Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Budynek biurowo-laboratoryjny Instytutu Matki i Dziecka oraz pawilon nr 10 Szpitala Wolskiego poddane zostaną termomodernizacji. Oznacza to, że już wkrótce pacjenci oraz pracownicy obu placówek będą leczyć się i pracować w lepszych warunkach. Inwestycje te, decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego otrzymają ponad 6,2 mln zł dofinansowania w ramach RPO WM 2014-2020. Dzisiaj umowy w tej sprawie podpisali członkinie zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc i Janina Ewa Orzełowska oraz beneficjenci.

Każda złotówka z funduszy europejskich trafia ostatecznie do mieszkańców. Projekty dotyczące termomodernizacji i rozbudowy szpitali służą zarówno ochronie środowiska, jak i polepszaniu warunków leczenia pacjentów i pracy całego personelu. Pandemia COVID-19 pokazała nam jak duże braki są w służbie zdrowia. Dotyczy to sprzętu medycznego oraz infrastruktury – podkreślała Janina Ewa Orzełowska członek zarządu województwa mazowieckiego.

 

Rolą samorządu jest wspieranie szpitali. Cieszymy się, że możemy środki z Unii Europejskiej przekazywać na programy związane z ochroną środowiska. Projekty te obniżają koszty związane z utrzymaniem placówek, a budynki dostają drugie życie. Stają się estetyczne, bardziej funkcjonalne i ciepłe, co ma wpływ na przebieg hospitalizacji – podkreślała Elżbieta Lanc członek zarządu województwa mazowieckiego.

 

Energooszczędnie w Instytucie Matki i Dziecka

Fundusze europejskie pomogą przeprowadzić remont w budynku C Instytutu. Zakres prac obejmie m.in. ocieplenie ściany zewnętrznej w piwnicy oraz ściany zewnętrznej przy gruncie wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej. Podłoga w piwnicy również zostanie ocieplona. Budynek zostanie rozbudowany o dodatkową ścianę zewnętrzną i dzięki temu pojawią się dodatkowe pomieszczenia. Kolejne prace to modernizacja instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymianą grzejników i montażem zaworów termostatycznych. System wentylacji w budynku również się zmieni – będzie możliwość odzyskiwania ciepła. Dodatkowo wnioskodawca wymieni oświetlenie na energooszczędne typu LED oraz zadba o instalację odgromową.

Projekt ma charakter ekologiczny. Po jego zakończeniu nastąpi zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery, więc poprawi się jakość powietrza w okolicy. Zmniejszą się również koszty związane z ogrzewaniem i utrzymaniem budynku, co wpłynie na budżet placówki. Zaoszczędzone pieniądze będzie można przeznaczyć na inne cele.  Efektem inwestycji będzie także lepszy komfort pracy, zmieni się estetyka budynku.

 

Tytuł projektu: Poprawa efektywności energetycznej budynku Instytutu Matki i Dziecka–termomodernizacja budynku C

Beneficjent: Instytut Matki i Dziecka

Całkowita wartość projektu: 4 705 764,81 zł

Kwota dofinansowania: 2 275 132,70 zł

Działanie: 4.2 Efektywność energetyczna

 

Remont pawilonu nr 10 w Szpitalu Wolskim w Warszawie

Już niedługo Oddział Dzienny Rehabilitacji Kardiologicznej oraz Oddział Rehabilitacji Neurologicznej w Szpitalu Wolskim zostanie zlokalizowany w wyremontowanym pawilonie. Dzięki środkom europejskim uda się przeprowadzić termomodernizację budynku. Zaplanowane działania to ocieplenie i remont dachu, ocieplenie ścian zewnętrznych, ścian i podłóg w piwnicy, a także wymiana starych okien i drzwi zewnętrznych.

Wszystkie instalacje centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjne oraz elektryczne zostaną wymienione. Wnioskodawca zamontuje  baterie energooszczędne i wybuduje instalację wentylacji mechanicznej z rekuperacją. Dodatkowo na dachu sąsiedniego pawilonu – nr 11 – zostaną zainstalowane panele fotowoltaiczne.

Po zrealizowaniu inwestycji, w budżecie m.st. Warszawy pojawią się oszczędności. Energia pozyskiwana z odnawialnych źródeł będzie wykorzystywana na potrzeby własne szpitala, będzie w nim cieplej i bezpieczniej. Projekt jest również ekologiczny, ponieważ ograniczy emisję zanieczyszczeń powietrza oraz emisję gazów cieplarnianych. Efekty realizacji projektu odczują pracownicy Szpitala Wolskiego, którym w znaczący sposób poprawią się warunki pracy, a także przyszli pacjenci Oddziału Dziennego Rehabilitacji Kardiologicznej oraz Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej.

 

Tytuł projektu: Termomodernizacja pawilonu nr 10 Szpitala Wolskiego SPZOZ w Warszawie wraz z montażem odnawialnych źródeł energii

Beneficjent: Miasto Stołeczne Warszawa

Całkowita wartość projektu: 7 026 903,09 zł

Kwota dofinansowania: 3 999 999,99 zł

Działanie: 4.2 Efektywność energetyczna

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś