Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów z trzech szkół podstawowych w gminie Stara Kornica, indywidualne podejście do pracy z uczniem, dodatkowe zajęcia lekcyjne, doposażenie sal lekcyjnych, a także wsparcie nauczycieli w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych to cele projektu, który decyzją zarządu województwa mazowieckiego otrzyma ponad 927 tys. zł. Unijne dofinansowanie pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Dziś umowę w tej sprawie podpisali wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska, członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc oraz wójt gminy Stara Kornica Kazimierz Hawryluk i skarbnik gminy Anna Blondyk.

 

Edukacja na plus

Stara Kornica (powiat łosicki) stawia na edukację, a w szczególności chce zadbać o kształcenie kompetencji kluczowych uczniów, które w przyszłości okażą się niezbędne podczas szukania pracy. Przyznane dofinansowanie z RPO WM pozwoli rozszerzyć ofertę edukacyjną w trzech placówkach: Szkole Podstawowej w Starych Szpakach, Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kobylanach oraz w Zespole Publicznych Placówek Oświatowych im. Odzyskania Niepodległości SP w Starej Kornicy.

W projekcie udział weźmie łącznie 206 uczniów. Wsparciem zostaną objęte także dzieci z niepełnosprawnościami, w tym niepełnosprawne intelektualnie, upośledzone umysłowo oraz dzieci z ADHD. Warto wspomnieć, że wszystkie działania zostały zaplanowane na podstawie indywidualnie przeprowadzonej diagnozy potrzeb edukacyjnych szkół biorących udział w projekcie.

Na zajęciach, uczniowie będą uczyli się innowacyjności i kreatywności, umiejętności rozwijania i wykorzystywania myślenia matematycznego w celu rozwiązywania problemów. Nauczyciele będą chcieli również nauczyć młodzież, jak ważne jest działanie i wiedza.  Wnioskodawca zakupi pomoce dydaktyczne oraz multimedialne do prowadzenia zajęć matematyczno-przyrodniczych z wykorzystaniem metody eksperymentu. Będą to zajęcia pozalekcyjne. Dla uczniów zdolnych przewidziane są zajęcia dodatkowe z matematyki oraz j. angielskiego.

Pracownie informatyczne również otrzymają niezbędny sprzęt do przeprowadzania np. lekcji z programowania. Ze wsparcia skorzystają także uczniowie, którzy mają problemy w nauce. Wnioskodawca zaplanował dla nich zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki i j. angielskiego. W ramach projektu znajdą się również zajęcia logopedyczne.

Uczniów czekają wyjazdy edukacyjne (po dwa wyjazdy dla szkoły), będą to wyjazdy do Warszawy do Centrum Nauki Kopernik oraz na Festiwal Nauki.

 

Edukacja nauczycieli

Projekt skierowany jest również do 37 nauczycieli. Wsparcie będzie dotyczyło podniesienia kompetencji zawodowych poprzez udział w specjalistycznych szkoleniach, naukę na studiach podyplomowych, np. w zakresie Terapii Integracji Sensorycznej. Nauczyciele będą mieli możliwość dokształcić się w obszarze pracy z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie, jak prowadzić zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze z dziećmi upośledzonymi umysłowo oraz dziećmi nadpobudliwymi psychoruchowo (ADHD).

 

Tytuł projektu: Rozwój kompetencji kluczowych w Gminie Stara Kornica

Beneficjent: Gmina Stara Kornica

Całkowita wartość projektu: 985 386,26 zł

Kwota dofinansowania: 927 786,26 zł

Działanie: 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży

 

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Na 2018 r. zaplanowano 31 konkursów na ponad 600 mln zł.

Szczegółowy harmonogram naborów dostępny jest na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś