Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Fundusze europejskie wspierają rozwój edukacji. Dwie szkoły podstawowe z gminy Izabelin oraz cztery szkoły w Sulejówku zostaną doposażone w sprzęt komputerowy, oprogramowanie oraz pomoce cyfrowe. Z kolei laboratorium Nowodworskiego Centrum Medycznego przejdzie termomodernizację. Środki pochodzą z programu regionalnego dla Mazowsza na lata 2014-2020 (RPO WM).Umowy z beneficjentami podpisał wicemarszałek Wiesław Raboszuk.

 

 

Blisko pół miliona zł na doposażenie szkół

Takie wsparcie to same korzyści dla uczniów i nauczycieli. Lepsza jakość nauczania, wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań w edukacji, zabezpieczenie placówek w sytuacji  powrotu do nauki zdalnej – to główne cele projektów realizowanych w gminie Izabelin i w Sulejówku. Na ich realizację gmina Izabelin otrzyma dofinansowanie z UE w wysokości ponad 156 tys. zł a miasto Sulejówek ponad 335 tys. zł.

  • Edukacyjna przyszłość dla uczniów z gminy Izabelin

Projekt będzie realizowany w Szkole Podstawowej im. płka Stanisława Królickiego w Izabelinie oraz jej filii w Hornówku. Ze wsparcia skorzysta ponad 800 uczniów i ponad 90 nauczycieli. Fundusze europejskie pomogą w zakupie nowoczesnego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem. Te działania umożliwią naukę w bardziej innowacyjny sposób. Sprzęt używany podczas lekcji pozwoli nauczycielom wprowadzać nowoczesne formy przekazywania wiedzy.

Projekt będzie zapobiegał wykluczeniu cyfrowemu wśród młodzieży, a pozytywne zmiany napędzają właśnie fundusze europejskie. Szkoły będą także lepiej przygotowane do prowadzenia zajęć online.

Przyznane dofinansowanie gmina Izabelin przeznaczy na zakup, m.in. laptopów, tabletów, mikrofonów zewnętrznych z ramieniem do prowadzenia zdalnych zajęć logopedycznych, tabletów graficznych, monitorów multimedialnych, głośników, zestawów edukacyjnych Lego WeDo 2.0 dla młodszych dzieci czy kamer cyfrowych ze statywem.

Tytuł projektu: Zakup sprzętu i oprogramowania do szkół, umożliwiającego wprowadzenie nowoczesnych form nauczania z wykorzystaniem TIK oraz zapewnienie możliwości realizacji działań edukacyjnych w formule zdalnej na terenie Gminy Izabelin

Beneficjent: Gmina Izabelin

Całkowita wartość projektu: 231 811,71 zł

Dofinansowanie z UE: 156 006,47 zł

Działanie: 2.1 E-usługi

  • Technologie informacyjno-komunikacyjne w szkołach podstawowych w Sulejówku

Uczniowie Szkół Podstawowych nr 1 im. Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego, nr 2 z oddziałami integracyjnymi im. Stefana Czarnieckiego, nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz nr 4 im. Janusza Korczaka w Sulejówku już niedługo będą korzystać z nowego sprzętu komputerowego, tablic interaktywnych i drukarek. Fundusze europejskie przyczynią się do poprawy jakości nauczania oraz dostępności do najnowszych technologii.

We wszystkich szkołach objętych projektem uczy się blisko 2 tysiące uczniów. Odpowiednie wyposażenie placówek w komputery stacjonarne i tablice multimedialne otworzy drogę zarówno uczniom, jak i nauczycielom do korzystania np. z aplikacji komputerowych wspomagających proces edukacyjny. Są to m.in. edytory tekstu i grafiki, programy audio i wideo, aplikacje bazodanowe i kalkulacyjne, narzędzia prezentacyjne, edukacyjne programy komputerowe, gry edukacyjne, multimedia, aplikacje do kontaktu z uczniami: Teams, Discord, Skype, aplikacje do udostępniania dokumentów, do tworzenia grafik, do tworzenia slajdów, aplikacje do sprawdzania wiedzy (turnieje, quizy) – Kahoot, LearningAps, aplikacje do wspomagania nauki robotyki programowania – Logomocja, M Block, Scratch, C++, Python, a także aplikacje wspomagające proces uczenia.

Tytuł projektu: Zwiększenie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w szkołach podstawowych w Sulejówku

Beneficjent: Miasto Sulejówek

Całkowita wartość projektu: 439 256,00 zł

Dofinansowanie z UE: 335 360,00 zł

Działanie: 2.1 E-usługi

Termomodernizacja laboratorium Nowodworskiego Centrum Medycznego

Fundusze europejskie wspierają także walkę o czyste powietrze. Kolejny ekologiczny projekt zrealizuje Nowodworskie Centrum Medyczne. Termomodernizacja laboratorium szpitala wpłynie na zmniejszenie zapotrzebowania na energię i kosztów utrzymania budynku. Zwiększy się komfort pracy. Remont będzie kompleksowy. Prace będą polegały na ociepleniu ścian i stropodachu, wymianie okien i drzwi, wymianie instalacji centralnego ogrzewania. Aby kontrolować zużycie ciepła i wody zamontowane zostaną zawory termostatyczne, armatura wodooszczędna oraz liczniki ciepła. Dodatkowo na dachu zamontowane będą panele fotowoltaiczne.

Realizacja projektu poprawi warunki pracy w szpitalu. Zwiększy się też efektywność energetyczna, co przełoży się na duże oszczędności i zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery, a tym samym lepszą jakość powietrza w Nowym Dworze Mazowieckim.

Tytuł projektu: Termomodernizacja budynku laboratorium szpitala Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim

Beneficjent: Nowodworskie Centrum Medyczne w Nowym Dworze Mazowieckim

Całkowita wartość projektu: 1 174 557,28 zł

Dofinansowanie z UE: 609 110,00 zł

Działanie: 4.2 Efektywność energetyczna

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś