Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Do 20 września 2023 roku eksperci zainteresowani oceną projektów w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021–2027 mogą ubiegać się o wpis do Wykazu ekspertów. Uchwałę w sprawie zasad wyboru ekspertów podjął Zarząd Województwa Mazowieckiego. Obszary, w których poszukiwani są eksperci są zróżnicowane, kandydaci mogą wybierać m.in. obszary nauki, medycyny czy mobilności miejskiej.

 

Grafika przedstawia napis Szukamy ekspertów do oceny projektów w ramach programu FEM 2021-2027. Nabór trwa do 20 września 2023 r.

 

Warunki uczestnictwa w naborze

O wpis do Wykazu może ubiegać się osoba, która spełnia następujące warunki:

  • korzysta z pełni praw publicznych;
  • posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  • nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe;
  • ma wiedzę, umiejętności, doświadczenie lub wymagane uprawnienia w dziedzinie objętej programem stosownie do roli, jaką ma pełnić,
  • posiada wykształcenie wyższe magisterskie lub równorzędne w dziedzinie objętej FEM 2021-2027,
  • posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe: wiedzę i umiejętności lub wymagane uprawnienia w dziedzinie, w ramach której dokonywany jest wybór projektów do dofinansowania, przy czym doświadczenie może obejmować aspekty techniczne, finansowe, ekonomiczne lub środowiskowe,
  • posiada wiedzę w zakresie celów i sposobu realizacji FEM 2021-2027,
  • nie jest pracownikiem IZ lub Instytucji Pośredniczącej FEM 2021-2027,
  • posiada znajomość Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) oraz Strategii Rozwoju Ponadlokalnego przyjętych przez Stowarzyszenie Metropolia Warszawa w stopniu wystarczającym do oceny projektów realizowanych w ramach ZIT w perspektywie finansowej 2021-2027.

Ścieżka zgłoszenia

Formularz zgłoszeniowy kandydata na eksperta należy przesłać wyłącznie w formie papierowej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich, ul. Bertolta Brechta 7, 03-472 Warszawa z dopiskiem „Nabór na ekspertów FEM 2021-2027”.

Więcej informacji o naborze na ekspertów znajduje się na stronie ogłoszenia

 

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś