinansowanie obejmie także edukację przedszkolną, kształcenie kompetencji kluczowych u uczniów, rozwój współpracy szkół z otoczeniem społeczno-gospodarczym i doradztwo edukacyjno-zawodowe.

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem konkursów na cały rok.

 

Zapraszamy do zapoznania się z terminami aktualnych konkursów:

Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce

 E-potencjał Mazowsza

Jakość życia

Włączenie społeczne i przeciwdziałanie ubóstwu

Edukacja

O RPO WM

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów odpowiadają Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.

Gdzie szukać informacji?

Zapraszamy do kontaktu z ekspertami z  Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich zlokalizowanego w siedzibie MJWPU w Warszawie lub jednego z Lokalnych Punktów Informacyjnych w Siedlcach, Płocku, Ciechanowie, Radomiu i Ostrołęce.

Zachęcamy do zapisania się do newslettera Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (najważniejsze informacje o konkursach, szkoleniach, spotkaniach informacyjnych, dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś