Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Wspierasz rozwój mazowieckiej oferty kulturalnej? Działasz w sektorze zdrowia? Planujesz działania edukacyjne dla dzieci, młodzieży lub osób dorosłych? Pomagasz osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym? A może jesteś przedsiębiorcą i szukasz finansowania rozwoju firmy? Sprawdź jakie są możliwości pozyskania unijnego dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. 

Rozwój miast: e-usługi i opieka medyczna

Już teraz można ubiegać się o dofinansowanie projektów z zakresu e-usług dla mieszkańców. Fundusze pomogą w tworzeniu regionalnych platform informacyjnych, gdzie znajdą się informacje o mazowieckich wydarzeniach kulturalnych. Środki zasilą także informatyzację bibliotek. O wsparcie mogą starać się m.in. samorządy, uczelnie wyższe, instytucje kultury, czy organizacje pozarządowe. Fundusze z programu regionalnego to również inwestycje w opiekę zdrowotną. Placówki medyczne oraz samorządy mogą ubiegać się o dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego do podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS).

Rozwój mazowieckich firm

Fundusze unijne wspierają zwiększanie innowacyjności mazowieckich przedsiębiorstw. Mikro, małe, średnie i duże firmy oraz powiązania kooperacyjne (np. klastry) mogą ubiegać się o dofinansowanie tworzenia i rozwoju zaplecza badawczo-rozwojowego. Środki zainwestowane zostaną w aparaturę, sprzęt i technologie potrzebne do prowadzenia prac nad nowymi produktami. To jednak nie wszystko. Przedsiębiorcy mogą starać się o fundusze na eksperymentowanie i poszukiwanie nisz rozwojowych oraz innowacyjnych.

Inwestycje w projekty edukacyjne i społeczne

Wsparcie obejmie kształcenie oraz doskonalenie zawodowe osób dorosłych. Projekty zrealizują m.in. samorządy, przedsiębiorcy, czy organizacje pozarządowe. Ośrodki Pomocy Społecznej i Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie wystartują  o fundusze na działania z zakresu aktywnej integracji, np. poradnictwo specjalistyczne, pracę socjalną, staże i praktyki zawodowe, jak i finansowanie badań profilaktycznych i specjalistycznych. Fundusze z programu regionalnego to również inwestycje w deinstytucjonalizację usług społecznych na rzecz osób niesamodzielnych. Pomoc obejmie także programy zdrowotne dotyczące profilaktyki chorób kręgosłupa i otyłości u dzieci ze szkół podstawowych.

Co jeszcze przed nami?

Do końca roku rozpoczną się jeszcze dwa konkursy z zakresu edukacji i włączenia społecznego. Dofinansowanie obejmie m.in. nowe programy nauczania ogólnego, organizację dodatkowych zajęć edukacyjnych i kół zainteresowań, czy też nawiązanie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Będą też środki na rozwój usług społecznych w celu integracji dzieci i młodzieży z grup szczególnie narażonych na wykluczenie społeczne.

Zapraszamy do zapoznania się z terminami konkursów:

Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce

 E-potencjał Mazowsza

Jakość życia

Włączenie społeczne i przeciwdziałanie ubóstwu

Edukacja

Gdzie szukać informacji?

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce  Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Konkursy ogłasza Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych . Zapraszamy do kontaktu z ekspertami z  Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich zlokalizowanego w siedzibie MJWPU w Warszawie lub jednego z Lokalnych Punktów Informacyjnych w Siedlcach, Płocku, Ciechanowie, Radomiu i Ostrołęce.

Zachęcamy do zapisania się do newslettera Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (najważniejsze informacje o konkursach, szkoleniach, spotkaniach informacyjnych, dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś