Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

W dniach 11-12 listopada 2019 roku w Sofii odbyło się międzynarodowe seminarium TAIEX-REGIO  dotyczące zarządzania ryzykiem i wiedzą w sektorze transportu, organizowane przez Komisję Europejską we współpracy z Ministerstwem Transportu, Technologii Informacyjnych i Komunikacji Bułgarii. W gronie ekspertów znaleźli się przedstawiciele Bułgarii, Chorwacji, Litwy, Holandii, czy Hiszpanii. Polskę reprezentowali eksperci Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych oraz Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Podczas pierwszego dnia seminarium Mariusz Frankowski Dyrektor MJWPU zaprezentował wyzwania we wdrażaniu projektów badawczo-rozwojowych na przykładzie Mazowsza. Wydarzenie odbyło się w ramach Instrumentu Pomocy Technicznej i Wymiany Informacji Komisji Europejskiej (TAIEX).

Celem seminarium była wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem w projektach transportowych, a także innowacyjnych działań z tego obszaru. Podczas seminarium omówiono wyzwania w planowaniu i realizacji projektów z unijnym dofinansowaniem, m.in. w zakresie oceny wniosków i kontroli prawidłowości rozliczania przyznanych środków. Uczestnicy dyskutowali o metodach i narzędziach ilościowej oceny ryzyka, a także standardach w tym zakresie. Prezentacje i dyskusje dotyczyły również współpracy między instytucjami publicznymi zaangażowanymi w proces dystrybucji unijnych środków.

Mazowiecki akcent

Jednym z punktów programu była prezentacja dotycząca ryzyk we wdrażaniu innowacyjnych projektów biznesowych na przykładzie Mazowsza. W minionej perspektywie unijnej projekty przedsiębiorstw z regionu dotyczyły wdrożeń nowych technologii, czy zakupu sprzętu niezbędnego do rozwoju biznesu.

W ramach programu regionalnego na lata 2014-2020 wsparcie dotyczy głównie projektów badawczo-rozwojowych, czyli działań obarczonych zdecydowanie większym ryzykiem. Przedsiębiorcy realizują ponad 460 projektów dotyczących prowadzenia badań i inwestycji w firmowe zaplecze badawcze. Wsparcie tych działań wyniosło dotychczas przeszło 460 mln zł – powiedział Mariusz Frankowski Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

To co na etapie koncepcji wydaje się innowacyjne, w momencie otrzymania wyników badań może już nie być rozwiązaniem z potencjałem do zwiększenia konkurencyjności firmy na rynku. Wynik badań nigdy nie jest pewny, a wdrożenie opracowanego rozwiązania niesie z sobą ryzyko poniesienia zbyt dużych nakładów czasu, pracy i finansów w stosunku do planowanych zysków. Zarządzanie ryzykiem w tym obszarze jest więc dużym wyzwaniem, zarówno dla przedsiębiorców, jak i instytucji zaangażowanych w dystrybucję unijnych środków.

 

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś