Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Znamy wyniki kolejnego konkursu skierowanego do przedsiębiorców. Zarząd Województwa Mazowieckiego zatwierdził listę rankingową, na której znalazło się 7 projektów, a kwota dofinansowania to ponad 4,6 mln zł. Wnioskodawcy otrzymane środki przeznaczą na udział w imprezach targowo-wystawienniczych o charakterze biznesowym. Wsparcie pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Konkurs skierowany był do grup przedsiębiorstw. Celem realizowanych projektów będzie wzrost internacjonalizacji poprzez udział m.in. w misjach gospodarczych oraz imprezach targowo-wystawienniczych zarówno krajowych, jak i międzynarodowych. W poszukiwaniu nowych partnerów biznesowych możliwy będzie także udział w wizytach studyjnych.

Internacjonalizacja działań

Grupy przedsiębiorstw, które otrzymały unijne granty będą m.in. podejmowały międzynarodową współpracę gospodarczą, co przyczyni się do rozszerzania i udoskonalania prowadzonej działalności w zakresie technik informacyjnych i komunikacyjnych. Kolejny projekt ma na celu wsparcie procesu długoterminowych działań w obrębie grupy przedsiębiorstw sektora MŚP działających w branży telekomunikacyjnej i informatycznej na wybranych rynkach zagranicznych.

Jeden z wnioskodawców planuje rozwój działalności biznesowej na rynkach Afryki, Azji Centralnej, Azji Wschodniej i Pacyfiku, a unijne środki pomogą grupie przedsiębiorców zdobyć wiedzę, niezbędną w prowadzeniu działalności gospodarczej na wybranym obszarze z zakresu prawa finansowo-podatkowego i prawa prowadzenia działalności gospodarczej.

W ramach konkursu, zrealizowany zostanie również projekt polegający na internacjonalizacji spółek z branży gastronomicznej. Wdrożona i opracowana strategia biznesowa da zielone światło  do wzrostu eksportu towarów i usług na rynki zagraniczne Niemiec, Austrii, Szwajcarii, Włoch, Hiszpanii czy Francji.

Promocja gospodarcza regionu w wymiarze krajowym i międzynarodowym to jeden z celów RPO WM 2014-2020. Unijne środki kierujemy na wsparcie MŚP w zakresie poszukiwania i wdrażania nowych modeli biznesowych, a udział w misjach i targach to doskonała okazja do nawiązania współpracy, która zaowocuje eksportem usług i towarów – podkreśla Krzysztof Wocial Kierownik Wydziału Wdrażania projektów EFRR w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych. Zarząd Województwa dofinansował siedem najlepszych projektów, a do wnioskodawców trafi ponad 4,6 mln zł.

Lista rankingowa konkursu 3.2 Internacjonalizacja MŚP / 3.2.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw – Typ projektów ,,Internacjonalizacja przedsiębiorstw poprzez wzrost eksportu towarów i usług’’ (konkurs przeznaczony dla grup przedsiębiorstw) dostępna jest na: https://www.fundusze.dev-mh.pl/nabory-wnioskow/3-2-internacjonalizacja-msp-3-2-2-internacjonalizacja-przedsiebiorstw-typ-projektow-internacjonalizacja-przedsiebiorstw-poprzez-wzrost-eksportu-towarow-i-uslug-konkurs-przeznaczony-dla-grup-przedsiebiorstw.html

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji, sektora naukowego i organizacji pozarządowych. Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Na 2017 r. zaplanowano ponad 40 konkursów na przeszło 1,1 mld zł. Szczegółowy harmonogram naborów dostępny jest na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/

 

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś