Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Zmiany w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych (wersja 3.5) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 przyjętego uchwałą n 985/58/19 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 8 lipca  2019 r. dotyczą:

B. Wykazu Zidentyfikowanych Projektów Pozakonkursowych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dodano dwa projekty pozakonkursowe:

  1. Oś Priorytetowa X – Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 – Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.3 – Programy stypendialne, pozycja nr 5 Mazowiecki program stypendialny – dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka – na lata 05.2019 – 09.2020;
  2. Oś Priorytetowa X – Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 – Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.2 – Programy stypendialne, pozycja nr 5 Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych – na lata 01.07.2019 – 30.09.2021;
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś