Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych do 16 maja 2018 r. przyjmuje wnioski na dofinansowanie projektów wprowadzających e-usługi w administracji publicznej oraz w kulturze. Projekty będą realizowane na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego. W ramach konkursu do wnioskodawców trafi ponad 16,3 mln zł. Środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Informatyzacja administracji publicznej nabiera tempa. Żyjemy w czasach, w których chcemy szybko, bez kolejek i prosto załatwiać swoje sprawy. I często najlepiej on-line. Wśród priorytetów obecnej perspektywy jest właśnie cyfryzacja.

Informatyzacja to korzyści

Trwający nabór to szansa dla wnioskodawców na zrealizowanie projektów poprawiających dostęp do usług publicznych, w tym do kultury, świadczonych elektronicznie. Unijne środki będzie można przeznaczyć m.in. na:

  • stworzenie albo zakup oprogramowania;
  • zakup, rozszerzenie i aktualizację licencji;
  • przygotowanie zawartości portali, w tym wydatki na budowę, rozbudowę portali celem świadczenia e-usług;
  • digitalizację dokumentów i poprawę jakości danych, w tym czyszczenie danych oraz digitalizację danych istniejących w wersji papierowej;
  • zakup środków trwałych np. sprzętu teleinformatycznego, jego montaż oraz modernizacja istniejącego;
  • pokrycie kosztów stworzenia domen (platform) i portali, usług zapewnienia dostępu do sieci Internet, usługi hostingu, przetwarzania danych;
  • adaptacja pomieszczeń i infrastruktury technicznej niezbędnej dla realizacji projektu np. pomieszczenia na serwery, instalacja elektryczna, okablowanie światłowodowe, wentylacja, klimatyzacja.

Wprowadzanie e-usług dla obywateli, dla przedsiębiorców zwiększa wydajność urzędów. Jest to również dogodne rozwiązanie dla osób z niepełnosprawnościami. Fundusze unijne wspierają także rozwój e-kultury w kontekście promocji Mazowsza oraz zwiększenia oferty kulturalnej. Wszystkie te działania mają wpływ na gospodarkę – podkreśla Mariusz Frankowski Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Dla kogo dofinansowanie?

O środki z RPO WM 2014-2020 mogą ubiegać się samorządy funkcjonujące w ramach Porozumienia gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego o współpracy w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej UE 2014-2020, ich związki i stowarzyszenia.

Projekty mogą składać także spółki, w których większość udziałów lub akcji posiada samorząd, uczelnie wyższe, instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe. Budżet konkursu to 16 337 797,13 zł. Wnioskodawcy na realizację projektów bez pomocy publicznej oraz w ramach pomocy de minimis mogą liczyć na poziom dofinansowania nawet 80%. Minimalna wartość dofinansowania projektu to 100 tys. zł, a maksymalna 3 mln zł. Projekty mogą być realizowane w partnerstwie. Wnioski o dofinansowanie można składać od 28 lutego 2018 r. do 16 maja 2018 r.

Pełna dokumentacja konkursowa jest dostępna na: 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 – typ projektów: Informatyzacja administracji publicznej oraz instytucji i zasobów kultury na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego – RPMA.02.01.02-IP.01-14-073/18

Nabór w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Działania 2.1 E-usługi, Poddziałania 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT, typ projektów: Informatyzacja administracji publicznej oraz instytucji i zasobów kultury na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.

O RPO WM

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Na 2018 r. zaplanowano 23 konkursy na ok. 490 mln zł.

Gdzie szukać informacji?

Zapraszamy do kontaktu z ekspertami z  Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich zlokalizowanego w siedzibie MJWPU w Warszawie lub jednego z Lokalnych Punktów Informacyjnych w Siedlcach, Płocku, Ciechanowie, Radomiu i Ostrołęce.

Zachęcamy do zapisania się do newslettera Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (najważniejsze informacje o konkursach, szkoleniach, spotkaniach informacyjnych, dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych