Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Do 2 sierpnia przedsiębiorcy z Mazowsza mogą składać wnioski na projekty dotyczące budowy lub rozbudowy  infrastruktury  służącej do wytwarzania energii elektrycznej lub cieplnej, wykorzystującej  odnawialne źródła  energii. Na konkurs przewidziana jest kwota w wysokości 8,6 mln zł. Nabór wniosków prowadzi Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

Zapotrzebowanie na energię stale rośnie, dlatego inwestycje w odnawialne źródła energii (OZE) są potrzebne, opłacalne i zgodne z wytycznymi Unii Europejskiej. Polska jest zobowiązana do uzyskania 15% energii z odnawialnych źródeł do 2020 roku. A w jakim kierunku zmierza Mazowsze?

Polityka energetyczna Mazowsza nastawiona jest na rozwiązania proekologiczne. Podejmowane są działania oraz inwestycje związane z wykorzystywaniem źródeł odnawialnych, jako bezpiecznej alternatywy do poprawy zaopatrzenia w energię. Na szczególną uwagę zasługują tutaj tereny o słabej infrastrukturze energetycznej, tereny wiejskie.  W mazowieckim, największy udział OZE stanowi biomasa, a następnie energia wodna.

Tym razem dla przedsiębiorców

Konkurs przeznaczony jest dla przedsiębiorców i trwa do 2 sierpnia 2017 r. Pula środków z RPO WM 2014-2020 wynosi 8,6 mln zł. Minimalna wartość dofinansowania to 100 tys. Firma, w zależności od  wielkości przedsiębiorstwa, będzie musiała wyłożyć środki z własnego budżetu na pokrycie kosztów inwestycji. Dla dużych firm będzie to 50%, średnich 40% kosztów kwalifikowalnych, a dla mikro i małych 30%.

Dofinansowanie będzie można przeznaczyć m.in. na zakup i montaż niezbędnych urządzeń infrastruktury służącej wytwarzaniu energii elektrycznej i cieplnej przy wykorzystaniu energii wiatru, słońca (fotowoltaika, kolektory słoneczne), biomasy, biogazu, geotermii, pomp ciepła oraz wody.

Dodatkowo w zakresie inwestycji może być budowa lub przebudowa instalacji już wykorzystującej OZE. Wnioskodawca może zaplanować także budowę czy przebudowę wewnętrznej instalacji elektroenergetycznej oraz cieplnej służącej podłączeniu źródła produkującego energię z obiektem, który ma być zasilany. Istnieje także możliwość podłączenia instalacji do sieci dystrybucyjnej i przesyłowej, a także dofinansowane będą instalacje do produkcji biokomponentów i biopaliw II i III generacji.

W ramach projektu kwalifikowalne będą wydatki dotyczące pomiarowania instalacji OZE, systemy magazynowania wytworzonej energii elektrycznej lub cieplnej – maksymalnie do 10% wydatków kwalifikowalnych.

Wszelkie prace geodezyjne, ziemne, instalacyjne, rozbiórkowe, budowlane również wpisują się w zakres oferowanego wsparcia.

– Ze środków unijnych do wydania mamy ponad 160 mln zł na inwestycje w odnawialne źródła energii. Wsparcie już zostało skierowane do samorządów, teraz kolej na przedsiębiorców. Pieniądze na OZE wypłacane będą dodatkowo w formie instrumentów zwrotnych, czyli np. pożyczek. Tę formę finansowania oferuje Europejski Bank Inwestycyjny – podkreśla Mariusz Frankowski, Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

O czym należy pamiętać?

Montaż kolektorów słonecznych a także ogniw fotowoltaicznych na dachach, które są  pokryte wyrobami zawierającymi azbest nie będzie możliwy. W ramach inwestycji, nie będzie możliwości uzyskania wsparcia na zmianę konstrukcji dachu oraz wymianę pokrycia dachowego.

Do produkcji energii odnawialnej z biomasy dopuszczone będzie stosowanie stałych lub ciekłych substancji pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego. Substancje te muszą ulegać biodegradacji oraz pochodzić z produktów, odpadów i pozostałości z produkcji rolnej, leśnej oraz z przemysłu przetwarzającego ich produkty.

Do dofinansowania nie będą kwalifikować się instalacje do spalania węgla, ani do współspalania biomasy z węglem. W zakresie energetyki wodnej, realizowane projekty powinny mieć w zakresie wyłącznie modernizację już istniejących obiektów, wyposażonych w hydroelektrownie, modernizację budowli piętrzących, a także budowę nowych jednostek wytwórczych.

Wnioski o dofinansowanie należy składać wyłącznie w formie elektronicznej w systemie MEWA 2.0. Dodatkowe informacje dla ubiegających się o dofinansowanie udzielane są w MJWPU w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich oraz Lokalnych Punktach Informacyjnych w Ciechanowie, Płocku, Ostrołęce, Radomiu i Siedlcach.

Pełna dokumentacja konkursowa dostępna na: 4.1 Odnawialne źródła energii, typ projektu – Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji, sektora naukowego i organizacji pozarządowych. Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Na 2017 r. zaplanowano ponad 40 konkursów na przeszło 1,1 mld zł. Szczegółowy harmonogram naborów dostępny jest na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś