Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Od 2 października Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych po raz kolejny w tym roku będzie przyjmowała wnioski na działania wspomagające osoby niesamodzielne, osoby starsze oraz z zaburzeniami psychicznymi. Wnioskodawcy będą mieli tylko 14 dni na składanie swoich projektów. Na konkurs przeznaczona jest kwota w wysokości prawie 20,5 mln zł. Środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz z budżetu państwa.

Deinstytytucjonalizacja opieki nad osobami starszymi i niesamodzielnymi ma na celu zapobieganie umieszczania tych osób w szpitalach czy zakładach zamkniętych. Dzięki środkom unijnym, możliwy jest rozwój różnorodnych i kompleksowych form opieki świadczonej w środowisku lokalnym.

Nowa agenda unijna promuje ideę aktywnego wypoczynku osób niepełnosprawnych, podejmowania przez nie pracy zawodowej oraz korzystania z edukacji, opieki zdrowotnej i opieki społecznej, a także preferuje ideę zamiany opieki instytucjonalnej na opiekę w ramach lokalnej społeczności.

Różnorodne usługi

W ramach planowanego naboru, dofinansowanie zostanie przeznaczone na organizację dziennych form opieki medycznej oraz ambulatoryjnej lub w środowisku domowym uczestnika projektu.

Wnioskodawca powinien także przeprowadzić działania informacyjno-edukacyjne dla uczestników oraz dla osób z ich otoczenia i opiekunów. Dodatkowo takie działania będą skierowane dla osób świadczących usługi z zakresu opieki nad osobami niesamodzielnymi z zaburzeniami psychicznymi, w szczególności powinny być skierowane do lekarzy (w tym POZ – Podstawowej Opieki Zdrowotnej), pielęgniarek (w tym POZ), terapeutów, rehabilitantów, psychologów. Uczestnicy projektów będą mogli liczyć na  dostęp do personelu medycznego (wskazanego w Założeniach do deinstytucjonalizacji).

Celem realizowanych projektów będzie zapobieganie zbędnej hospitalizacji, zachowanie ciągłości leczenia i jakości życia chorych. Dostęp do zintegrowanych usług wsparcia musi być zapewniony dla osób dorosłych lub dzieci i młodzieży.

Potencjał deinstytucjonalizacji wciąż jest niewykorzystany dlatego po raz kolejny lokujemy środki z RPO WM właśnie na wsparcie osób starszych i niesamodzielnych w zakresie alternatywnych form opieki. Unijne dofinansowanie przeznaczone na rodzinne systemy opieki, świadczone na poziomie lokalnych społeczności przynoszą lepsze rezultaty dla korzystających z nich osób – podkreśla Elżbieta Szymanik zastępca Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Dla kogo dofinansowanie?

O środki z RPO WM 2014-2020 będą mogły ubiegać się podmioty wykonujące działalność leczniczą lub inne podmioty w partnerstwie z podmiotami wykonującymi działalność leczniczą. Nabór trwa od 2 do 16 października 2017 r.,  pula dostępnych środków to 20 498 873,06 zł. Projekty będą realizowane w latach 2018-2020 i nie mogą trwać krócej niż 24 miesiące. Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 93 %.

Wnioski o dofinansowanie należy składać wyłącznie w formie elektronicznej w systemie MEWA 2.0., a dodatkowe informacje dla ubiegających się o dofinansowanie można uzyskać w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa, w Punkcie Przyjmowania Wniosków (Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich) oraz w Lokalnych Punktach Informacyjny Funduszy Europejskich w Ciechanowie, Płocku, Ostrołęce, Radomiu i Siedlcach.

Pełna dokumentacja konkursowa dostępna na: https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/9-2-2-wsparcie-deinstytucjonalizacji-opieki-nad-osobami-zaleznymi-poprzez-rozwoj-alternatywnych-form-opieki-nad-osobami-niesamodzielnymi-w-tym-osobami-starszymi-rpma-09-02-02-ip-01-14-055-17.html

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji, sektora naukowego i organizacji pozarządowych.

Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Na 2017 r. zaplanowano ponad 40 konkursów na przeszło 1,1 mld zł. Szczegółowy harmonogram naborów dostępny jest na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś