Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Przedszkolna przygoda rozpoczęła się dla 57 dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Stupsk. Utworzenie dodatkowych miejsc w oddziałach przedszkolnych, możliwe było dzięki funduszom unijnym. Projekt przygotowany i realizowany przez Gminę Stupsk otrzyma blisko 0,5 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Stosowne dokumenty w tej sprawie podpisali Jacek Świderski Wójt Gminy Stupsk, Michał Kaszubski Skarbnik oraz Elżbieta Szymanik Zastępca Dyrektora ds. Europejskiego Funduszu Społecznego w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych.

Głównym założeniem projektu jest upowszechnianie edukacji przedszkolnej oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W projekcie udział biorą dzieci w wieku 2,5-5 lat, które wcześniej nie  uczestniczyły w edukacji przedszkolnej. Dodatkowych 57 miejsc udało się utworzyć w placówkach w Wyszynach Kościelnych, w Stupsku oraz w Morawach. W ramach projektu, najmłodsi, którzy wymagają wsparcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju, korzystają z terapii logopedycznej, spotkań z psychologiem, zajęć psychoruchowych, a także uczęszczają na zajęcia prowadzone metodą M. Bogdanowicz oraz muzykoterapię.

Wspieranie najmłodszych poprzez dostęp do edukacji przedszkolnej jest konieczne i ważne. To lepszy start w przyszłości i szansa na wyrównywanie deficytów rozwojowych u dzieci. Dzięki już realizowanym projektom, powstało przeszło 570 nowych miejsc w przedszkolach. Rola funduszy europejskich jest tutaj nie do przecenienia –  powiedziała Elżbieta Szymanik Zastępca Dyrektora ds. Europejskiego Funduszu Społecznego w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych.

Wsparcie kadry pedagogicznej

Z pomocy skorzystają także nauczyciele wychowania przedszkolnego w zakresie podnoszenia swoich kwalifikacji i umiejętności z obszaru pedagogiki specjalnej. Dzięki ukończeniu studiów podyplomowych, będą oni przygotowani do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów z deficytami
rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Zdobyta wiedza pozwoli także prowadzić zajęcia wspomagające wychowawczą funkcję rodziny, zapobiegające dysfunkcjom oraz zajęcia wspierające rozwój dzieci. Dodatkowo środki dofinansują udział nauczyciela w kursie instruktora gimnastyki korekcyjnej.

Tytuł projektu: Przedszkolna przygoda

Beneficjent: Gmina Stupsk

Całkowita wartość projektu: 622 250,00 zł

Kwota dofinansowania: 497 800,00 zł

Działanie: 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji, sektora naukowego i organizacji pozarządowych. Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 proc. wartości projektu. Na 2017 r. zaplanowano ponad 50 konkursów na przeszło 1,1 mld zł. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś