Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Wspierasz rozwój mazowieckiej oferty kulturalnej? Planujesz działania z zakresu kształcenia zawodowego osób dorosłych? A może jesteś przedsiębiorcą i szukasz finansowania rozwoju swojej firmy? Sprawdź, jakie są możliwości pozyskania unijnego wsparcia z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w tym miesiącu. 

Rozwój miast – e-usługi i opieka medyczna

Fundusze z programu regionalnego wspierają inwestycje w usługi elektroniczne dla mieszkańców. Dofinansowanie obejmie budowę regionalnych platform informacyjnych prezentujących wydarzenia kulturalne na Mazowszu. Środki zasilą także informatyzację bibliotek. O wsparcie mogą starać się m.in. samorządy, uczelnie wyższe, instytucje kultury, czy organizacje pozarządowe. Unijne dofinansowanie zasili również sektor ochrony zdrowia. Placówki medyczne oraz samorządy mogą ubiegać się o fundusze na zakup sprzętu medycznego do podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS).

Wsparcie innowacyjności mazowieckich firm

Fundusze unijne wspierają zwiększanie innowacyjności mazowieckich przedsiębiorstw. Już teraz mikro, małe, średnie i duże firmy oraz powiązania kooperacyjne (np. klastry) mogą ubiegać się o dofinansowanie tworzenia i rozwoju zaplecza badawczo-rozwojowego. Środki zainwestowane zostaną w aparaturę, sprzęt i technologie niezbędne do prowadzenia prac nad nowymi produktami. To jednak nie wszystko. Przedsiębiorcy mogą starać się o fundusze na eksperymentowanie i poszukiwanie nisz rozwojowych oraz innowacyjnych. Co istotne, w tym przypadku dofinansowanie obejmie projekty wykraczające poza obszary inteligentnej specjalizacji Mazowsza (wysoka jakość życia, bezpieczna żywność, inteligentne systemy zarządzania i nowoczesne usługi dla biznesu). Unijne wsparcie trafi również do instytucji naukowych, dzięki czemu naukowcy będą w stanie jeszcze lepiej odpowiadać na potrzeby przedsiębiorców. Pomogą w tym fundusze na zakup specjalistycznego sprzętu do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych.

Co jeszcze przed nami?

Pod koniec listopada rozpoczną się kolejne konkursy o unijne dofinansowanie. Wsparcie obejmie kształcenie oraz doskonalenie zawodowe osób dorosłych. Projekty będą mogły realizować m.in. samorządy, przedsiębiorcy, czy organizacje pozarządowe. Ośrodki Pomocy Społecznej i Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie wystartują o fundusze na działania z zakresu aktywnej integracji, np. poradnictwo specjalistyczne, pracę socjalną, staże i praktyki zawodowe, jak i wsparcie o charakterze zdrowotnym (np. finansowanie badań profilaktycznych i specjalistycznych). Fundusze z programu regionalnego to również inwestycje w programy deinstytucjonalizacji usług społecznych na rzecz osób niesamodzielnych. Będą także środki na programy zdrowotne dotyczące profilaktyki chorób kręgosłupa i otyłości u dzieci. O wsparcie będą mogły ubiegać się podmioty lecznicze i inne we współpracy z tego typu placówkami.

Gdzie szukać informacji?

Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Zapraszamy do kontaktu z ekspertami z  Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich zlokalizowanego w siedzibie MJWPU w Warszawie lub jednego z Lokalnych Punktów Informacyjnych w Siedlcach, Płocku, Ciechanowie, Radomiu i Ostrołęce.

 

Zachęcamy do zapisania się do newslettera Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (najważniejsze informacje o konkursach, szkoleniach, spotkaniach informacyjnych, dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.

 

Wykaz konkursów

 

Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce

E-potencjał Mazowsza

Jakość życia

Włączenie społeczne i przeciwdziałanie ubóstwu

 

Edukacja

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji, sektora naukowego i organizacji pozarządowych. Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Na 2017 r. zaplanowano ponad 50 konkursów na przeszło 1,1 mld zł. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków.

 

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś