Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Mazowieckie samorządy do 6 czerwca mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów, które zredukują zanieczyszczenie powietrza w regionie. Na konkurs przewidziana jest kwota w wysokości ok. 17 mln zł w ramach RPO WM 2014-2020. Wnioski przyjmuje Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.  

Polska staje się europejską stolicą smogu.  W grudniu 2016 r. obowiązującą unijną normę przekroczyliśmy aż dwudziestokrotnie. Na Mazowszu też jest groźnie, zwłaszcza w sezonie grzewczym smog zanieczyszcza nasze powietrze.

W ramach trwającego naboru wniosków, dofinansowane przedsięwzięcia muszą przyczyniać się do zmniejszenia emisji CO2, w odniesieniu do istniejących instalacji o min. 30%. Możliwa będzie wymiana starych kotłów, pieców i innych urządzeń grzewczych w gospodarstwach domowych, wykorzystujących paliwa stałe na źródła ciepła spalające biomasę lub wykorzystujące paliwa gazowe, np.: inwestycje w kotły elektryczne, olejowe, spalające drewno, pellet (materiał opałowy otrzymywany m.in. z trocin, wiórów, kory). Nie będzie możliwe zakupienie pieców węglowych.

Podobnej wymiany będzie można dokonać w ramach lokalnych źródeł ciepła tj. kotłowni zasilających kilka budynków oraz kotłowni osiedlowych. Dofinansowanie będzie kierowane także na wykonanie przyłączy do sieci ciepłowniczej lub chłodniczej.

Od czego zacząć?

Obowiązkowym warunkiem poprzedzającym realizacje projektów będzie przeprowadzenie audytów energetycznych lub otrzymanie świadectw energetycznych, które posłużą do weryfikacji faktycznych oszczędności energii oraz wynikających z nich wymiernych skutków finansowych.

Warto podkreślić, że celem planowanych inwestycji powinna być zwiększona efektywność energetyczna,  jak również ograniczanie zapotrzebowania na energię w budynku, w którym wykorzystywana będzie energia ze wspieranego urządzenia. Priorytetowo będą dofinansowane projekty wykorzystujące odnawialne źródła energii oraz te osiągające efekty ekologiczne. Dodatkowo, dzięki realizowanym projektom, znacząco powinna zwiększyć się oszczędność energii.

Dla kogo dofinansowanie?

O unijne dofinansowanie w ramach konkursu ubiegać się mogą jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia oraz jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną.

Nabór trwa od 31 marca do 6 czerwca 2017 r., a pula środków wynosi ok. 17 mln zł. Maksymalny poziom dofinansowania to 80%, unijne wsparcie  wyniesie do 800 tys. zł. Co istotne, jest możliwość realizacji projektu w partnerstwie.

Wnioski o dofinansowanie należy składać wyłącznie w formie elektronicznej w systemie MEWA 2.0. Dodatkowe informacje dla ubiegających się o dofinansowanie udzielane są w MJWPU w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich oraz Lokalnych Punktach Informacyjnych w Ciechanowie, Płocku, Ostrołęce, Radomiu i Siedlcach.

Pełna dokumentacja konkursowa dostępna na: https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/4-3-redukcja-emisji-zanieczyszczen-powietrza-poddzialania-4-3-1-ograniczanie-zanieczyszczen-powietrza-i-rozwoj-mobilnosci-miejskiej-typ-projektow-ograniczenie-niskiej-emisji-wymiana-urzadzen-grzewczych

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji i sektora naukowego.
Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Na 2017 r. zaplanowano ponad 40 konkursów na przeszło 1,1 mld zł. Szczegółowy harmonogram naborów dostępny jest na stronie www.funduszedlamazowsza.eu.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś