Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Podczas obrad sejmiku województwa mazowieckiego radni przyjęli roczne sprawozdanie z działalności Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych za ubiegły rok. W sumie w 2014 r. pozytywnie oceniono 823 wnioski, ich wartość to prawie 1,8 mld zł, a udzielone dofinansowanie przekracza 891 mln zł. Na posiedzeniu sejmiku obecny był Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Mariusz Frankowski.

– W wielu dziedzinach zrobiliśmy ogromny postęp na Mazowszu – w infrastrukturze, placówkach ochrony zdrowia, placówkach edukacyjnych, w obiektach sportowych. Bardzo wiele udało się również w ochronie środowiska – podsumował marszałek Adam Struzik. – Bez tych pieniędzy trudno byłoby wyobrazić sobie dynamiczny rozwój Mazowsza – dodał marszałek.

– Jesteśmy w ostatnim roku realizacji perspektywy 2007-2013 i przygotowujemy się już do nowej. Zarówno w zakresie RPO, jak
i POKL mamy w zasadzie zakontraktowane wszystkie środki. Podpisujemy już ostatnie umowy i rozliczamy te projekty, które są
w trakcie realizacji – powiedział dyrektor MJWPU Mariusz Frankowski.

W 2014 r. podpisywane były m.in. umowy z zakresu rozwoju przedsiębiorczości (850 umów z dofinasowaniem w wysokości 648,5 mln zł) i rozwoju e-usług (63 umowy o wartości dofinansowania 205,5 mln zł). Dofinansowywane były również projekty mające przeciwdziałać wykluczeniu informacyjnemu (60 umów ze wsparciem o wartości ponad 581 mln zł ), dotyczące infrastruktury drogowej (218 umów o wartości dofinasowania 1,8 mld zł) czy ochrony powietrza i energetyki (57 umów z dofinasowaniem prawie 208 tys. zł). Wsparcie dla projektów turystycznych (115 umów) wyniosło 236,7 mln zł, a dla projektów służących ochronie zdrowia (39 umowy) – prawie 274 mln zł.

Wkrótce rozpoczną się pierwsze konkursy w ramach nowej perspektywy 2014-2020. Z Europejskiego Funduszu Społecznego
i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, które razem tworzą nowe RPO, będzie do wykorzystania ponad 2 mld euro.

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych pełni rolę instytucji wdrażającej Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz instytucji pośredniczącej dla regionalnego komponentu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś