Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Jak będzie wyglądał rynek pracy za 5, 10, czy 15 lat? W jaki sposób przygotować pracowników do zmieniających się potrzeb pracodawców? O tym podczas 8. Forum Rozwoju Mazowsza rozmawiali Tomasz Sieradz Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie, Elżbieta Szymanik Zastępca Dyrektora ds. Europejskiego Funduszu Społecznego w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych, Joanna Średnicka Dyrektor Zarządzająca w Pracowni Gier Szkoleniowych, Elżbieta Gąsiorowska Wiceprezes Zarządu Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego i Paweł Czerwony z firmy NETICTECH. Rozmowę poprowadził Artur Andrysiak Członek Zarządu Agencji Rozwoju Mazowsza. 

Od lewej: Elżbieta Szymanik Zastępca Dyrektora ds. Europejskiego Funduszu Społecznego w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych, Joanna Średnicka Dyrektor Zarządzająca w Pracowni Gier Szkoleniowych, Tomasz Sieradz Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie, Elżbieta Gąsiorowska Wiceprezes Zarządu Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego, Paweł Czerwony z firmy NETICTECH i Artur Andrysiak Członek Zarządu Agencji Rozwoju Mazowsza.

Rynek pracy zmienia się tak dynamicznie, że chyba nikt nie jest w stanie dokładnie przewidzieć oczekiwań, jakie będą stawiane przed kolejnymi pokoleniami kandydatów do pracy. Odpowiedzią na to wyzwanie jest budowanie powiązań między edukacją a pracodawcami, ale też kształcenie kompetencji kluczowych potrzebnych niezależnie od stanowiska, takich jak znajomość języków  obcych, umiejętności informatyczne, czy kreatywność, umiejętność rozwiązywania problemów i pracy zespołowej…

Zapraszamy do przeczytania podsumowania i obejrzenia nagrania z całej rozmowy na stronie www.forumrozwojumazowsza.eu.

Jak fundusze unijne wspierają edukację na Mazowszu?

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Środki zainwestowane zostaną m.in. w edukację ogólną i zawodową. Fundusze zasilą wprowadzanie innowacyjnych programów kształcenia, programy edukacyjne we współpracy z pracodawcami, organizację praktyk i staży, ale też kursy przygotowujące do egzaminów kwalifikacyjnych. Już w listopadzie rozpocznie się konkurs z działania 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.4 Kształcenie oraz doskonalenie zawodowe osób dorosłych, natomiast od grudnia dostępne będą środki na edukację ogólną uczniów w ramach działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży. Szczegóły dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu.

 

O Forum Rozwoju Mazowsza

Forum Rozwoju Mazowsza stanowi miejsce debat o najważniejszych wyzwaniach, jakie stoją przed regionem w kontekście zwiększania jego konkurencyjności w kraju i Europie. Formuła wydarzenia to unikalna okazja do  dialogu pomiędzy  wszystkimi uczestnikami procesu podziału i wdrażania funduszy unijnych. Ósma edycja wydarzenia odbyła się w dniach 25-26 października 2017 r. na Stadionie Legii w Warszawie. W wydarzeniu organizowanym przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych uczestniczyło 2 tys. osób na miejscu oraz w ramach transmisji na żywo. Forum współtworzyło ponad 80 prelegentów i przeszło 60 wystawców reprezentujących samorządy, biznes, sektor naukowy i pozarządowy. Były to dwa dni pełne wymiany wiedzy, doświadczeń i inspiracji do realizacji projektów miejskich, biznesowych i edukacyjno-społecznych. Wydarzenie odbyło się pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego, Ministerstwa Rozwoju i Ministerstwa Cyfryzacji. Więcej informacji o Forum dostępne jest na www.forumrozwojumazowsza.eu.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś