Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych do końca roku uruchomi aż 38 naborów o środki z funduszy europejskich. Zarząd województwa zatwierdził właśnie nowy harmonogram konkursów. Do tegorocznej puli doszło kilka naborów na działania prospołeczne, z obszaru programów rehabilitacji, czy rozwoju szkolnictwa zawodowego. Naukowcy i przedsiębiorcy zyskali miesiąc na przygotowanie unijnych aplikacji.

Od momentu zatwierdzenia nowego programu operacyjnego przyspieszamy wydatkowanie pieniędzy z perspektywy finansowej 2014-2020. Sukcesywnie ogłaszamy nabory, bo zależy nam na jak najszybszym i powszechnym wykorzystaniu tych środków unijnych. Na horyzoncie jest rok 2018, który będzie momentem sprawdzenia skuteczności mazowieckich beneficjentów – mówi Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik. – Większość planowanych w tym roku naborów dedykowanych jest m.in. do samorządów. Jednak poza konkursami związanymi z rozwojem infrastruktury mocno stawiamy na działania prospołeczne – i te związane z edukacją, i te ze zdrowiem.

Łącznie w 2016 roku Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zorganizuje aż 50 naborów wniosków, oferując wnioskodawcom aż 2,5 mld zł. Zakres wsparcia jest ogromny. Środki skierowane są do przedsiębiorców na innowacje i inwestycje w obszarze badań i rozwoju. Dzięki unijnej transzy Mazowsze nie tylko chce integrować środowiska naukowców z przedsiębiorcami, lecz także wzmacniać potencjał gospodarczy regionu. Zabezpieczono środki na przygotowanie terenów inwestycyjnych i nadanie im nowych funkcji gospodarczych. W kalendarzu unijnym uwzględniono także projekty środowiskowe. Szansę na dofinansowanie otrzymają zatem inwestycje zwiększające niskoemisyjność, ochronę bioróżnorodności, zakładające rozwój infrastruktury do produkcji i dystrybucji energii z odnawialnych źródeł (OZE), termomodernizację budynków użyteczności publicznej, czy rozwoju transportu.

To będzie z pewnością bardzo pracowity rok zarówno dla wnioskodawców, jak i mazowieckich urzędników od unijnych dotacji. Program RPO WM na lata 2014-2020 ruszył we wrześniu ubiegłego roku. Dotychczas z nowej puli uruchomiono 28 konkursów, na które zgłoszono już ponad 2100 projektów. Co miesiąc dochodzą kolejne nabory. W tegorocznych naborach wykorzystamy 1/3 alokacji przeznaczonej na całą perspektywę – podkreśla Mariusz Frankowski, Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Podobnie, jak w minionej perspektywie w programie regionalnym zabezpieczono także fundusze na wsparcie projektów w obszarze ochrony dziedzictwa kulturowego. Prawie 160 mln złotych wesprze ochronę obiektów zabytkowych i poprawę dostępności do zasobów kultury oraz rozwój obszarów rewitalizowanych. Projekty te powinny prowadzić do efektywnego rozwoju i wykorzystania tych zasobów. Nacisk położono na nadanie tym miejscom większej wartości dodanej, czyli inwestycje powinny pełnić także nowe funkcje społeczne, edukacyjne dla lokalnych społeczności. Lokalizacje objęte unijnym wsparciem powinny ewaluować i aktywizować społecznie i gospodarczo.

Prawie 370 mln zł będzie przeznaczono na inicjatywy społeczne. Będą konkursy na aktywizację społeczno – zawodową osób wykluczonych. Pojawi się także nowy obszar działania. Środki mają bowiem trafić na programy deinstytucjonalizacji usług społecznych, świadczonych przez instytucje pomocy i aktywnej integracji, a także usług dla dzieci i młodzieży. Wsparcie znajdą także programy wczesnego wykrywanie wad rozwojowych w tym z niepełnosprawnością słuchu i rehabilitacji oraz wczesnego wykrywania cukrzycy. Prawie 135 mln zł poświęcono na projekty z obszaru edukacji. Będą nabory na wsparcie kształcenia ogólnego, zawodowego nauczycieli, czy podnoszenie kompetencji kluczowych osób dorosłych. Doskonalenie zawodowe realizowane będzie poprzez programy współpracy szkół z otoczeniem społeczno – gospodarczym, czy samo doposażenie placówek kształcenia zawodowego.

O funduszach dla Mazowsza do 2020 roku

Mazowsze zagwarantowane ma ponad 8 miliardów złotych unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji i sektora naukowego. Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 proc. wartości inwestycji. Szczegółowe informacje o tegorocznych konkursach dostępne są na portalu RPO WM 2014-2020 w zakładce „Zapoznaj się z prawem i dokumentami” w dokuemncie o nazwie Harmonogram naborów na projekty w trybie konkursowym na 2016 r.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś