Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Być bliżej rynku pracy – to założenie projektu wspierającego 4,4 tys. uczniów oraz nauczycieli z 71 mazowieckich szkół. Projekt przygotowany przez m.st. Warszawa otrzyma ponad 2,1 mln zł unijnego dofinansowania i będzie realizowany w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w partnerstwie z gminami: Grodzisk Mazowiecki, Łomianki, Marki, Milanówek, Otwock, Nadarzyn, Pruszków, Ząbki, Zielonka. Dziś umowę w tej sprawie podpisali wicemarszałek Wiesław Raboszuk oraz dyrektor Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy Joanna Gospodarczyk.

Udzielanie uczniom pomocy w wyborze ścieżki edukacji i zawodu jest jednym z warunków ich późniejszego sukcesu na rynku pracy. Jak można usprawnić działania oferowane uczniom, by realnie wpływały na podejmowane przez nich decyzje edukacyjne i zawodowe?

W Warszawie modernizujemy kształcenie zawodowe i dostosowujemy je do potrzeb rynku pracy. Stworzyliśmy także system doradztwa zawodowego. Ten projekt to kolejne działania na rzecz warszawskiej młodzieży. Dodatkowo, robimy go wspólnie z okolicznymi gminami, co jest dowodem, że warszawska metropolia działa – mówił Włodzimierz Paszyński, zastępca Prezydent m.st. Warszawy podczas podpisywania umowy.

Środki unijne wspierają nie tylko rozwój infrastruktury ale także dbają o odpowiedni poziom edukacji. Ten wspaniały projekt pomoże młodzieży w podjęciu tak ważnej decyzji, jaką jest wybór zawodu i być może pozwoli ukierunkować się na dalsze życie – podkreślał Wiesław Raboszuk, Wicemarszałek Mazowsza.

W ramach projektu zaplanowano systemowe wzmocnienie doradztwa edukacyjno-zawodowego (DEZ) w szkołach, a także przygotowanie placówek do świadczenia tego typu usług. Utworzone zostaną m.in. Szkolne Punkty Informacji i Kariery (SPInKa), które zostaną wyposażone w pomoce i materiały dydaktyczne, a także fachową literaturę.

Zostanie przeprowadzone rozpoznanie rynku pracy, a doradcy edukacyjno-zawodowi będą mieli możliwość podniesienia swoich kwalifikacji. Z kolei uczniowie biorący udział w projekcie przejdą diagnozę wstępną i rozszerzoną. Dodatkowo zaplanowano dla nich warsztaty pt. „Bliżej rynku pracy”, podczas których rozwiną swoje kompetencje, a także będą mieli szansę zaplanować swoją karierę zawodową pod okiem specjalistów. Projekt przewiduje również nawiązanie współpracy z przedsiębiorcami oraz otoczeniem społeczno-gospodarczym w celu lepszego dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy.

Projekt otrzyma ponad 2,1 mln zł dofinansowania w ramach Działania 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałania 10.3.3 Doradztwo edukacyjno-zawodowe w ramach ZIT.

Tytuł projektu: Bliżej rynku pracy- Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF
Beneficjent: Miasto Stołeczne Warszawa
Całkowita wartość projektu: 2 381 103,75 zł
Kwota dofinansowania: 2 127 173,75 zł
Działanie: 10.3 Doskonalenie zawodowe

#MetropoliaDziała

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne to inicjatywa, która pozwala na wyjście poza sztywne granice administracyjne jednostek samorządu terytorialnego, umożliwiając realizowanie przez Warszawę oraz 39 gmin wspólnych przedsięwzięć finansowanych z funduszy UE w ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020. W ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych metropolii warszawskiej realizowane są m.in. projekty edukacyjne, budowane drogi rowerowe oraz parkingi P+R, a także tworzone miejsca opieki dla dzieci do lat 3. Więcej informacji na www.omw.um.warszawa.pl.

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji, sektora naukowego i organizacji pozarządowych. Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy . Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 proc. wartości projektu. Na 2017 r. zaplanowano ponad 40 konkursów na przeszło 1,1 mld zł. Szczegółowe informacje o tegorocznych konkursach dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś