Przejdź do menu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Maków Mazowiecki zainwestuje ponad 7 mln zł z funduszy unijnych w rewitalizację starego rynku oraz kamienicy przy ul. Grabowej 14. Poza tym otrzyma ponad 430 tys. zł na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego projekty te otrzymają łącznie blisko 7,5 mln zł dofinansowania ze środków RPO WM 2014-2020 i budżetu państwa. Umowy w tej sprawie podpisali wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska, członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc i burmistrz Makowa Mazowieckiego Tadeusz Ciak.

Dzięki wsparciu unijnemu już w drugiej połowie 2018 r. zostanie oddane do użytku zrewitalizowane centrum starego miasta, kamienica przy ul. Grabowej 14 i punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. W ramach projektu rynek miasta zostanie wyremontowany oraz przebudowana będzie nawierzchnia wraz z ulicami wokół placów. Powstanie fontanna z instalacjami wewnętrznymi, a instalacja oświetleniowa zostanie wymieniona. W zrewitalizowanym rynku powstanie przestrzeń do prowadzenia działalności o charakterze handlowo-usługowym. Będzie to także miejsce spotkań mieszkańców oraz wydarzeń kulturalnych.

Z kolei prace budowlane i restauratorskie kamienicy przy ul. Grabowej 14 mają zapobiec destrukcji zabytku. Obiekt zostanie przystosowany do pełnienia funkcji mieszkalnej i użytkowej. Na parterze powstaną lokale użytkowe przeznaczone na świetlicę środowiskową z zapleczem socjalno-sanitarnym, punkt informacji turystycznej oraz zespół toalet ogólnodostępnych. Projekt będzie realizowany w partnerstwie z Towarzystwem Miłośników Ziemi Makowskiej.

Dotychczasowy PSZOK w Makowie Mazowieckim, czyli budynek magazynowo-biurowy i plac, zostaną wkrótce zmodernizowane. Zainstalowana zostanie waga najazdowa oraz boksy do gromadzenia: zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów niebezpiecznych, papieru i tektury, tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych oraz tych z przeznaczeniem na tzw. „prasowalnię”. Dodatkowo wybudowane zostaną wiaty do zbiórki: szkła, odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon oraz odpadów zielonych ulegających biodegradacji. Utworzone będzie także miejsce do składowania odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne Na terenie PSZOK-u powstanie również szczelny zbiornik bezodpływowy przeznaczony do gromadzenia odcieków pochodzących z odpadów biodegradowalnych. Wykonany zostanie utwardzony plac manewrowy, a od strony zachodniej oraz północno-wschodniej powstanie pas izolacyjny z zieleni szybkorosnącej zimozielonej.

Tytuł projektu: Miasto Dwóch Kultur – rewitalizacja Centrum Starego Miasta

Beneficjent: Miasto Maków Mazowiecki

Całkowita wartość projektu: 10 639 611,72 zł

Kwota dofinansowania: 7 034 002,83 zł (5 524 776,08 zł EFRR + 1 509 226,75 zł BP)

Działanie: 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych

 

Tytuł projektu: Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Makowie Mazowieckim

Beneficjent: Miasto Maków Mazowiecki

Całkowita wartość projektu: 930 406,21 zł

Kwota dofinansowania: 431 987,60 zł

Działanie: 5.2 Gospodarka odpadami

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji, sektora naukowego i organizacji pozarządowych. Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy .

Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 proc. wartości projektu. Na 2017 r. zaplanowano ponad 50 konkursów na przeszło 1,1 mld zł. Szczegółowe informacje o tegorocznych konkursach dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2023 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych