Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Ostatni rok i wyzwania związane z pandemią koronawirusa zdecydowanie zwiększyły zakres wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Większość aktywności przeniesiona została do wirtualnej rzeczywistości, również w obszarze administracji publicznej i zarządzania miastami. Dlatego kwestie takie jak udostępnianie danych i ich bezpieczeństwo, czy przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu stały się przedmiotem szczególnej uwagi. Właśnie tymi zagadnieniami zajęli się polscy i zagraniczni eksperci podczas dwudniowej konferencji „Mazovia SDI & ICT Summit” zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Związek Województw RP w dniach 24-25 marca 2021 roku. Podczas wydarzenia nie zabrakło również aspektu wsparcia finansowego z Unii Europejskiej.

Wydarzenia z ostatniego roku spowodowały przyspieszenie transformacji cyfrowej we wszystkich obszarach, administracji, gospodarki, edukacji, ochrony zdrowia, ale również sfery relacji międzyludzkich. Część instytucji już od lat wprowadzała e-usługi, część z kolei dopiero stawiała w tym obszarze pierwsze kroki. Jedno jest pewne, zmiany wprowadzane w tak szybkim tempie przyniosły szereg zupełnie nowych wyzwań dla administracji, jak i samych mieszkańców. Właśnie o tym rozmawiało ok. 20 ekspertów międzynarodowej konferencji, w której uczestniczyli przedstawiciele administracji, sektora naukowego, a także biznesu.

 

Ostatni rok był szczególnym sprawdzianem funkcjonowania rozwiązań cyfrowych, ze względu na pandemię. Przekonaliśmy się, jak ważną rolę w dzisiejszym świecie odgrywa komunikacja elektroniczna, sprawne systemy teleinformatyczne, usługi cyfrowe oraz towarzyszące im aplikacje i rozwiązania, pozwalające na realizację zadań służbowych, czy potrzeb osobistych – powiedział Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego.

 

W kierunku Smart City

Nowoczesne rozwiązania technologiczne są nieodłącznym elementem rozwoju inteligentnych miast i regionów. Nie można jednak zapominać, że systemy muszą być zakorzenione w działaniach ludzi, bo to im przede wszystkim mają służyć, na co zwrócił uwagę dr Piotr Kaczmarek-Kurczak z Akademii Leona Koźmińskiego. Nie można więc tworzyć rozwiązań dla mieszkańców bez ich udziału. Kwestię partycypacji społecznej w zarządzaniu miastem poruszył również dyrektor Tadeusz Osowski z Biura Cyfryzacji m.st. Warszawy. Czy Warszawa jest inteligentnym miastem? Stolica Polski posiada platynowy certyfikat ISO 37 120, który jest potwierdzeniem wysokiego poziomu usług wspierających zrównoważony rozwój miast. Poziom partycypacji społecznej jest miarą tego że miasto jest smart – jak podkreślił. W stolicy działa miejskie centrum kontaktu (warszawa19115.pl), gdzie każdy mieszkaniec może zgłosić usterkę, propozycję usprawnienia, czy też dowiedzieć się jak załatwić sprawę urzędową. Wprowadzane są kolejne udogodnienia, jak na przykład ostatnio platforma Internetu rzeczy zbierająca dane o jakości powietrza, pogodzie, parkingach, czy hot spotach (https://iot.warszawa.pl/).

Czy jednak inteligentny rozwój zarezerwowany jest wyłącznie dla miast? – O Smart city często mówi się w kontekście dużych aglomeracji miejskich, pomijając mniejsze ośrodki. Europejski Komitet Regionów stoi na stanowisku, że konieczne jest dostosowywanie strategii inteligentnego rozwoju do skali społeczności i wyzwań z jakimi się mierzą – powiedział Mariusz Frankowski Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych oraz Członek Europejskiego Komitetu Regionów. Na ten aspekt zwróciła również uwagę dr hab. Danuta Jolanta Guzal-Dec Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. W przypadku rozwoju inteligentnych obszarów miejskich (smart village) ważne jest zaangażowania lokalnych liderów, władz lokalnych i pozostałych członków społeczności, zwłaszcza mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznym. Istotne jest także czerpanie z dotychczasowych doświadczeń, np. rozwiązań z zakresu innowacji społecznych wypracowanych w ramach inicjatywy LEADER wspieranej z funduszy europejskich.

 

Co dalej z Funduszami Europejskimi?

Dobiega końca perspektywa unijna na lata 2014-2020. Trwają ostatnie konkursy, a jednocześnie prowadzone są prace nad kolejnym rozdaniem funduszy europejskich. W ramach programów na lata 2021-2027 Polska otrzyma rekordowe 170 mld euro wsparcia, w tym z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności na co zwrócił uwagę Mariusz Frankowski Dyrektor MJWPU. Planowana pomoc dla Mazowsza wyniesie 1,6 mld euro, z czego oddzielna pula przeznaczona zostanie na obszar mazowiecki regionalny (1,5 mld euro) oraz warszawski stołeczny (wstępnie 111,5 mln euro). Dodatkowo mniej rozwinięta część regionu otrzyma dofinansowanie z programu skierowanego do Polski Wschodniej.

 

O Funduszach Europejskich dla Mazowsza

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za ogłaszanie konkursów o dotacje odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Za zarządzanie pożyczkami odpowiada Europejski Bank Inwestycyjny oraz Bank Gospodarstwa Krajowego.

 

Gdzie szukać informacji o konkursach o unijne dofinansowanie?

· Zapraszamy do kontaktu z ekspertami Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich na Mazowszu. Z uwagi na zagrożenie epidemiczne prosimy o korzystanie z konsultacji telefonicznych oraz e-mailowych. Informacje o godzinach pracy Punktów oraz dane kontaktowe znajdują się w zakładce Punkty informacyjne. · Zachęcamy do monitorowania na bieżąco aktualizowanych informacji na stronie www.funduszedlamazowsza.eu oraz na naszych profilach w serwisach społecznościowych Facebook i Twitter. Jesteśmy również dostępni na portalach LinkedIn, YouTube oraz Instagram. · Zapraszamy do zapisania się do newslettera funduszy europejskich dla Mazowsza (m.in. najważniejsze informacje o konkursach i dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś