Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych do końca roku uruchomi aż 38 naborów o środki z funduszy europejskich. Zarząd województwa zatwierdził właśnie nowy harmonogram konkursów. Do tegorocznej puli doszło kilka naborów na działania prospołeczne, z obszaru programów rehabilitacji, czy rozwoju szkolnictwa zawodowego. Naukowcy i przedsiębiorcy zyskali miesiąc na przygotowanie unijnych aplikacji.

Od momentu zatwierdzenia nowego programu operacyjnego przyspieszamy wydatkowanie pieniędzy z perspektywy finansowej 2014-2020. Sukcesywnie ogłaszamy nabory, bo zależy nam na jak najszybszym i powszechnym wykorzystaniu tych środków unijnych. Na horyzoncie jest rok 2018, który będzie momentem sprawdzenia skuteczności mazowieckich beneficjentów – mówi Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik. – Większość planowanych w tym roku naborów dedykowanych jest m.in. do samorządów. Jednak poza konkursami związanymi z rozwojem infrastruktury mocno stawiamy na działania prospołeczne – i te związane z edukacją, i te ze zdrowiem.

Łącznie w 2016 roku Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zorganizuje aż 50 naborów wniosków, oferując wnioskodawcom aż 2,5 mld zł. Zakres wsparcia jest ogromny. Środki skierowane są do przedsiębiorców na innowacje i inwestycje w obszarze badań i rozwoju. Dzięki unijnej transzy Mazowsze nie tylko chce integrować środowiska naukowców z przedsiębiorcami, lecz także wzmacniać potencjał gospodarczy regionu. Zabezpieczono środki na przygotowanie terenów inwestycyjnych i nadanie im nowych funkcji gospodarczych. W kalendarzu unijnym uwzględniono także projekty środowiskowe. Szansę na dofinansowanie otrzymają zatem inwestycje zwiększające niskoemisyjność, ochronę bioróżnorodności, zakładające rozwój infrastruktury do produkcji i dystrybucji energii z odnawialnych źródeł (OZE), termomodernizację budynków użyteczności publicznej, czy rozwoju transportu.

To będzie z pewnością bardzo pracowity rok zarówno dla wnioskodawców, jak i mazowieckich urzędników od unijnych dotacji. Program RPO WM na lata 2014-2020 ruszył we wrześniu ubiegłego roku. Dotychczas z nowej puli uruchomiono 28 konkursów, na które zgłoszono już ponad 2100 projektów. Co miesiąc dochodzą kolejne nabory. W tegorocznych naborach wykorzystamy 1/3 alokacji przeznaczonej na całą perspektywę – podkreśla Mariusz Frankowski, Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Podobnie, jak w minionej perspektywie w programie regionalnym zabezpieczono także fundusze na wsparcie projektów w obszarze ochrony dziedzictwa kulturowego. Prawie 160 mln złotych wesprze ochronę obiektów zabytkowych i poprawę dostępności do zasobów kultury oraz rozwój obszarów rewitalizowanych. Projekty te powinny prowadzić do efektywnego rozwoju i wykorzystania tych zasobów. Nacisk położono na nadanie tym miejscom większej wartości dodanej, czyli inwestycje powinny pełnić także nowe funkcje społeczne, edukacyjne dla lokalnych społeczności. Lokalizacje objęte unijnym wsparciem powinny ewaluować i aktywizować społecznie i gospodarczo.

Prawie 370 mln zł będzie przeznaczono na inicjatywy społeczne. Będą konkursy na aktywizację społeczno – zawodową osób wykluczonych. Pojawi się także nowy obszar działania. Środki mają bowiem trafić na programy deinstytucjonalizacji usług społecznych, świadczonych przez instytucje pomocy i aktywnej integracji, a także usług dla dzieci i młodzieży. Wsparcie znajdą także programy wczesnego wykrywanie wad rozwojowych w tym z niepełnosprawnością słuchu i rehabilitacji oraz wczesnego wykrywania cukrzycy. Prawie 135 mln zł poświęcono na projekty z obszaru edukacji. Będą nabory na wsparcie kształcenia ogólnego, zawodowego nauczycieli, czy podnoszenie kompetencji kluczowych osób dorosłych. Doskonalenie zawodowe realizowane będzie poprzez programy współpracy szkół z otoczeniem społeczno – gospodarczym, czy samo doposażenie placówek kształcenia zawodowego.

O funduszach dla Mazowsza do 2020 roku

Mazowsze zagwarantowane ma ponad 8 miliardów złotych unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji i sektora naukowego. Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 proc. wartości inwestycji. Szczegółowe informacje o tegorocznych konkursach dostępne są na portalu RPO WM 2014-2020 w zakładce „Zapoznaj się z prawem i dokumentami” w dokuemncie o nazwie Harmonogram naborów na projekty w trybie konkursowym na 2016 r.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych