Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Zmiany w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych (wersja 3.5) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 przyjętego uchwałą n 985/58/19 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 8 lipca  2019 r. dotyczą:

B. Wykazu Zidentyfikowanych Projektów Pozakonkursowych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dodano dwa projekty pozakonkursowe:

  1. Oś Priorytetowa X – Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 – Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.3 – Programy stypendialne, pozycja nr 5 Mazowiecki program stypendialny – dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka – na lata 05.2019 – 09.2020;
  2. Oś Priorytetowa X – Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 – Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.2 – Programy stypendialne, pozycja nr 5 Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych – na lata 01.07.2019 – 30.09.2021;
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych