Przejdź do menu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Komunikat w sprawie przedłużenia terminu oceny formalnej projektów złożonych w ramach konkursów nr RPMA.02.01.01-IP.01-14-001/15 oraz RPMA.02.01.01-IP.01-14-002/15 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 dotyczących Działania 2.1 E-usługi, Poddziałania 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typy projektów: e-zdrowie oraz e-administracja.

Na podstawie § 6 ust. 9 Regulaminu Komisji Oceny Projektów powołanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje, że na podstawie decyzji Zarządu Województwa Mazowieckiego przedłużono o 30 dni kalendarzowych termin oceny formalnej projektów złożonych w ramach konkursów nr RPMA.02.01.01-IP.01-14-001/15 oraz RPMA.02.01.01 IP.01-14-002/15 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 dotyczących Działania 2.1 E-usługi, Poddziałania 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typy projektów: e-zdrowie oraz e-administracja.

Powyższe związane jest z wpłynięciem do MJWPU, interpretacji Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju dotyczącej art. 33 ust. 6 ustawy wdrożeniowej. Z interpretacji tej wynika generalny zakaz zawierania we wszystkich projektach (z i bez pomocy publicznej) partnerstw przez podmioty powiązane – zarówno przedsiębiorców, jak i podmioty publiczne.

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju we współpracy z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów przygotowuje kolejną interpretację art. 33 ust. 6 ustawy wdrożeniowej. Do momentu jej otrzymania ocena wniosków, w których występują partnerstwa nie może być zakończona.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2022 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych