Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Od 2 października Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych po raz kolejny w tym roku będzie przyjmowała wnioski na działania wspomagające osoby niesamodzielne, osoby starsze oraz z zaburzeniami psychicznymi. Wnioskodawcy będą mieli tylko 14 dni na składanie swoich projektów. Na konkurs przeznaczona jest kwota w wysokości prawie 20,5 mln zł. Środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz z budżetu państwa.

Deinstytytucjonalizacja opieki nad osobami starszymi i niesamodzielnymi ma na celu zapobieganie umieszczania tych osób w szpitalach czy zakładach zamkniętych. Dzięki środkom unijnym, możliwy jest rozwój różnorodnych i kompleksowych form opieki świadczonej w środowisku lokalnym.

Nowa agenda unijna promuje ideę aktywnego wypoczynku osób niepełnosprawnych, podejmowania przez nie pracy zawodowej oraz korzystania z edukacji, opieki zdrowotnej i opieki społecznej, a także preferuje ideę zamiany opieki instytucjonalnej na opiekę w ramach lokalnej społeczności.

Różnorodne usługi

W ramach planowanego naboru, dofinansowanie zostanie przeznaczone na organizację dziennych form opieki medycznej oraz ambulatoryjnej lub w środowisku domowym uczestnika projektu.

Wnioskodawca powinien także przeprowadzić działania informacyjno-edukacyjne dla uczestników oraz dla osób z ich otoczenia i opiekunów. Dodatkowo takie działania będą skierowane dla osób świadczących usługi z zakresu opieki nad osobami niesamodzielnymi z zaburzeniami psychicznymi, w szczególności powinny być skierowane do lekarzy (w tym POZ – Podstawowej Opieki Zdrowotnej), pielęgniarek (w tym POZ), terapeutów, rehabilitantów, psychologów. Uczestnicy projektów będą mogli liczyć na  dostęp do personelu medycznego (wskazanego w Założeniach do deinstytucjonalizacji).

Celem realizowanych projektów będzie zapobieganie zbędnej hospitalizacji, zachowanie ciągłości leczenia i jakości życia chorych. Dostęp do zintegrowanych usług wsparcia musi być zapewniony dla osób dorosłych lub dzieci i młodzieży.

Potencjał deinstytucjonalizacji wciąż jest niewykorzystany dlatego po raz kolejny lokujemy środki z RPO WM właśnie na wsparcie osób starszych i niesamodzielnych w zakresie alternatywnych form opieki. Unijne dofinansowanie przeznaczone na rodzinne systemy opieki, świadczone na poziomie lokalnych społeczności przynoszą lepsze rezultaty dla korzystających z nich osób – podkreśla Elżbieta Szymanik zastępca Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Dla kogo dofinansowanie?

O środki z RPO WM 2014-2020 będą mogły ubiegać się podmioty wykonujące działalność leczniczą lub inne podmioty w partnerstwie z podmiotami wykonującymi działalność leczniczą. Nabór trwa od 2 do 16 października 2017 r.,  pula dostępnych środków to 20 498 873,06 zł. Projekty będą realizowane w latach 2018-2020 i nie mogą trwać krócej niż 24 miesiące. Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 93 %.

Wnioski o dofinansowanie należy składać wyłącznie w formie elektronicznej w systemie MEWA 2.0., a dodatkowe informacje dla ubiegających się o dofinansowanie można uzyskać w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa, w Punkcie Przyjmowania Wniosków (Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich) oraz w Lokalnych Punktach Informacyjny Funduszy Europejskich w Ciechanowie, Płocku, Ostrołęce, Radomiu i Siedlcach.

Pełna dokumentacja konkursowa dostępna na: https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/9-2-2-wsparcie-deinstytucjonalizacji-opieki-nad-osobami-zaleznymi-poprzez-rozwoj-alternatywnych-form-opieki-nad-osobami-niesamodzielnymi-w-tym-osobami-starszymi-rpma-09-02-02-ip-01-14-055-17.html

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji, sektora naukowego i organizacji pozarządowych.

Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Na 2017 r. zaplanowano ponad 40 konkursów na przeszło 1,1 mld zł. Szczegółowy harmonogram naborów dostępny jest na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych