Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Znamy listę projektów, które poprawią jakość i dostępność do opieki medycznej, głównie w zakresie kardiologii. Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego cztery inwestycje otrzymają unijne dofinansowanie w wysokości prawie 16 mln zł z RPO WM 2014-2020. Wnioskodawcy będą mogli zadbać o infrastrukturę swoich placówek, a także kupić specjalistyczny sprzęt medyczny.

Fundusze europejskie już ponad 10 lat wspierają sektor ochrony zdrowia w Polsce i na Mazowszu. Dzięki temu szpitale są coraz nowocześniejsze i lepiej wyposażone. Poprawia się także dostępność i poziom leczenia, z którego korzystają pacjenci. Trzeba jednak podkreślić, że większość inwestycji nie zostałoby zrealizowanych, gdyby nie unijne dofinansowanie.

Szlachetne zdrowie

W ramach konkursu dla Działania 6.1 „Infrastruktura ochrony zdrowia”, Typ projektów: „Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia wynikające ze zdiagnozowanych potrzeb (w zakresie infrastruktury szpitalnej dla kardiologii i onkologii) – w ramach planów inwestycyjnych dla subregionów objętych OSI problemowymi” dofinansowanie otrzyma projekt Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Sp. z o. o w Siedlcach. Ponad 5 mln zł zostanie wydane na m.in. wdrożenie koordynowanej kompleksowej opieki kardiologicznej oraz zapewnienie kompleksowej opieki nad pacjentami z chorobami układu krążenia. W tym celu wnioskodawca zakupi nowoczesny, zaawansowany technologicznie sprzęt medyczny, a także wyposażenie wraz z montażem do Ośrodka Kardiologii Inwazyjnej. Realizacja projektu przyczyni się do skrócenia czasu leczenia pacjentów, poprawi szybkość i precyzję wykonywanych zabiegów kardiologicznych, a także zmniejszy ryzyko powikłań i liczbę ponownych hospitalizacji.

Inwestycje w ochronę zdrowia są kluczowe dla mazowieckich samorządów. W obecnej perspektywie obowiązują regionalne mapy potrzeb zdrowotnych, które ułatwiają identyfikację deficytów i problemów. Ogłaszamy nabory wniosków na wsparcie konkretnych specjalizacji, a także na działania najbardziej odpowiadające na potrzeby lokalne w ramach regionalnych inwestycji terytorialnych – podkreśla wicemarszałek Wiesław Raboszuk.

Ponad 7,4 mln zł otrzyma Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce. Projekt obejmie zakup specjalistycznej aparatury medycznej oraz zakup wyposażenia dla nowego Ośrodka Rehabilitacji Kardiologicznej. Na pacjentów będzie czekał oddział stacjonarny, oddział dzienny oraz telerehabilitacja, dzięki której pacjenci będą mogli odbyć rehabilitację w domu. Wnioskodawca przeprowadzi także niezbędną modernizację pomieszczeń oraz doposaży Pracownię Elektrofizjologii.

Kolejny projekt zostanie zrealizowany w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Siedlcach. Przyznane dofinansowanie w wysokości 1,5 mln zł pozwoli doposażyć ośrodek implantacji stymulatorów i defibrylatorów, działający w ramach Oddziału Kardiologicznego, w nowoczesny sprzęt diagnostyczno-leczniczy, niezbędny przy leczeniu schorzeń kardiologicznych. Realizacja projektu zapewni pacjentom nowoczesne, inwazyjne metody leczenia chorób, które uchronią ich  przed nagłą śmiercią z powodu zatrzymania krążenia.

Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr. Tytusa Chałubińskiego, który także pozyskał ponad 1,5 mln zł z mazowieckiego RPO w ramach inwestycji zakupi 18 jednostek aparatury medycznej, przeznaczonych do diagnostyki i leczenia chorób układu krążenia, np. cyfrowy aparat RTG z ramieniem „C”, echokardiograf 4D z wysokiej rozdzielczości głowicą przezprzełykową. Nowy sprzęt zwiększy możliwości szpitala w zakresie rozwoju opieki koordynowanej, a także rozszerzy ofertę rehabilitacji kardiologicznej.

Zapraszamy do zapoznania się z listą rankingową dofinansowanych projektów: https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/6-1-infrastruktura-ochrony-zdrowia-typ-projektow-inwestycje-w-infrastrukture-ochrony-zdrowia-wynikajace-ze-zdiagnozowanych-potrzeb-w-zakresie-infrastruktury-szpitalnej-dla-kardiologii-i-onkologii-w-ramach-planow-inwestycyjnych-dla-subregionow-objetych-osi-problemowymi.html

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji, sektora naukowego i organizacji pozarządowych. Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Na 2017 r. zaplanowano ponad 50 konkursów na przeszło 1,1 mld zł. Szczegółowy harmonogram naborów dostępny jest na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś