Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Termomodernizacja szkoły podstawowej, trzech świetlic, urzędu gminy i budynku Ochotniczej Straży Pożarnej oraz odnowa dwóch obiektów zabytkowych to inwestycje, które niebawem będą realizowane na terenie subregionu radomskiego. Dzięki decyzji zarządu województwa mazowieckiego do gmin Jastrząb, Stara Błotnica, Klwów i Wieniawa trafi na ten cel w sumie prawie 3,5 mln zł unijnego wsparcia w ramach RPO WM 2014-2020. Dziś umowy podpisali wicemarszałek Rafał Rajkowski oraz beneficjenci.

To długo wyczekiwane i potrzebne inwestycje. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął decyzję o przeznaczeniu dodatkowych środków dal tych projektów, które nie dostały dofinansowania z pierwszej puli. Zaoszczędzone przez gminy pieniądze będą mogły zostać przeznaczone dla inne cele – powiedział Rafał Rajkowski Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego.

Termomodernizacja budynków: Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Dworze, Ochotniczej Straży Pożarnej i świetlicy środowiskowej w Jastrzębiu (gmina Jastrząb)

Dzięki wsparciu z UE w budynkach szkoły podstawowej, Ochotniczej Straży Pożarnej i świetlicy środowiskowej zostaną zmodernizowane: dachy, przegrody ścian, dachu i ścian zewnętrznych. Modernizacji zostaną też poddane systemy grzewcze. W obu budynkach zostaną wykorzystane odnawialne źródła energii w postaci pomp ciepło-powietrze-woda i instalacje fotowoltaiczne. Zastąpią one istniejące źródła ciepła – piece gazowe i olejowe. Wszystko to pozwoli na obniżenie kosztów utrzymania budynków i ochronę środowiska, a także pozwoli na przeznaczenie zaoszczędzonych środków na zakup środków dydaktycznych, potrzebnego sprzętu dla szkoły, straży pożarnej czy świetlicy środowiskowej.

Tytuł projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (PSP w Nowym Dworze oraz OSP
i Świetlicy Środowiskowej w Jastrzębiu)

Beneficjent: Gmina Jastrząb

Całkowita wartość projektu: 1 912 924,20 zł

Kwota dofinansowania z Unii Europejskiej: 1 244 836,55 zł

Działanie: 4.2 Efektywność energetyczna

Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Klwowie

Inwestycja będzie realizowana w Urzędzie Gminy w Klwowie. W budynku wymienione zostaną okna i drzwi zewnętrzne. Ocieplone będą m.in.  ściany zewnętrzne i stropodachy. Ponadto, w ramach modernizacji systemu grzewczego wymieniony zostanie kocioł na biomasowy opalany pelletem, zamontowane nowe grzejniki stalowe oraz automatyka pogodowa sterująca pracą kotła. Wybudowana zostanie również instalacja fotowoltaiczna. W ramach projektu zostaną również wykonane tereny zielone wraz z chodnikiem, a wejście główne do budynku przebudowane. Realizacja projektu pozwoli nie tylko na obniżenie kosztów zużycia energii elektrycznej, ale też na poprawę jakości powietrza w gminie Klwów.

 

Tytuł projektu:  Termomodernizacja budynku urzędu gminy w Klwowie

Beneficjent: Gmina Klwów

Całkowita wartość projektu: 1 395 798,53 zł

Kwota dofinansowania z Unii Europejskiej: 494 445,06 zł

Działanie: 4.2 Efektywność energetyczna

 

Ochrona zabytkowych budynków: Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieniawie oraz Gminnego Ośrodka Kultury oraz nadanie im nowych funkcji

Zabytkowe budynki Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Kultury w Wieniawie przejdą modernizację i renowację. Projekt zakłada również digitalizację lokalnych publikacji i stworzenie tablicy informującej o najważniejszych atrakcjach w gminie. W przypadku ośrodka kultury planowana jest przebudowa i nadbudowa budynków oraz wymiana zniszczonych elementów dachu. Z kolei w budynku biblioteki zmodernizowany zostanie cokół fundamentowy oraz drewniane elementy dachu i krokwi. W ramach projektu stworzona zostanie także nowa oferta zajęć dostępnych m.in. dla seniorów oraz dzieci niepełnosprawne.

 

Tytuł projektu:  Wzrost potencjału turystycznego Gminy Wieniawa poprzez ochronę zabytkowych budynków: Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieniawie oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Wieniawie

Beneficjent: Gmina Wieniawa

Całkowita wartość projektu: 1 968 098,80 zł

Kwota dofinansowania z Unii Europejskiej: 999 389,64 zł

Działanie: 5.3 Dziedzictwo kulturowe

 

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś