Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Dodatkowe miejsca w oddziałach przedszkolnych w Radomiu i Pruszkowie, wsparcie dzieci z niepełnosprawnościami, ciekawe zajęcia grupowe, a także kursy dla kadry pedagogicznej to główne założenia dwóch projektów, które decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego otrzymały unijne wsparcie. Wartość dofinansowania realizowanych już projektów wynosi ponad 2,6 mln zł i pochodzi z RPO WM 2014-2020 oraz z budżetu państwa. Dziś umowy w tej sprawie podpisali wicemarszałek Wiesław Raboszuk oraz beneficjenci. 

Idzie szkrab w wielki świat

Projekt realizowany przez Gminę Miasto Radom dotyczy utworzenia 278 nowych miejsc dla dzieci trzyletnich w pięciu radomskich przedszkolach, również integracyjnych. Dodatkowo w ramach przedsięwzięcia na 1367 maluchów czekają zajęcia dodatkowe, w tym zajęcia ruchowe, terapeutyczne, sensoplastyki, gimnastyka korekcyjna, logorytmika oraz zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy i terapia biofeedback. Pomocą objętych zostanie 89 dzieci z niepełnosprawnościami. Ponadto w ramach projektu do oddziałów przedszkolnych objętych dofinansowaniem zakupione zostaną pomoce dydaktyczne, projektory multimedialne, tablety i laptopy z oprogramowaniem.

Wsparcie kadry pedagogicznej

Z pomocy skorzysta także 12 nauczycieli wychowania przedszkolnego w zakresie podnoszenia swoich kompetencji. Udział w kursach uzupełniających i zdobyte umiejętności ułatwią pracę z dzieckiem autystycznym, pozwolą stosować komunikację alternatywną w porozumiewaniu się z dziećmi z niepełnosprawnościami, a także pozwolą prowadzić zajęcia dodatkowe, np. z arteterapii, biofeedbaku.

 

Tytuł projektu: Idzie szkrab w wielki świat

Beneficjent: Gmina Miasta Radomia

Całkowita wartość projektu: 2 480 159,46 zł

Kwota dofinansowania: 1 983 464,25 zł

Działanie: 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży

Słoneczna Kraina

Unijne dofinansowanie otrzymał również projekt o charakterze integracyjnym, który od stycznia przyszłego roku będzie realizowany w przedszkolu Słoneczna Kraina w Pruszkowie. Obejmie on 40 dzieci, w tym 20 maluchów z niepełnosprawnościami. Oprócz tego uruchomiony zostanie kolejny już – czwarty punkt przedszkolny, w którym powstanie nowa grupa przedszkolna licząca 25 dzieci.

Ponieważ w placówce najważniejsze jest indywidualne podejście do dziecka, jego potrzeb i możliwości, a także wysoka jakość działań edukacyjnych i terapeutycznych, dla maluchów uczestniczących w programie przewidziano zajęcia takie jak bajkoterapia, gimnastyka twórcza, zabawy badawcze czy obserwacje przyrodniczo-matematyczne. Dodatkowo na dzieci czekają zajęcia z treningu umiejętności społecznych, zajęcia psychoruchowe, muzykoterapia, dogoterapia i terapia ręki oraz zajęcia z języka angielskiego, rytmiki, gimnastyki korekcyjnej i pantomimy.

W ramach projektu przedszkole wyposażone zostanie w pomoce dydaktyczne, zabawki, sprzęt do prowadzenia zajęć gimnastycznych oraz meble.

Tytuł projektu: Słoneczna Kraina – projekt o charakterze integracyjnym dla dzieci w wieku przedszkolnym

Beneficjent: KATARZYNA BORS „SŁONECZNA KRAINA”

Całkowita wartość projektu: 786 150,00 zł

Kwota dofinansowania: 628 920,00 zł

Działanie: 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji, sektora naukowego i organizacji pozarządowych. Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 proc. wartości projektu. Na 2017 r. zaplanowano ponad 50 konkursów na przeszło 1,1 mld zł. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś