Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Planujesz wprowadzić e-usługi dla mieszkańców? Myślisz o wymianie starego pieca na nowy? Zajmujesz się integracją społeczną osób niesamodzielnych i starszych? A może jesteś przedsiębiorcą i szukasz finansowania swoich pomysłów? Sprawdź, jakie są możliwości pozyskania unijnego dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w tym miesiącu.

Na rzecz innowacyjności MŚP

Przedsiębiorco trwa konkurs o bony na innowacje, czyli środki na opracowanie nowych lub zdecydowanie ulepszonych produktów, usług, zmian procesowych, ale też projektów wzorniczych. O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, w tym również założone z udziałem pracowników naukowych uczelni, instytutu badawczego lub instytutu Polskiej Akademii Nauk (tzw. spin-off, czyli finansowo lub organizacyjnie powiązane z jednostką naukową lub tzw. spin-out, czyli samodzielne).

W kierunku e-usług

Usługi elektroniczne w instytucjach publicznych ułatwiają załatwianie codziennych spraw. Dlatego trwa nabór wniosków o dofinansowanie informatyzacji służby zdrowia, administracji publicznej i kultury. Dofinansowanie obejmuje projekty w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WOF), czyli realizowanych w Warszawie i 39 okolicznych gminach. O fundusze mogą starać się samorządy, ich jednostki organizacyjne, uczelnie wyższe, instytucje kulturalne ale też organizacje pozarządowe.

Efektywniej i przyjaźniej dla środowiska

Samorządy, zakłady opieki zdrowotnej i podmioty lecznicze posiadające kontrakt z NFZ mogą ubiegać się o dofinansowanie termomodernizacji szpitali. Wsparcie dotyczy projektów realizowanych w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych (RIT), czyli na terenie subregionów płockiego, ciechanowskiego, radomskiego, siedleckiego i ostrołęckiego. Rozpoczął się też konkurs o fundusze na wymianę starych kotłów, pieców i innych urządzeń grzewczych na źródła ciepła spalające biomasę lub wykorzystujące paliwa gazowe. Dzięki temu samorządy i ich jednostki organizacyjne mogą ułatwić mieszkańcom wymianę źródeł ciepła na mniej szkodliwe dla środowiska.

Dla rozwoju integracji społecznej

Fundusze regionalne wspierają działania obejmujące integrację społeczną i aktywizację zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami. Aktualnie można uzyskać dofinansowanie unijne na wsparcie działań w ramach Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej, Centrów i Klubów Integracji Społecznej, czy tworzenie miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnościami. O fundusze mogą ubiegać się samorządy, ich jednostki organizacyjne, instytucje rynku pracy, ośrodki pomocy społecznej, podmioty ekonomii społecznej, organizacje pozarządowe, czy też Lokalne Grupy Działania.

Inwestycje w edukację dzieci i młodzieży

Wsparcie z UE inwestowane jest również w rozwój kompetencji kluczowych u dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i średnich W tym przypadku o dofinansowanie mogą starać się organy prowadzące placówki kształcenia ogólnego na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WOF).

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminami konkursów

Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce

 

 E-potencjał Mazowsza

 

Przejście na gospodarkę niskoemisyjną

 

Włączenie społeczne i przeciwdziałanie ubóstwu

 

Edukacja

 

O RPO WM

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.

Gdzie szukać informacji?

Zapraszamy do kontaktu z ekspertami z  Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich zlokalizowanego w siedzibie MJWPU w Warszawie lub jednego z Lokalnych Punktów Informacyjnych w Siedlcach, Płocku, Ciechanowie, Radomiu i Ostrołęce.

Zachęcamy do zapisania się do newslettera Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (najważniejsze informacje o konkursach, szkoleniach, spotkaniach informacyjnych, dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś