Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych do 16 maja 2018 r. przyjmuje wnioski na dofinansowanie projektów wprowadzających e-usługi w administracji publicznej oraz w kulturze. Projekty będą realizowane na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego. W ramach konkursu do wnioskodawców trafi ponad 16,3 mln zł. Środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Informatyzacja administracji publicznej nabiera tempa. Żyjemy w czasach, w których chcemy szybko, bez kolejek i prosto załatwiać swoje sprawy. I często najlepiej on-line. Wśród priorytetów obecnej perspektywy jest właśnie cyfryzacja.

Informatyzacja to korzyści

Trwający nabór to szansa dla wnioskodawców na zrealizowanie projektów poprawiających dostęp do usług publicznych, w tym do kultury, świadczonych elektronicznie. Unijne środki będzie można przeznaczyć m.in. na:

  • stworzenie albo zakup oprogramowania;
  • zakup, rozszerzenie i aktualizację licencji;
  • przygotowanie zawartości portali, w tym wydatki na budowę, rozbudowę portali celem świadczenia e-usług;
  • digitalizację dokumentów i poprawę jakości danych, w tym czyszczenie danych oraz digitalizację danych istniejących w wersji papierowej;
  • zakup środków trwałych np. sprzętu teleinformatycznego, jego montaż oraz modernizacja istniejącego;
  • pokrycie kosztów stworzenia domen (platform) i portali, usług zapewnienia dostępu do sieci Internet, usługi hostingu, przetwarzania danych;
  • adaptacja pomieszczeń i infrastruktury technicznej niezbędnej dla realizacji projektu np. pomieszczenia na serwery, instalacja elektryczna, okablowanie światłowodowe, wentylacja, klimatyzacja.

Wprowadzanie e-usług dla obywateli, dla przedsiębiorców zwiększa wydajność urzędów. Jest to również dogodne rozwiązanie dla osób z niepełnosprawnościami. Fundusze unijne wspierają także rozwój e-kultury w kontekście promocji Mazowsza oraz zwiększenia oferty kulturalnej. Wszystkie te działania mają wpływ na gospodarkę – podkreśla Mariusz Frankowski Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Dla kogo dofinansowanie?

O środki z RPO WM 2014-2020 mogą ubiegać się samorządy funkcjonujące w ramach Porozumienia gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego o współpracy w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej UE 2014-2020, ich związki i stowarzyszenia.

Projekty mogą składać także spółki, w których większość udziałów lub akcji posiada samorząd, uczelnie wyższe, instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe. Budżet konkursu to 16 337 797,13 zł. Wnioskodawcy na realizację projektów bez pomocy publicznej oraz w ramach pomocy de minimis mogą liczyć na poziom dofinansowania nawet 80%. Minimalna wartość dofinansowania projektu to 100 tys. zł, a maksymalna 3 mln zł. Projekty mogą być realizowane w partnerstwie. Wnioski o dofinansowanie można składać od 28 lutego 2018 r. do 16 maja 2018 r.

Pełna dokumentacja konkursowa jest dostępna na: 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 – typ projektów: Informatyzacja administracji publicznej oraz instytucji i zasobów kultury na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego – RPMA.02.01.02-IP.01-14-073/18

Nabór w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Działania 2.1 E-usługi, Poddziałania 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT, typ projektów: Informatyzacja administracji publicznej oraz instytucji i zasobów kultury na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.

O RPO WM

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Na 2018 r. zaplanowano 23 konkursy na ok. 490 mln zł.

Gdzie szukać informacji?

Zapraszamy do kontaktu z ekspertami z  Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich zlokalizowanego w siedzibie MJWPU w Warszawie lub jednego z Lokalnych Punktów Informacyjnych w Siedlcach, Płocku, Ciechanowie, Radomiu i Ostrołęce.

Zachęcamy do zapisania się do newslettera Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (najważniejsze informacje o konkursach, szkoleniach, spotkaniach informacyjnych, dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś