Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Departament Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie informuje, iż wkrótce upłyną terminy przedkładania wykazów i sprawozdań oraz wnoszenia opłat środowiskowych za rok 2015 na konta redystrybucyjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, tj.:

  • do dnia 31 marca 2016 r. podmioty korzystające ze środowiska zobowiązane są do wniesienia opłat za korzystanie ze środowiska, czyli za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, pobór wód, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, składowanie odpadów oraz za przydzielone uprawnienia do emisji gazów cieplarnianych, a także do złożenia „Wykazów zawierających zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat” za rok 2015. UWAGA ! Po raz pierwszy za rok 2015 podmioty biorące udział w systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych będą wnosiły opłaty za przydzielone uprawnienia do emisji gazów cieplarnianych na konto redystrybucyjne urzędu marszałkowskiego i składały informację o wysokości naliczonej opłaty.
  • do dnia 15 marca 2016 r. podmioty wprowadzające do obrotu produkty w opakowaniach na rynek krajowy, producenci opakowań, importerzy lub dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia opakowań, eksporterzy bądź dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach zobowiązani są złożyć „Roczne sprawozdanie o produktach w opakowaniach, opakowaniach, o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi oraz o opłacie produktowej” za 2015r., natomiast podmioty wprowadzające do obrotu na rynek krajowy produkty typu oleje i opony w tym samym terminie powinny przedłożyć „Roczne sprawozdanie o wysokości należnej opłaty produktowej” za 2015r.

W terminie do dnia 15 marca 2016r. wprowadzający produkty w opakowaniach, w przypadku nieosiągnięcia wymaganych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, wnoszą należną opłatę produktową. Również w tym samym terminie podmioty wprowadzające do obrotu na rynek krajowy produkty uiszczają należną opłatę produktową w przypadku nieosiągnięcia wymaganych poziomów odzysku i recyklingu odpadów poużytkowych.

  • do dnia 15 marca 2016 r. wprowadzający baterie i akumulatory, sprzedawcy detaliczni baterii/akumulatorów samochodowych kwasowo-ołowiowych, zbierający zużyte baterie/akumulatory przenośne i przetwarzający zużyte baterie/akumulatory przedkładają sprawozdania wynikające z ustawy o bateriach i akumulatorach.

Także w tym terminie, wprowadzający baterie i akumulatory do obrotu wnoszą środki na publiczne kampanie edukacyjne oraz opłatę produktową w przypadku nie osiągnięcia wymaganych poziomów zbierania zużytych baterii/akumulatorów przenośnych, natomiast sprzedawcy detaliczni przekazują nieodebraną opłatę depozytową.

Więcej informacji, w tym wzory wykazów i sprawozdań oraz numery kont można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie – www.wcm.mazovia.pl pkt 6 Opłaty środowiskowe.

Informacje na temat zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, w kwestii sprawozdawczości i opłat za rok 2015, można znaleźć na stronie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Departament Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie informuje o możliwości przesyłania wykazów i sprawozdań za pośrednictwem portalu e-PUAP lub Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś