Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Szanowni Państwo!

Organizujemy cykl 6 jednodniowych szkoleń nt. Zasad i podstaw tworzenia, finansowania i funkcjonowania klubów dziecięcych i żłobków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020  na terenie pięciu Filii na Mazowszu i w Warszawie.

Czego się dowiesz

Poznasz m.in. akty regulujące system opieki nad dziećmi do lat 3 z uwzględnieniem:

  • ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3 (zapisy obowiązujące i zmiany od 1.01.2018 r.);
  • ustawy o samorządzie gminnym;
  • rozporządzenia w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy;
  • rozporządzenia sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna;
  • rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych;
  • wytycznych obowiązujących dla regionalnych programów operacyjnych (EFS)

w ramach działań związanych z tworzeniem miejsc opieki do lat 3 tj. m.in.:

  • wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;
  • wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020;
  • zapisów zawartych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego na lata 2014- 2020 oraz SzOOP RPO WM środków unijnych w latach 2014-2020.

Gdzie uzyskasz szczegółowe informacje

WUP Warszawa
Termin spotkania:
06.09.2019. godzina 8:30-15:30
Miejsce spotkania:
Centrum Konferencyjne „Kopernika”,
ul. Kopernika 30,
00 – 336 Warszawa
Osoba do kontaktu:
Izabela Wieteska
e-mail:szkolenia@wup.mazowsze.pl

Do pobrania:
Formularz zgłoszeniowy

Filia WUP w Siedlcach
Termin spotkania:
11.09.2019 godzina 8:30-15:30
Miejsce spotkania:
Hotel Kamienica,
ul. Wojska Polskiego 60,
08-110 Siedlce
Osoba do kontaktu:
Zbigniew Czarnocki
z.czarnocki@wup.mazowsze.pl

Do pobrania:
Formularz zgłoszeniowy

Filia WUP w Płocku
Termin spotkania:
5.09.2019, godzina 8:30-15:30
Miejsce spotkania:
Hotel Herman, ul. Sienkiewicza 30,  09 – 400 Płock
Osoba do kontaktu:
Mariusz Kowalczyk
m.kowalczyk@wup.mazowsze.pl

Do pobrania:
Formularz zgłoszeniowy

Filia WUP w Ciechanowie
Termin spotkania:
4.09.2019, godzina 8:30-15:30
Miejsce spotkania:
Hotel ,,Atena”, ul. M.M. Kolbe 76, 06-400  Ciechanów
Osoba do kontaktu:
Barbara Zadrożna
b.zadrozna@wup.mazowsze.pl

Do pobrania:
Formularz zgłoszeniowy

Filia WUP w Ostrołęce
Termin spotkania:
10.09. 2019, godzina 8:30-15:30
Miejsce spotkania:
Inter Hotel, ul. Partyzantów 1, 07-401 Ostrołęka
Osoba do kontaktu:
Tomasz Będźkowski
t.bedzkowski@wup.mazowsze.pl

Do pobrania:
Formularz zgłoszeniowy

Filia WUP w Radomiu
Termin spotkania:
9.09.2019, godzina 8:30-15:30
Miejsce spotkania:
Hotel Iskra, ul. Planty 4, 26 – 600 Radom
Osoba do kontaktu:
Artur Maciaszczyk
a.maciaszczyk@wup.mazowsze.pl

Do pobrania:
Formularz zgłoszeniowy

Jak się zgłosić
Prześlij wybrany  formularz zgłoszeniowy na wskazany adres e-mail.
Udział w spotkaniu jest bezpłatny, więc o tym, czy się zakwalifikujesz zadecyduje kolejność zgłoszeń. Bądź pierwszy i wyślij formularz już teraz!
Informacje o spotkaniu znajdziesz na naszym facebookowym profilu Aktywni na Mazowszu:https://www.facebook.com/AktywniNaMazowszu/

Szkolenie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś