Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Wspierasz rozwój mazowieckiej oferty kulturalnej? Działasz w sektorze zdrowia? Planujesz działania edukacyjne dla dzieci, młodzieży lub osób dorosłych? Pomagasz osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym? A może jesteś przedsiębiorcą i szukasz finansowania rozwoju firmy? Sprawdź jakie są możliwości pozyskania unijnego dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. 

Rozwój miast: e-usługi i opieka medyczna

Już teraz można ubiegać się o dofinansowanie projektów z zakresu e-usług dla mieszkańców. Fundusze pomogą w tworzeniu regionalnych platform informacyjnych, gdzie znajdą się informacje o mazowieckich wydarzeniach kulturalnych. Środki zasilą także informatyzację bibliotek. O wsparcie mogą starać się m.in. samorządy, uczelnie wyższe, instytucje kultury, czy organizacje pozarządowe. Fundusze z programu regionalnego to również inwestycje w opiekę zdrowotną. Placówki medyczne oraz samorządy mogą ubiegać się o dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego do podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS).

Rozwój mazowieckich firm

Fundusze unijne wspierają zwiększanie innowacyjności mazowieckich przedsiębiorstw. Mikro, małe, średnie i duże firmy oraz powiązania kooperacyjne (np. klastry) mogą ubiegać się o dofinansowanie tworzenia i rozwoju zaplecza badawczo-rozwojowego. Środki zainwestowane zostaną w aparaturę, sprzęt i technologie potrzebne do prowadzenia prac nad nowymi produktami. To jednak nie wszystko. Przedsiębiorcy mogą starać się o fundusze na eksperymentowanie i poszukiwanie nisz rozwojowych oraz innowacyjnych.

Inwestycje w projekty edukacyjne i społeczne

Wsparcie obejmie kształcenie oraz doskonalenie zawodowe osób dorosłych. Projekty zrealizują m.in. samorządy, przedsiębiorcy, czy organizacje pozarządowe. Ośrodki Pomocy Społecznej i Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie wystartują  o fundusze na działania z zakresu aktywnej integracji, np. poradnictwo specjalistyczne, pracę socjalną, staże i praktyki zawodowe, jak i finansowanie badań profilaktycznych i specjalistycznych. Fundusze z programu regionalnego to również inwestycje w deinstytucjonalizację usług społecznych na rzecz osób niesamodzielnych. Pomoc obejmie także programy zdrowotne dotyczące profilaktyki chorób kręgosłupa i otyłości u dzieci ze szkół podstawowych.

Co jeszcze przed nami?

Do końca roku rozpoczną się jeszcze dwa konkursy z zakresu edukacji i włączenia społecznego. Dofinansowanie obejmie m.in. nowe programy nauczania ogólnego, organizację dodatkowych zajęć edukacyjnych i kół zainteresowań, czy też nawiązanie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Będą też środki na rozwój usług społecznych w celu integracji dzieci i młodzieży z grup szczególnie narażonych na wykluczenie społeczne.

Zapraszamy do zapoznania się z terminami konkursów:

Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce

 E-potencjał Mazowsza

Jakość życia

Włączenie społeczne i przeciwdziałanie ubóstwu

Edukacja

Gdzie szukać informacji?

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce  Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Konkursy ogłasza Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych . Zapraszamy do kontaktu z ekspertami z  Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich zlokalizowanego w siedzibie MJWPU w Warszawie lub jednego z Lokalnych Punktów Informacyjnych w Siedlcach, Płocku, Ciechanowie, Radomiu i Ostrołęce.

Zachęcamy do zapisania się do newslettera Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (najważniejsze informacje o konkursach, szkoleniach, spotkaniach informacyjnych, dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych