Przejdź do menu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Szanowni projektodawcy,

informujemy, że nabór wniosków w ramach naboru nr RPMA.09.03.00-IP.01-14-013/16 został wydłużony do dnia 21 marca 2016 r. do godz. 16:00.

Informujemy jednocześnie, iż wymagany wkład własny powinien być liczony od wartości projektu pomniejszonej o środki przekazane wyłącznie w ramach dotacji na utworzenie miejsca pracy, natomiast koszt usług towarzyszących przyznawaniu dotacji (w tym wsparcie pomostowe) jest wliczany do podstawy wyliczenia wymaganego wkładu własnego.

Nowa wersja Regulaminu konkursu zostanie opublikowana niezwłocznie.

Wnioskodawcom, którzy złożyli wniosek o dofinansowanie projektu przysługuje prawo jego wycofania w celu uwzględnienia przedmiotowych informacji.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2023 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych