Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Rafał Rajkowski oraz Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych Mariusz Frankowski, złożyli wizytę w Przemysłowym Instytucie Motoryzacji w Warszawie. Celem spotkania było zapoznanie się z działalnością Instytutu oraz prezentacja dokonań i najważniejszych projektów PIMOT-u.

Głównym założeniem wizyty było zwiedzanie Centrum Bezpieczeństwa Transportu i Diagnostyki Pojazdów, którego działalność odpowiada na cele Unii Europejskiej. Zostały one określone w Programie Bezpieczeństwa Drogowego na lata 2011-2020. Przede wszystkim chodzi o działania poprawiające bezpieczeństwo konstrukcji pojazdów i infrastruktury drogowej, a w konsekwencji skutkujących zmniejszeniem liczby wypadków śmiertelnych na drogach.

Centrum Bezpieczeństwa Transportu i Diagnostyki Pojazdów składa się z unikatowej, specjalistycznej infrastruktury, gdzie prowadzone są m.in. badania z zakresu bezpieczeństwa czynnego i biernego środków transportu, badania symulacyjne, badania z zakresu elektroniki samochodowej oraz oddziaływania motoryzacji na środowisko.

Rafał Rajkowski Członek Zarządu oraz Mariusz Frankowski Dyrektor MJWPU wraz z przedstawicielami Instytutu dyskutowali na temat znaczącej roli Centrum w rozwoju polskiej myśli technicznej, innowacyjności, poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego, wsparciu działań z zakresu elektromobilności oraz budowie sieci współpracy pomiędzy przedsiębiorcami, a ośrodkami naukowo-badawczymi.

Nowe Centrum Bezpieczeństwa pozwoli wprowadzić na rynki polskie oraz międzynarodowe innowacyjne rozwiązania motoryzacyjne, z których już niebawem my, jako kierowcy i użytkownicy dróg będziemy korzystać. Samorząd Województwa Mazowieckiego priorytetowo traktuje rozwój sektora badawczo-rozwojowego, zdając sobie sprawę, jaki ma wpływ na gospodarkę – podsumował  Mariusz Frankowski Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych – do 31 sierpnia przyjmujemy wnioski na badania przemysłowe, prace rozwojowe i rozwój technologii. Unijne środki na ten cel  to ponad 42 mln zł – zachęcał Dyrektor Frankowski.

Przemysłowy Instytut Motoryzacji PIMOT aplikuje także o środki unijne z RPO WM 2014-2020, Działanie 1.1. Działalność badawczo-rozwojowa jednostek naukowych. Złożony w ramach konkursu do MJWPU projekt pn.: „Centrum Bezpieczeństwa Transportu i Diagnostyki Pojazdów” (Centrum) przewiduje doposażenie Centrum w unikatową aparaturę i infrastrukturę badawczą. Dzięki dofinansowaniu Centrum uzyska zdolność tworzenia innowacyjnych wyrobów i usług B+R na najwyższym światowym poziomie odpowiadających potrzebom gospodarki zgodnych z obszarami Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji określonych dla Mazowsza.

Centrum Bezpieczeństwa Transportu i Diagnostyki Pojazdów zapewni przedsiębiorcom branży motoryzacyjnej, zwłaszcza z regionu mazowieckiego, silne wsparcie naukowo-badawcze w procesie doskonalenia wyrobów i wprowadzania ich na rynki światowe, co przyczyni się do wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki. Całkowita wartość projektu to blisko 47 mln zł, a unijne dofinansowanie przeszło 27 mln zł.

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji, sektora naukowego i organizacji pozarządowych. Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Na 2017 r. zaplanowano ponad 40 konkursów na przeszło 1,1 mld zł. Szczegółowy harmonogram naborów dostępny jest na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś