Przejdź do menu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

W dniach 11-12 listopada 2019 roku w Sofii odbyło się międzynarodowe seminarium TAIEX-REGIO  dotyczące zarządzania ryzykiem i wiedzą w sektorze transportu, organizowane przez Komisję Europejską we współpracy z Ministerstwem Transportu, Technologii Informacyjnych i Komunikacji Bułgarii. W gronie ekspertów znaleźli się przedstawiciele Bułgarii, Chorwacji, Litwy, Holandii, czy Hiszpanii. Polskę reprezentowali eksperci Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych oraz Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Podczas pierwszego dnia seminarium Mariusz Frankowski Dyrektor MJWPU zaprezentował wyzwania we wdrażaniu projektów badawczo-rozwojowych na przykładzie Mazowsza. Wydarzenie odbyło się w ramach Instrumentu Pomocy Technicznej i Wymiany Informacji Komisji Europejskiej (TAIEX).

Celem seminarium była wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem w projektach transportowych, a także innowacyjnych działań z tego obszaru. Podczas seminarium omówiono wyzwania w planowaniu i realizacji projektów z unijnym dofinansowaniem, m.in. w zakresie oceny wniosków i kontroli prawidłowości rozliczania przyznanych środków. Uczestnicy dyskutowali o metodach i narzędziach ilościowej oceny ryzyka, a także standardach w tym zakresie. Prezentacje i dyskusje dotyczyły również współpracy między instytucjami publicznymi zaangażowanymi w proces dystrybucji unijnych środków.

Mazowiecki akcent

Jednym z punktów programu była prezentacja dotycząca ryzyk we wdrażaniu innowacyjnych projektów biznesowych na przykładzie Mazowsza. W minionej perspektywie unijnej projekty przedsiębiorstw z regionu dotyczyły wdrożeń nowych technologii, czy zakupu sprzętu niezbędnego do rozwoju biznesu.

W ramach programu regionalnego na lata 2014-2020 wsparcie dotyczy głównie projektów badawczo-rozwojowych, czyli działań obarczonych zdecydowanie większym ryzykiem. Przedsiębiorcy realizują ponad 460 projektów dotyczących prowadzenia badań i inwestycji w firmowe zaplecze badawcze. Wsparcie tych działań wyniosło dotychczas przeszło 460 mln zł – powiedział Mariusz Frankowski Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

To co na etapie koncepcji wydaje się innowacyjne, w momencie otrzymania wyników badań może już nie być rozwiązaniem z potencjałem do zwiększenia konkurencyjności firmy na rynku. Wynik badań nigdy nie jest pewny, a wdrożenie opracowanego rozwiązania niesie z sobą ryzyko poniesienia zbyt dużych nakładów czasu, pracy i finansów w stosunku do planowanych zysków. Zarządzanie ryzykiem w tym obszarze jest więc dużym wyzwaniem, zarówno dla przedsiębiorców, jak i instytucji zaangażowanych w dystrybucję unijnych środków.

 

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2022 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych