Przejdź do menu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

ZAPROSZENIE

 

Termomodernizacje budynków w gminach Gzy i Regimin

 

temat                          

Podpisanie umów na realizację dwóch projektów z obszaru efektywności energetycznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020

 

miejsce                       

Zespół Medycznych Szkół Policealnych, ul. Henryka Sienkiewicza 33, Ciechanów

 

termin                         

3 czerwca 2022 r. (piątek), godz. 15.00

 

uczestnicy                  

Adam Struzik – marszałek

Wiesław Raboszuk – wicemarszałek

Konrad Wojnarowski – radny województwa mazowieckiego

Elżbieta Szymanik – zastępca dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

Andrzej Wojciechowski – wójt gminy Gzy

Ewa Krystyna Karpowicz – skarbnik gminy Gzy

Mariola Kołakowska – wójt gminy Regimin

Dorota Konop – skarbnik gminy Regimin

Dzięki funduszom europejskim kolejne budynki użyteczności publicznej w subregionie ciechanowskim zostaną wyremontowane. Będą to szkoły w Gzach i w Przewodowie Poduchownym oraz budynek Urzędu Gminy Regimin. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego projekty otrzymają ponad 1,6 mln zł dofinansowania w ramach RPO WM 2014-2020. Jutro umowy w tej sprawie podpiszą marszałek Adam Struzik, wicemarszałek Wiesław Raboszuk oraz beneficjenci. W spotkaniu weźmie również udział radny województwa mazowieckiego Konrad Wojnarowski.

Projekty otrzymały dofinansowanie w ramach Działania 4.2. Efektywność energetyczna. Za wdrażanie Funduszy Europejskich odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Inwestycje będą finansowane ze środków Osi priorytetowej XII „REACT-EU dla Mazowsza”.

Serdecznie zapraszamy.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2023 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych