Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

To właśnie finansowaniu rozwoju przedsiębiorstw  poświęcono II Kongres Forum Gospodarczego Powiatu Wołomińskiego. Spotkanie odbyło się  w ostatni marcowy piątek w Zielonce. O możliwościach wsparcia ze środków unijnych opowiedziała Elżbieta Szymanik, zastępca Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. 

Celem Forum Gospodarczego Powiatu Wołomińskiego jest nawiązywanie współpracy pomiędzy lokalnymi samorządowcami, radnymi i przedsiębiorcami oraz wspieranie rozwoju gospodarczego i lokalnego rynku pracy. Poruszane tematy dotyczyły np.: nowych wyzwań  handlowych Polski w kontekście zmian ogólnoświatowych, terenów inwestycyjnych w Powiecie Wołomińskim, poruszona została kwestia prawa dla przedsiębiorców i mentoringu. Zastanawiano się nie tylko nad lokalną ekonomią ale podjęto kwestię czy polska  gospodarka ma szansę skoczyć na wyższy poziom rozwoju. Uczestników powitali Starosta Wołomiński Kazimierz Rakowski oraz przewodniczący FGPW Tadeusz Redyk.

W III panelach udział wzięli m.in. Prezes Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości Edward Tomasz Połaski, Prezydent Centrum im. Adama Smitha Andrzej Sadowski, Prezes Izby przemysłowo-Handlowej Polska-Azja Janusz Piechociński. W programie  Kongresu ważny punkt stanowiło wystąpienia na temat funduszy unijnych. Prezentację pt. „Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców na rozwój istniejącej działalności” przedstawiła Elżbieta Szymanik, zastępca Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Mazowsze na rozwój biznesu przeznaczy ok. 1,5 mld zł – powiedziała Elżbieta Szymanik, zastępca Dyrektora MJWPU – działania skierowane dla przedsiębiorców dotyczą m.in. działalności badawczo-rozwojowej, wdrażania innowacji, umiędzynarodowienia biznesu, a także odnawialnych źródeł energii.

Dyskusja toczyła się wokół typów projektów, które mogą liczyć na unijne dofinansowanie, omówiono harmonogram konkursów zaplanowanych na 2017 rok, a także poziomy dofinansowania dla mikro, małych i średnich firm. Na Kongres przyjechali także zagraniczni goście z Bośni i Hercegowiny. Podczas Forum, Minister Przemysłu, Energetyki i Górnictwa Republiki Serbskiej Petar Dokić omówił perspektywy współpracy gospodarczej pomiędzy BiH, a Powiatem Wołomińskim.

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji i sektora naukowego. Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Na 2017 r. zaplanowano ponad 40 konkursów na przeszło 1,1 mld zł. Szczegółowy harmonogram naborów dostępny jest na stronie www.funduszedlamazowsza.eu.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś