Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Na Mazowszu podpisano już 1000 umów o unijne dofinansowanie z RPO WM 2014-2020. To blisko 2,4 mld zł na rozwój Mazowsza. Dziś zarząd województwa mazowieckiego podpisał dziesięć symbolicznych, tysięcznych umów na realizację kolejnych inwestycji. Tym razem w sumie ponad 24 mln zł dofinansowania trafi do gmin Mińsk Mazowiecki, Opinogóra Górna, Płońsk, Serock, Somianka, Zwoleń, a także do Warszawy. Fundusze trafią też do Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu oraz firmy Add-Art Studio z Radomia. 

OZE w gminach Mińsk Mazowiecki oraz Somianka

Ponad 8,6 mln zł wsparcia ze środków unijnych otrzyma gmina Mińsk Mazowiecki na wdrożenie odnawialnych źródeł energii. Fundusze pozwolą na zakup i montaż pomp ciepła, instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi w Brzózem i Stojadłach, Grupą Zdrowie z Płońska, a także Wspólnotą Mieszkaniową w Janowie. Gmina Somianka na podobny cel otrzyma ponad 5,4 mln zł i zrealizuje inwestycję wspólnie z gminami Brańszczyk i Zatory. W ramach projektu zostanie zakupiona i zamontowana instalacja kolektorów słonecznych, pompy ciepła i instalacje fotowoltaiczne. Instalacje solarne montowane będą na posesjach prywatnych, a pompy ciepła i instalacje fotowoltaiczne na budynkach użyteczności publicznej. Zaplanowane inwestycje przyczynią się do zmniejszenia kosztów energii cieplnej i elektrycznej oraz emisji zanieczyszczeń do powietrza.

E-usługi w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu przeznaczy ponad 3,5 mln zł z funduszy unijnych na rozwój nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych. W ramach projektu zostanie zakupiony sprzęt komputerowy i wdrożone e-usługi. Powstanie także system Elektronicznej Dokumentacji Medycznej. Rozbudowana platforma e-usług wpłynie na poprawę jakości świadczonych przez szpital usług medycznych. Projekt realizowany będzie w partnerstwie z Samodzielnym Wojewódzkim Publicznym Zespołem Zakładów Psychiatrycznych Opieki Zdrowotnej im. dr B. Borzym w Krychnowicach, Polmedic w Radomiu, Radomskim Szpitalem Specjalistycznym im. dr Tytusa Chałubińskiego, ENDOMED w Radomiu oraz z Gminnym Ośrodkiem Zdrowia w Goździe.

Kształcenie dzieci i młodzieży w gminach Płońsk, Zwoleń, Somianka oraz Opinogóra

Ponad 1,5 mln zł zainwestowane zostanie w kształcenie dzieci i młodzieży z płońskich szkół podstawowych nr 2 i 3, a także z gimnazjów nr 1 i 2. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy oferty edukacyjnej i rozwoju zawodowego nauczycieli. Do szkół zakupione zostaną nowoczesne pomoce dydaktyczne co ułatwi przyswajanie wiedzy. Z kolei do gminy Zwoleń trafi ponad 1,7 mln zł wsparcia unijnego na zwiększenie szans edukacyjnych uczniów 3 szkół podstawowych i 3 gimnazjalnych. Nauczyciele wezmą udział w szkoleniach podwyższających ich kompetencje zawodowe. Zakupione zostaną nowoczesne pomoce i materiały dydaktyczne, a także zmodernizowane zostaną pracownie przyrodnicze, matematyczne i komputerowe. Blisko 1 mln zł wsparcia z funduszy unijnych otrzyma gmina Somianka na rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy dla uczniów 5 szkół – Zespołu Szkół w Somiance (szkoła podstawowa i gimnazjum), Zespołu Szkół w Woli Mystkowskiej (szkoła podstawowa i gimnazjum) i Publicznej Szkoły Podstawowej w Ulasku. Ponad 470 tys. zł z UE otrzyma gmina Opinogóra Górna. Dzięki tym środkom w trzech szkołach podstawowych (Opinogóra Górna, Kołaczków, Wola Wierzbowska) i w gimnazjum (Opinogóra Górna) prowadzone będą zajęcia edukacyjne, np. wyrównawcze i kursy. Do szkół zakupiony zostanie sprzęt i wyposażenie sal. Realizacja projektów wpłynie na zwiększenie atrakcyjności szkół w środowisku lokalnym oraz zwiększenie jakości świadczonych usług edukacyjnych.

Usługi opiekuńcze dla mieszkańców Warszawy

Miasto Stołeczne Warszawa zainwestuje ponad 1,3 mln zł z funduszy unijnych w działania poprawiające dostęp do usług opiekuńczych skierowanych do mieszkańców zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. W ramach projektu utworzonych zostanie m.in. pięć mieszkań wspomaganych dla osób niesamodzielnych. Wsparciem zostaną objęte osoby w podeszłym wieku, których stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki. Projekt zrealizowany zostanie w czterech warszawskich Domach Pomocy Społecznej – „Na Przedwiośniu”, „Na Bachusa”, „Leśny” oraz „Chemik”.

Inwestycje w kulturę w Serocku

Blisko 500 tys. zł unijnego wsparcia trafi do gminy Serock na modernizację Izby Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku. W ramach projektu zostaną zakupione gabloty, regały, prezentery, grafiki wielkoformatowe, stanowiska interaktywne wraz z aplikacjami multimedialnymi, a także tablice, ścianki ekspozycyjne oraz albumy na fotografie.

Reklama wizytówką firmy

Dzięki blisko 100 tys. zł wsparcia ze środków unijnych firma ADD-ART STUDIO z Radomia zakupi od instytucji naukowej usługę badawczą dotyczącą systemu produkcji innowacyjnych form reklamy zewnętrznej. Opracowana technologia produkcji interaktywnej reklamy elewacyjnej będzie zasilana automatycznie z odnawialnych źródeł energii. To wszystko pomoże w zwiększeniu konkurencyjności i rozwoju nowej działalności firmy na rynku.

Tytuł projektu: Odnawialne źródła energii w gminie Mińsk Mazowiecki

Beneficjent: Gmina Mińsk Mazowiecki

Całkowita wartość projektu: 11 264 305,00 zł

Kwota dofinansowania: 8 618 604,00 zł

Działanie: 4.1 Odnawialne źródła energii

Tytuł projektu: Odnawialne Źródła Energii w Gminach Brańszczyk, Somianka, Zatory

Beneficjent: Gmina Somianka

Całkowita wartość projektu: 15 231 020,73 zł

Kwota dofinansowania: 5 432 978,97 zł

Działanie: 4.1 Odnawialne źródło energii

 

Tytuł projektu: Wdrożenie e-usług w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o.

Beneficjent: Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu

Całkowita wartość projektu: 4 773 855,90 zł

Kwota dofinansowania: 3 547 080,00 zł

Działanie: 2.1 E-usługi

 

Tytuł projektu: Wyposażenie Izby Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku w ramach zadania „Rewitalizacja i adaptacja zabytkowego budynku dawnej szkoły na izbę pamięci i tradycji rybackich w Serocku”

Beneficjent: Miasto i Gmina Serock

Całkowita wartość projektu: 743 607,87 zł

Kwota dofinansowania: 491 126,24 zł

Działanie: 5.3 Dziedzictwo kulturowe

 

Tytuł projektu: Opracowanie technologii interaktywnej reklamy elewacyjnej zasilanej autonomicznie

Beneficjent: Add-Art Studio Joanna Smolińska

Całkowita wartość projektu: 178 251,60 zł

Kwota dofinansowania: 99 994,80 zł

Działanie: 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw

 

Tytuł projektu: Wiem więcej, umiem więcej, mogę więcej

Beneficjent: Gmina Miasto Płońsk

Całkowita wartość projektu: 1 666 334,94 zł

Kwota dofinansowania: 1 581 746,94 zł

Działanie: 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży

Tytuł projektu: Odkrywcy Nowych Możliwości w Gminie Zwoleń

Beneficjent: Gmina Zwoleń

Całkowita wartość projektu: 1 706 415,11 zł

Kwota dofinansowania: 1 527 909,11 zł

Działanie: 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży

Tytuł projektu: Samodzielny w domu/Samodzielny w środowisku

Beneficjent: Miasto Stołeczne Warszawa

Całkowita wartość projektu: 1 399 920,00 zł

Kwota dofinansowania: 1 301 920,00 zł

Działanie: 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej

Tytuł projektu: Szkoła przyszłości – rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów szkół w Gminie Somianka

Beneficjent: Gmina Somianka

Całkowita wartość projektu: 990 943,34 zł

Kwota dofinansowania: 941 333,67 zł

Działanie: 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży

Tytuł projektu: Rozwój kompetencji kluczowych szansą na lepszą przyszłość

Beneficjent: Gmina Opinogóra Górna

Całkowita wartość projektu: 502 404,32 zł

Kwota dofinansowania: 477 120,32 zł

Działanie: 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji i sektora naukowego. Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Na 2017 r. zaplanowano ponad 40 konkursów na przeszło 1,1 mld zł. Szczegółowe informacje o tegorocznych konkursach dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś