Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Filia Politechniki Warszawskiej w Płocku stawia na innowacje. Już niebawem dzięki funduszom unijnym powstanie tu Centralne Laboratorium Mechaniki i Budownictwa, w którym prowadzone będą  prace badawczo-rozwojowe na potrzeby gospodarki. Skorzystają nie tylko naukowcy, ale też przedsiębiorcy. Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego projekt otrzyma ponad 3,5 mln zł unijnego dofinansowania w ramach RPO WM 2014-2020. Umowę w tej sprawie podpisali Marszałek Adam Struzik oraz Prorektor Filii Politechniki Warszawskiej w Płocku prof. dr hab. inż. Janusz Zieliński.

Laboratorium będzie regionalnym zapleczem do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych w obszarze konstrukcji, materiałów budowlanych oraz budowy i eksploatacji urządzeń i systemów mechanicznych. Niezbędną do zakupu aparaturę uczelnia określiła na podstawie analizy potrzeb lokalnych przedsiębiorstw oraz własnych. To pozwoli na stworzenie oferty dopasowanej do wymagań rynku. Firmy będą mogły zlecać przeprowadzenie specjalistycznych badań naukowcom, jak również przeprowadzać je samodzielnie korzystając z infrastruktury laboratorium na zasadzie wynajmu.

To jest projekt, którego głównym celem jest transfer wiedzy ze świata nauki do świata produkcji. Wpisuje się w dalszy rozwój płockiej Filii Politechniki Warszawskiej i stanowi szansę również dla małych oraz średnich przedsiębiorstw. Silne uczelnie w mazowieckich ośrodkach miejskich dają możliwości wykorzystania potencjału poza obszarem metropolii. Bardzo gratuluję pracownikom uczelni sukcesu jakim jest uzyskanie dofinansowania, bo trzeba zaznaczyć, że konkurencja jest w tym zakresie bardzo duża – powiedział Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego.

Nowoczesne laboratorium powstanie w oparciu o potencjał badawczy i kadrowy Instytutu Inżynierii Mechanicznej i Instytutu Budownictwa. Będzie wyposażone w m.in. mikroskop elektronowy, mikroskop matalograficzny z kamerą cyfrową, analizator i rejestrator jakości zasilania energią elektryczną, twardościomierz uniwersalny i mikrotwardościomierz, drukarkę 3D czy też piec laboratoryjny. Uczelnia wykorzysta zaplecze do realizacji agendy badawczej w pięciu obszarach: materiałów konstrukcyjnych, systemów fotowoltaicznych, oprysku roślin, silników oraz paliw płynnych, a także badań nad technikami kształtowania elementów maszyn.

Od lewej: Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego, prof. dr hab. inż. Janusz Zieliński Prorektor Filii Politechniki Warszawskiej, Tomasz Kominek Dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Płocku.

 

Tytuł projektu: Utworzenie Centralnego Laboratorium Mechaniki i Budownictwa w Płocku

Beneficjent: Politechnika Warszawska Filia w Płocku

Całkowita wartość projektu: 4 610 195,68 zł

Kwota dofinansowania: 3 533 207,85 zł

Działanie: 1.1 Działalność badawczo – rozwojowa jednostek naukowych

 

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji, sektora naukowego i organizacji pozarządowych. Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 proc. kosztów projektu.

Szczegółowe informacje o aktualnych i planowanych konkursach dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś