Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Wspierasz rozwój mazowieckiej oferty kulturalnej? Planujesz działania z zakresu kształcenia zawodowego osób dorosłych? A może jesteś przedsiębiorcą i szukasz finansowania rozwoju swojej firmy? Sprawdź, jakie są możliwości pozyskania unijnego wsparcia z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w tym miesiącu. 

Rozwój miast – e-usługi i opieka medyczna

Fundusze z programu regionalnego wspierają inwestycje w usługi elektroniczne dla mieszkańców. Dofinansowanie obejmie budowę regionalnych platform informacyjnych prezentujących wydarzenia kulturalne na Mazowszu. Środki zasilą także informatyzację bibliotek. O wsparcie mogą starać się m.in. samorządy, uczelnie wyższe, instytucje kultury, czy organizacje pozarządowe. Unijne dofinansowanie zasili również sektor ochrony zdrowia. Placówki medyczne oraz samorządy mogą ubiegać się o fundusze na zakup sprzętu medycznego do podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS).

Wsparcie innowacyjności mazowieckich firm

Fundusze unijne wspierają zwiększanie innowacyjności mazowieckich przedsiębiorstw. Już teraz mikro, małe, średnie i duże firmy oraz powiązania kooperacyjne (np. klastry) mogą ubiegać się o dofinansowanie tworzenia i rozwoju zaplecza badawczo-rozwojowego. Środki zainwestowane zostaną w aparaturę, sprzęt i technologie niezbędne do prowadzenia prac nad nowymi produktami. To jednak nie wszystko. Przedsiębiorcy mogą starać się o fundusze na eksperymentowanie i poszukiwanie nisz rozwojowych oraz innowacyjnych. Co istotne, w tym przypadku dofinansowanie obejmie projekty wykraczające poza obszary inteligentnej specjalizacji Mazowsza (wysoka jakość życia, bezpieczna żywność, inteligentne systemy zarządzania i nowoczesne usługi dla biznesu). Unijne wsparcie trafi również do instytucji naukowych, dzięki czemu naukowcy będą w stanie jeszcze lepiej odpowiadać na potrzeby przedsiębiorców. Pomogą w tym fundusze na zakup specjalistycznego sprzętu do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych.

Co jeszcze przed nami?

Pod koniec listopada rozpoczną się kolejne konkursy o unijne dofinansowanie. Wsparcie obejmie kształcenie oraz doskonalenie zawodowe osób dorosłych. Projekty będą mogły realizować m.in. samorządy, przedsiębiorcy, czy organizacje pozarządowe. Ośrodki Pomocy Społecznej i Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie wystartują o fundusze na działania z zakresu aktywnej integracji, np. poradnictwo specjalistyczne, pracę socjalną, staże i praktyki zawodowe, jak i wsparcie o charakterze zdrowotnym (np. finansowanie badań profilaktycznych i specjalistycznych). Fundusze z programu regionalnego to również inwestycje w programy deinstytucjonalizacji usług społecznych na rzecz osób niesamodzielnych. Będą także środki na programy zdrowotne dotyczące profilaktyki chorób kręgosłupa i otyłości u dzieci. O wsparcie będą mogły ubiegać się podmioty lecznicze i inne we współpracy z tego typu placówkami.

Gdzie szukać informacji?

Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Zapraszamy do kontaktu z ekspertami z  Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich zlokalizowanego w siedzibie MJWPU w Warszawie lub jednego z Lokalnych Punktów Informacyjnych w Siedlcach, Płocku, Ciechanowie, Radomiu i Ostrołęce.

 

Zachęcamy do zapisania się do newslettera Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (najważniejsze informacje o konkursach, szkoleniach, spotkaniach informacyjnych, dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.

 

Wykaz konkursów

 

Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce

E-potencjał Mazowsza

Jakość życia

Włączenie społeczne i przeciwdziałanie ubóstwu

 

Edukacja

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji, sektora naukowego i organizacji pozarządowych. Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Na 2017 r. zaplanowano ponad 50 konkursów na przeszło 1,1 mld zł. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków.

 

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych