Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Planujesz wprowadzić e-usługi dla mieszkańców? Myślisz o wymianie starego pieca na nowy? Zajmujesz się integracją społeczną osób niesamodzielnych i starszych? A może jesteś przedsiębiorcą i szukasz finansowania swoich pomysłów? Sprawdź, jakie są możliwości pozyskania unijnego dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w tym miesiącu.

Na rzecz innowacyjności MŚP

Przedsiębiorco trwa konkurs o bony na innowacje, czyli środki na opracowanie nowych lub zdecydowanie ulepszonych produktów, usług, zmian procesowych, ale też projektów wzorniczych. O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, w tym również założone z udziałem pracowników naukowych uczelni, instytutu badawczego lub instytutu Polskiej Akademii Nauk (tzw. spin-off, czyli finansowo lub organizacyjnie powiązane z jednostką naukową lub tzw. spin-out, czyli samodzielne).

W kierunku e-usług

Usługi elektroniczne w instytucjach publicznych ułatwiają załatwianie codziennych spraw. Dlatego trwa nabór wniosków o dofinansowanie informatyzacji służby zdrowia, administracji publicznej i kultury. Dofinansowanie obejmuje projekty w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WOF), czyli realizowanych w Warszawie i 39 okolicznych gminach. O fundusze mogą starać się samorządy, ich jednostki organizacyjne, uczelnie wyższe, instytucje kulturalne ale też organizacje pozarządowe.

Efektywniej i przyjaźniej dla środowiska

Samorządy, zakłady opieki zdrowotnej i podmioty lecznicze posiadające kontrakt z NFZ mogą ubiegać się o dofinansowanie termomodernizacji szpitali. Wsparcie dotyczy projektów realizowanych w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych (RIT), czyli na terenie subregionów płockiego, ciechanowskiego, radomskiego, siedleckiego i ostrołęckiego. Rozpoczął się też konkurs o fundusze na wymianę starych kotłów, pieców i innych urządzeń grzewczych na źródła ciepła spalające biomasę lub wykorzystujące paliwa gazowe. Dzięki temu samorządy i ich jednostki organizacyjne mogą ułatwić mieszkańcom wymianę źródeł ciepła na mniej szkodliwe dla środowiska.

Dla rozwoju integracji społecznej

Fundusze regionalne wspierają działania obejmujące integrację społeczną i aktywizację zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami. Aktualnie można uzyskać dofinansowanie unijne na wsparcie działań w ramach Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej, Centrów i Klubów Integracji Społecznej, czy tworzenie miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnościami. O fundusze mogą ubiegać się samorządy, ich jednostki organizacyjne, instytucje rynku pracy, ośrodki pomocy społecznej, podmioty ekonomii społecznej, organizacje pozarządowe, czy też Lokalne Grupy Działania.

Inwestycje w edukację dzieci i młodzieży

Wsparcie z UE inwestowane jest również w rozwój kompetencji kluczowych u dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i średnich W tym przypadku o dofinansowanie mogą starać się organy prowadzące placówki kształcenia ogólnego na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WOF).

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminami konkursów

Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce

 

 E-potencjał Mazowsza

 

Przejście na gospodarkę niskoemisyjną

 

Włączenie społeczne i przeciwdziałanie ubóstwu

 

Edukacja

 

O RPO WM

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.

Gdzie szukać informacji?

Zapraszamy do kontaktu z ekspertami z  Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich zlokalizowanego w siedzibie MJWPU w Warszawie lub jednego z Lokalnych Punktów Informacyjnych w Siedlcach, Płocku, Ciechanowie, Radomiu i Ostrołęce.

Zachęcamy do zapisania się do newslettera Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (najważniejsze informacje o konkursach, szkoleniach, spotkaniach informacyjnych, dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych